دکتر حمید محرمی

دکتر حمید محرمی استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حمید محرمی

Dr. Hamid Moharrami

استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 The Effect of Fuzzy Uncertainties on Performance Level and Performance Evaluation of Steel Moment Frames (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 14، شماره: 1
2 بررسی رخداد ناپایداری در ناحیه ی کششی تییرهای فولادی با استفاده از یک مدل یک بعدی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 2
3 بهینه سازی سیستم حفاظت کاتدی در سازه های دریایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 26، شماره: 1
4 پیش بینی خسارت لرزه ای سازه های خمشی فولادی به کمک شبکه عصبی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 83
5 طراحی بهینه قابهای بتن مسلح بر اساس عملکرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 28، شماره: 2
6 طراحی بهینه مخازن موج گیر دیفرانسیل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه طرح اختلاط بهینه برای بتن سبک سازهای حاوی سبکدانه های پرلیت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
2 ارزیابی خسارت لرزه ای قابهای خمشی بتن مسلح در طراحی بر اساس عملکرد با استفاده از تحیل بار افزون (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
3 بررسی اثر دینامیکی پل های تیرورقی تحت بارگذاری آیین نامه ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
4 بررسی اثر مولفه قائم زلزله بر روی پلهای راه آهن دو دهانه در نواحی نزدیک گسل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
5 بررسی اثرات مولفه قائم زلزله بر پاسخ قابهای ساختمانی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
6 بررسی اثرانعطاف پذیری درترازپی بررفتارلرزه ای برجهای تقطیر موجود درصنایع نفت و پتروشیمی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 بررسی رفتار دیوار برشی فولادی نیمه مقید در لبهها تحت بارگذاری افزایشی و مقایسه آن با سیستمهای متداول دیوار برشی فولادی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
8 بررسی روند طراحی و آیین نامه های مربوطه در زمینه سازه های پایپ رک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
9 بررسی سطوح عملکرد سکوی ثابت دریایی تحت بار موج (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
10 بررسی شاخص های مختلف خسارت برای قابهای خمشی فولادی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
11 بررسی و مقایسه کارآیی و سرعت روش معیار بهینگی در مقایسه با الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی سازه ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
12 بهینه سازی داکت توربین های گازی V94.2جهت افزایش ظرفیت توسط سیستم فاگ (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه بهینه سازی انرژی
13 بهینه سازی گروه شمعها با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
14 تحلیل حساسیت پاسخ غیرخطی قابهای بتن مسلح با استفاده از تحلیل بار افزون (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
15 تشریح آنالیز حساسیت سازه برای قیود تنش وجابه جایی به روش LRFD مطابق آئین نامه AISC (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱
16 تعیین اثر ضربه وسیله نقلیه بر پل تیرورقی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه
17 تعیین ظرفیت باربری نهایی دیوارهای برشی فولادی نازک نیمه نگهداری شده در لبه­ها (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
18 رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی تقویت شده با صفحات کامپوزیتی پلیمری (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
19 رفتار لرزه ای قابهای 1 الی 5 طبقه مقاوم شده با دیوارهای برشی فولادی نازک نیمه نگهداری شده در لبه ها (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
20 روش جدید تحلیل دینامیکی غیر خطی سیستم های یک درجه آزادی با استفاده از مفاهیم برنامه ریزی ریاضی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
21 طراحی بهینه سدهای بتنی قوسی برای بهبود رفتار لرزه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
22 طراحی بهینه قابهای بتن مسلح بر اساس عملکرد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
23 طراحی بهینه قابهای خمشی فولادی دو بعدی با پی انعطاف پذیر با در نظر گیری اثر اندرکنش خاک-پی و روسازه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
24 طراحی بهینه مخازن موجگیر دیفرانسیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور
25 طراحی دیوارهای برشی فولادی نیمهمقید درلبه ها (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
26 کمانش خارج از صفحه ستونهای فرعی در دیوارهای برشی فولادی نیمه مقید در لبه ها (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
27 کنترل نیمه فعال سازه ها بر مبنای روش تغییراتی به وسیله الگوریتم تندترین شیب با استفاده از میراگرهای MR (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
28 معرفی یک شاخص خسارت ساده بر اساس زوال سختی برای قابهای خمشی فولادی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
29 یک روش جدید برای تحلیل الاستیک غیرخطی دکلهای مهارشده با کابل (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران