پروفسور مرتضی دهقان نژاد

پروفسور مرتضی دهقان نژاد Associate professor Department of History University of Isfahan, Iran.

پروفسور مرتضی دهقان نژاد

Prof. Morteza Dehghan nejad

Associate professor Department of History University of Isfahan, Iran.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.