آقای دکتر محمدرضا برزگران

دکتر محمدرضا برزگران Philip M. Drayer Department of Electrical Engineering, Lamar University, USA

آقای دکتر محمدرضا برزگران

Dr. Mohammadreza Barzegaran

Philip M. Drayer Department of Electrical Engineering, Lamar University, USA

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا برزگران در مجلات و ژورنالها