دکتر بابک محمدزاده اصل

دکتر بابک محمدزاده اصل دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس

دکتر بابک محمدزاده اصل

Dr. Babak Mohammadzadeh Asl

دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Adaptive 3D MV Beamforming in Medical Ultrasound Imaging (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
2 آشکارسازی اتوماتیک آپنه ی خواب انسدادی با استفاده از تبدیل ویولت از روی سیگنال ECG (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مهندسی‌ زیست پزشکی ایران
3 آنالیز زمان-فرکانس و فضای فاز سیگنال تغییرات نرخ ضربان قلب (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
4 ارایه یک روش بهینه سازی تنک برای تصویربرداری اولتراسوند با نرخ فریم بالا (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران
5 استخراج اپیزودهای ایسکمی در سیگنال الکتروکاردیوگرام با استفاده از یک الگوریتم بر پایه دانش (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
6 استخراج سیگنال قلبی جنین با استفاده از سیستم استنباط نوروفزای وفقی نوع دو (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران
7 استفاده از دسته بندی کننده های غیر خطی در تشخیص ضربان به ضربان ایسکمی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
8 GPU-Based Adaptive Beamformer for Medical Ultrasound Imaging (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
9 Investigation of the Effects of Transducer Parameters on Adaptive MV Beamformers In Medical Ultrasound Applications (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
10 بررسی حساسیت شکل دهنده پرتو وفقی مینیمم واریانس به تغییرات سرعت صوت در تصویربرداری اولتراسوند (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
11 بررسی عملکرد روشهای تخمین تاخیر زمانی در فراصوت پزشکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات
12 بهبود کنتراست و تشخیص لبه ی تصویر فانتوم کیست با بکارگیری روش شکل دهنده ی پرتو Forward-Backward بر روی تصاویر هارمونیکی اولتراسوند پزشکی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران
13 پیش بینی حمله های صرعی بااستفاده ازویژگی آنتروپی فازی ازروی سیگنال های الکتروانسفالوگرام سطحی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مهندسی‌ زیست پزشکی ایران
14 تشخیص موج P درسیگنال الکتروکاردیوگرام بااستفاده ازیک الگوریتم برپایه دانش (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
15 تشخیص و تخمین تغییرات موج t درسیگنال ECGبااستفاده ازترکیب روشهای PCA,LLR (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
16 تصویربرداری فراصوت چشمه مصنوعی با استفاده از شکل دهی پرتو دو مرحله ای (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران
17 دسته بندی ضربان به ضربان آریتمی های قلبی با استفاده از یک الگوریتم بر پایه دانش (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
18 شکل دهنده پرتومینیمم واریانس باپیچیدگی محاسباتی کم درتصویربرداری التراسوند پزشکی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
19 طبقه بندی خودکار شش نوع آریتمی قلبی با استفاده از سیگنال تغییرات نرخ ضربان قلب (HRV) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران