دکتر سیما محمدخان کرمانشاهی

دکتر سیما محمدخان کرمانشاهی دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سیما محمدخان کرمانشاهی

Dr. Sima Kermanshahi

دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 The Effect of a Supportive Health Promotion Program on the Quality of Life of Mothers of Premature Newborns (دریافت مقاله) مجله مراقبت مبتنی بر شواهد دوره: 5، شماره: 2
2 بررسی تاثیر آموزش همتا محور بر میزان افسردگی بیماران مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 1، شماره: 1
3 بررسی تاثیر برنامه حمایتی ارتقاء سلامت بر سبک زندگی دبیران در مرحله قبل از یایسگی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 17، شماره: 1
4 بررسی تاثیر برنامه حمایتی ارتقای سلامت بر وضعیت تغذیه و فعالیت فیزیکی بیماران دیابت نوع دو (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 16، شماره: 2
5 بررسی میزان و موانع خودگزارشی خطای دارویی پرستاران بخش کودکان (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 3، شماره: 1
6 بررسی نیازهای خانواده های مراقبت کننده از بیماران با اختلال دوقطبی (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 17، شماره: 3
7 برنامه ارتقای سلامت، مدیریت استرس، رشد روحی، زنان میانسال (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 6، شماره: 22
8 تاثیر برنامه ارتقا سلامت دانش آموزان دختر پایه ی سوم ابتدایی بر سبک زندگی آنان: یک مطالعه نیمه تجربی (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 8، شماره: 1
9 تاثیر برنامه حمایتی ارتقای سلامت بر کیفیت زندگی بیماران دیابت نوع ۲ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 15، شماره: 4
10 عوامل مؤثر بر نقش مراقبتی والدین کودکان مبتلا به فلج مغزی (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 27، شماره: 1