دکتر اشرف محبتی مبارز

دکتر اشرف محبتی مبارز استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر اشرف محبتی مبارز

Dr. Ashraf Mohabbati Mobarez

استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Application of Bioinformatics and Genetic Engineering for Designing Optimized Cloning and Overexpression of Neutrophil Activating Protein of Helicobacter pylori in Escherichia coli (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 21، شماره: 85
2 اثرات ایمونولوژیکی نانوذرات کیتوزان بر سلول های سرطانی سینه در مدل حیوانی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 11، شماره: 2
3 Cloning and expression of Brucella outer membrane protein ۳۶kDa (OMP۲b) in E. coli (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 1، شماره: 2
4 Cloning and Expression of N-teminal Domain of Pseudomonas aeruginosa Flagellin and Evaluation of Antibodies Raised against it on Motility Inhibition of Pseudomonas aeruginosa (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 20، شماره: 80
5 Frequency of Vancomycin -Resistant Enterococcus Faecium Strains Isolated from Urinary Tract Infections (UTI) in ۴ Hospitals of Tehran (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 22، شماره: 91
6 The Effect of Stressful Conditions on Culturability of Listeria monocytogenes in Food Matrix (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 11، شماره: 5
7 شناسایی حالت زنده اما غیرقابل کشت باکتری اشریشیا کلی )Escherichia coli O157:H7( با استفاده از وارونویسی واکنش زنجیره ای پلیمراز) RT-PCR( (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 12، شماره: 6
8 شیوع مقاومت چند گانه در انتروکوکوس فاسیوم جدا شده از بیماران و محیط بیمارستان های منتخب استان لرستان (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 12، شماره: 5
9 کلون و بیان پروتئین سطحی 31 کیلو دالتونی بروسلا ملیتنسیس در اشریشیاکلی (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 6، شماره: 3
10 کلون و بیان پروتئین نوترکیب 28 کیلودالتونی غشا خارجی بروسلا ملیتنسیس (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 6، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ایمنوگلوبولین زرده تخم مرغ بر فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
2 Determining the frequency of the presence of two fimH, mrkD genes in ESBL-positive Colebisella pneumoniae isolates in hospitalized patients (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
3 بررسی اثر پادتن زرده تخم مرغ بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
4 تولید و بیان پروتئین نوترکیب فاکتور فعال کننده نوتروفیلی (HP-NAP) در میزبان بیانی E.coli BL21 و ساخت نانوذرات کیتوزان حامل آن درشرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی