دکتر سیما محمدخان کرمانشاهی

دکتر سیما محمدخان کرمانشاهی دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سیما محمدخان کرمانشاهی

Dr. Sima Kermanshahi

دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Job Stress among Military Nurses (دریافت مقاله) مجله تروما دوره: 26، شماره: 2
2 The Effect of a Supportive Health Promotion Program on the Quality of Life of Mothers of Premature Newborns (دریافت مقاله) مجله مراقبت مبتنی بر شواهد دوره: 5، شماره: 2
3 The effect of Health Promotion Program with Collaborative Approach on Body Weight of Overweight Elementary School Girls (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 4، شماره: 4
4 بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع متوسطه استان ایلام در رابطه با بهداشت فردی (بهداشت دوران قاعدگی) (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 20، شماره: 2
5 بررسی ارتباط بین استرس، اضطراب، افسردگی و تاب آوری در پرستاران شاغل در بخش های کووید_۱۹ در بیمارستان آموزشی شهر الحله عراق سال ۱۴۰۱ (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 19، شماره: 1
6 بررسی ارتباط عوامل دموگرافیک با عملکرد بهداشت بلوغ دختران نوجوان (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 9، شماره: 4
7 بررسی تاثیر آموزش همتا محور بر میزان افسردگی بیماران مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 1، شماره: 1
8 بررسی تاثیر برنامه حمایتی ارتقاء سلامت بر سبک زندگی دبیران در مرحله قبل از یایسگی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 17، شماره: 1
9 بررسی تاثیر برنامه حمایتی ارتقای سلامت بر وضعیت تغذیه و فعالیت فیزیکی بیماران دیابت نوع دو (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 16، شماره: 2
10 بررسی تاثیر برنامه حمایتی سلامت محور بر کیفیت زندگی مادران کودکان فلج مغزی (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 13، شماره: 3
11 بررسی تاثیر مداخله آموزشی سلامت محور به مراقبین بر پیامدهای بهداشتی کودکان نوپا (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 9، شماره: 4
12 بررسی دیدگاه والدین در مورد عوارض ناشی از بازی با رایانه در دختران دبستانی (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 28، شماره: 93
13 بررسی میزان و موانع خودگزارشی خطای دارویی پرستاران بخش کودکان (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 3، شماره: 1
14 بررسی نیازهای خانواده های مراقبت کننده از بیماران با اختلال دوقطبی (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 17، شماره: 3
15 برنامه ارتقای سلامت، مدیریت استرس، رشد روحی، زنان میانسال (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 6، شماره: 22
16 تاثیر برنامه آموزش گروه همتا بر میزان اضطراب بیماران مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 4
17 تاثیر برنامه ارتقا سلامت دانش آموزان دختر پایه ی سوم ابتدایی بر سبک زندگی آنان: یک مطالعه نیمه تجربی (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 8، شماره: 1
18 تاثیر برنامه حمایتی ارتقای سلامت بر کیفیت زندگی بیماران دیابت نوع ۲ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 15، شماره: 4
19 عوامل تسهیل کننده کاربرد درمان های مکمل در پرستاری بالینی: آنالیز محتوای کیفی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 15، شماره: 8
20 عوامل مؤثر بر نقش مراقبتی والدین کودکان مبتلا به فلج مغزی (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 27، شماره: 1
21 عوامل موثر بر نقش مراقبتی والدین کودکان مبتلا به فلج مغزی (دریافت مقاله) مجله مراقبت و سلامت در اتاق عمل ابن سینا دوره: 27، شماره: 1
22 معنی سلامتی از دیدگاه عضو خانواده مراقبت کننده از بیمار با اختلال دوقطبی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 22، شماره: 90
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی عملکرد بهداشتی دوران بلوغ در دختران نوجوان شهرستان کاشان در سال ۱۴۰۱ (دریافت مقاله) اولین کنگره سبک زندگی سالم