دکتر علی محلوجی فر

دکتر علی محلوجی فر دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علی محلوجی فر

Dr. Ali ahloojifar

دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 کلاس بندی تومورهای خوش خیم و بدخیم در تصاویر اولتراسوند پستان با کمک ویژگی های ریخت شناسی (دریافت مقاله) ماشین بینایی و پردازش تصویر دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل ارتباطات عملکردی شبکه حالت استراحت مغز در بیماری پارکینسون با استفاده از نوسانات فرکانس پایین سیگنال bold (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
2 ارزیابی پارامترهای موثر در تکنیک نور پالسی شدید توسط شبیه سازی کامپیوتری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
3 ارزیابی پروسه پیدایش و ترمیم زخمهای فشاری از طریق آنالیز فرکتالی تصاویر اولتراسوند فرکانس بالا و تستهای آزمایشگاهی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
4 استخراج تومور در تصاویر MRI بافت پستان با استفاده از ترکیب الگوریتمهای جداسازی و دسته بندی (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
5 استخراج خط مرکز عروق در تصاویر آنژیوگرافی سه بعدی تشدید مغناطیسی با استفاده از فرایند گوسی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران
6 استفاده از روش اجزای محدود برای شبیه سازی حرکت فوتون در داخل بافت بیولوژیکی نرم در حوزه فرکانس (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
7 استفاده از سیگنال EEG تک کانال به منظور آشکارسازی حرکت پا در سیستم واسط مغز- رایانه کاربرفرما (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
8 اصلاح رنگ تصویرهای رقمی برای کاربرد در مطالعه ی تصاویر زخمها (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
9 الگوریتمی جدید برای انتخاب ویژگی و کلاسبندی تومو رهای پستان در تصاویر اولتراسوند (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
10 بازسازی تصاویر برشنگاری اپتیکی 1 بوسیله اطلاعات بدست آمده از سطوح مرزی بمنظور تشخیص سرطان پستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
11 بخش بندی پروستات در تصاویر تشدید مغناطیسی با استفاده از مدل آماری شکل تنک وسطوح هم تراز (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران
12 بررسی اثر تغییرات پارامتر های موثر در سیستم بیومتری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
13 بررسی حساسیت شکل دهنده پرتو وفقی مینیمم واریانس به تغییرات سرعت صوت در تصویربرداری اولتراسوند (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
14 بررسی روش تصویرگری مقطع نگاری کامپیوتری فراصوت از بافت پستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوریهای نوین در کامپیوتر و مهندسی پزشکی
15 بکارگیری تبدیل کانتورلت جهت ناحیه بندی تصاویر عنبیه چشم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
16 بهبود تشخیص پزشکی مبتنی بر تکنیک پالپیشن از راه دور ناهنجاری ها در بافت نرم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
17 بهبود تشخیص هویت مبتنی بر تصاویر عنبیه چشم (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
18 بهینه سازی الگوی پرتو در یک آرایه اولتراسوند با ملاحضه حساسیت مبدل (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
19 ترسیم پروفایل توان لنز توسط الگوریتم های پردازش تصویر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
20 تشخیص خوش خیم یا بدخیم بودن توده های جامد پستان مبتنی بر مفاهیم یادگیری عمیق (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی‌ زیست پزشکی ایران
21 تعیین خودکارپارامترهای پس پردازش درطراحی سوئیچ مغزی آسنکرون مبتنی برحرکت پا (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
22 جداسازی اکوهای حاصل از ریزلایه ها در میکروسکوپ فراصوتی توسط دکانولوشن مبتنی بر تبدیل موجک گسسته (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
23 جداسازی جسم پینه ای از بقیه ساختارهای ماده سفید مغز انسان بر روی تصاویر تانسور انتشار با متریک لگاریتمی-اقلیدسی در قالب روش نمو سطح آماری پارامتریک (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
24 جداسازی نیمه اتوماتیک و نمایش سهبعدی تصاویر آلتراسوند توسط بسته نرم افزاری 3DUS Lab (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
25 روشی جدید برای پیدا کردن ریشه های معادله درجه n با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
26 روشی جدید برای پیدا کردن ریشه های معادله درجه n با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
27 شبیه سازی میدان یک آرایه دایروی از مبدلهای فراصوت به روش تقسیم سطح عناصرو محاسبه حد زاویه ای تداخل غیر مخرب (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
28 طبقه بندی انواع آرتیفکت های حرکتی در سیگنال پالس اکسیمتر با استفاده از شبکه پس انتشار خطا BP (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
29 طبقه بندی تومورهای خوش خیم و بدخیم پستان در تصاویر سونوگرافی با کمک مجموعه ای جدید از ویژگی های ریخت شناسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند
30 طراحی بسته نرم افزاری شبیه سازی سیستم تصویربرداری سی تی اسکن (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
31 طراحی سیستم واسط مغزرایانه مستقل ازکاربرجهت تفکیک تصورات حرکت دست راست و چپ (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
32 فیلتر گابور دو ‌بعدی بهینه جهت استخراج ویژگی‌های مرتبط با سن در تصاویر چهره (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
33 کدینگ سیگنال ECG جهت بهبود فشرده سازی به منظور استفاده درپزشکی از راه دور (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
34 کنترل تطبیقی پمپ تزریق سرنگ جهت تثبیت فشار خون انسان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
35 مدلسازی برهمکنش لیزر KTP و بافت و مقایسه اثرات ایجاد شده با منبع نور پالسی شدید در درمان ضایعات پیگمانی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
36 مطالعه تغییرات توزیع دمای پوست با ویژگیهای بافت سرطانی توسط شبیه سازی تصویربرداری حرارتی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
37 مطالعه و شبیه سازی اثرات اپتیکی نور پالسی شدید (IPL): بررسی کاربرد در درمان ضایعات پیگمانی و عروقی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
38 مقایسه اثر لیزرهای Nd:YAG و دیود بر بافت مغز انسان در جراحی تماسی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
39 مقایسه اثر لیزرهای Nd:YAG و رنگ بر ضایعات عروقی پوست با استفاده از شبیه سازی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
40 مقایسه تأثیر تکنیک‌های شکل‌دهی پرتو در کیفیت تصویربرداری التراسوند (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
41 مقایسه عملکرد الگوریتمهای نمو سطح اماری پارامتریک و غیرپارامتریک در بخش بندی تصاویر تانسور انتشار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
42 یک روش غیرخطی جهت بهبود مشخصات پرتو در تصویربرداری اولتراسوند (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران