دکتر اشرف کریمی نیک

دکتر اشرف کریمی نیک دانشیار

دکتر اشرف کریمی نیک

Dr. Ashraf Kariminik

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Antimicrobial Activity of Different Parts of Phoenix dactylifera (دریافت مقاله) مجله بین المللی میکروبیولوژی مولکولی و بالینی دوره: 1، شماره: 2
2 افزایش ماندگاری میوه با استفاده از فیلترهای بیولوژیکی در مدت ذخیره سازی (دریافت مقاله) فصلنامه کیفیت و ماندگاری تولیدات کشاورزی و مواد غذایی دوره: 1، شماره: 2
3 Chemical Composition and Antibacterial Activity of the Essential Oils Extracted From 4 Medicinal Plants (Labiatae) of Kerman, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی دوره: 6، شماره: 4
4 Degradation of Alkanes in contaminated sites (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 2، شماره: 5
5 Effect of Selenium Nanoparticles on the Expression of OqxB Gene in Clinical Isolates of Klebsiella pneumoniae (دریافت مقاله) میکروبیولوژی بالینی و عفونت دوره: 10، شماره: 3
6 Evaluation of the Expression of NLRP1 Inflammasome in Patients with Bacterial Septicemia (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 14، شماره: 3
7 Evaluation of the Frequency of Enterotoxin A (SEA) and Enterotoxin B (SEB) Genes in Clinical Isolates of Staphylococcus aureus in Rafsanjan, Iran (دریافت مقاله) میکروبیولوژی بالینی و عفونت دوره: 6، شماره: 4
8 In Vitro Evaluation of Antibacterial Properties of Zinc Oxide Nanoparticles on Pathogenic Prokaryotes (دریافت مقاله) فصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی دوره: 5، شماره: 4
9 MicroRNA۱۵۵ May Be an Important Part of Human Papilloma Virus-Related Cancers (دریافت مقاله) میکروبیولوژی بالینی و عفونت دوره: 9، شماره: 2
10 Royal Jelly Feeding as a Main Inducer of Bcl-۲-associated X Protein in the Peripheral Blood Immune Cells of Patients With Chronic Hepatitis B (دریافت مقاله) میکروبیولوژی بالینی و عفونت دوره: 9، شماره: 3
11 Streptomycetes: Characteristics and Their Antimicrobial Activities (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 2، شماره: 1
12 Synthesis and Characterization of Chemical Compounds Derived From Benzohydrazide and Evaluation of Their Antibacterial Activities (دریافت مقاله) میکروبیولوژی بالینی و عفونت دوره: 8، شماره: 1
13 Synthesis and Characterization of Silver Nanoparticles with Ultrasound-Assisted Reverse Micelles Method and Their Antibacterial Effects on Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Isolates (دریافت مقاله) میکروبیولوژی بالینی و عفونت دوره: 7، شماره: 4
14 Synthesis of MgO Nanoparticles and Their Antibacterial Properties on Three Food Poisoning Causing Bacteria (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 13، شماره: 5
15 The Effects of Royal Jelly on the Pro-Inflammatory Innate Immunity Cytokines in Patients Infected with Hepatitis B Virus and Its Antiviral Activity (دریافت مقاله) فصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی دوره: 9، شماره: 2
16 بررسی آلودگی شیرهای محلی کرمان به لیستریا مونوسیتوژنز به روش های فنوتیپی و مولکولی (دریافت مقاله) فصلنامه کیفیت و ماندگاری تولیدات کشاورزی و مواد غذایی دوره: 1، شماره: 1
17 بررسی اثرات ضدباکتریایی عصاره متانولی جوزهندی علیه جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس مولد بتالاکتاماز وسیع الطیف (دریافت مقاله) فصلنامه کیفیت و ماندگاری تولیدات کشاورزی و مواد غذایی دوره: 3، شماره: 1
18 بررسی شیوع استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین در پرستاران بیمارستان پاستور شهرستان بم (دریافت مقاله) مجله بیولوژی کاربردی دوره: 9، شماره: 33
19 بررسی مروری نقش عفونت های مایکوپلاسمائی در ایجاد ناباروری در انسان (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 2، شماره: 8
20 بررسی میزان بیان سرمی miR-21 در بیماران مشکوک به عفونت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 27، شماره: 3
21 بیوسنتز نانوذرات اکسید منیزیم توسط Enterococcus hirae از ماست سنتی رفسنجان، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه کیفیت و ماندگاری تولیدات کشاورزی و مواد غذایی دوره: 2، شماره: 2
22 تاثیر ضدباکتریایی اسانس مریم گلی بر علیه ۴ باکتری بیماری زای انسانی و شناسایی ترکیبات تشکیل دهنده اسانس (دریافت مقاله) فصلنامه کیفیت و ماندگاری تولیدات کشاورزی و مواد غذایی دوره: 1، شماره: 2
23 جداسازی، شناسایی و بررسی خواص بیولوژیکی پروبیوتیک های مولد بیوسورفکتانت و نانوذرات اکسید منیزیم از نمونه های لبنی محلی: یک مطالعه آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 21، شماره: 11
24 سنتز و بررسی اثرات باکتریسیدال نانوذرات اکسید آهن بر باکتری‌های جدا شده از عفونت‌های ادراری (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 27، شماره: 1
25 شناسایی و تعیین هویت مولکولی فلور میکروبی عامل تخمیر دو نمونه خمیر نان های سنتی تولیدی در استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه کیفیت و ماندگاری تولیدات کشاورزی و مواد غذایی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Antibacterial activity of porous alumina nanoparticles against ۱۰ clinical isolates of Staphylococcus aureus (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
2 ANTIBACTERIAL EFFECTS OF METHANOL EXTRACT OF DIFFERENT PARTS OF QUERCUS PERSICA AGAINST MRSA AND MSSA CLINICAL ISOLATES (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
3 ارزیابی امکان حذف اتیلن توسط فیلترهای زیستی به منظور افزایش زمان ماندگاری میوه (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
4 IDENTIFICATION AND PURIFICATION OF MODERATE THERMOPHILIC BACTERIA ISOLATED FROM SARCHESHMEH COPPER MINE (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
5 Lactic Fermentation of camel milk by Exopolysaccharide producing bacteria and Study antioxidant properties (دریافت مقاله) بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
6 NEW CULTURE MEDIUM FOR MODERATE THERMOPHILIC BACTERIA ISOLATED FROM SARCHESHMEH COPPER MINE (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
7 Synthesis and characterization of Ag nanoparticles by ultrasonic method and their antibacterial effects investigation on methicilin resistant Staphylococcus aureus isolates (دریافت مقاله) بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
8 Synthesis and characterization of ZnO nanoparticles by ultrasonic method and their antibacterial effects on 12 bacteria (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران
9 بررسی آلودگی باکتریایی 10 نمونه قاووت محلی به باکتری باسیلوس سریوس در شهر رفسنجان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
10 بررسی فعالیت ضد میکروبی پروبیوتیک ها بر علیه چهارباکتری پاتوژن روده ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
11 بررسی کیفیت منابع آب آشامیدنی شهرستان زاهدان ازلحاظ میکروبی در سال 1392-1391 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
12 بررسی کیفیت منابع آب آشامیدنی شهرستان زاهدان ازلحاظ میکروبی در سال1391-1392 (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
13 خالص سازی و شناسایی باکتری های ترموفیل جدا شده از معدن مس سرچشمه در محیط جامد و مایع (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی