دکتر شهرام تقی پور

دکتر شهرام تقی پور دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

دکتر شهرام تقی پور

Dr. shahram taghipour

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی وتحلیل نقش آب در نگاره های داستان ضحاک شاهنامه طهماسبی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 10، شماره: 20
2 کاربست منظر جورجیو وازاری در معماری رنسانس نمونه مطالعاتی: Loggia del Pesce (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 5، شماره: 22
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اشتراکات بین موسیقی و معماری (نمونه موردی قلعه چالشتر) (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
2 بازشناختی بر معماری پست مدرنیسم و نظریات پیترآیزنمن از منظر هرمونوتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
3 بررسی نقش و جایگاه دیوارنگاری در هنرهای اسلامی دوره صفویه (نمونه مطالعاتی دیوارنگارههای کاخ چهل ستون اصفهان با مضمون مجالس بزم) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
4 تاثیر آموزه های اسلامی بر کالبد معماری مسکن ایرانی (نمونه موردی : خانه ی سنتی بروجردی ها در اقلیم گرم و خشک ایران ) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
5 تاثیر رنگ فضاهای آموزشی در فرآیند یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
6 تاثیرپذیری معماری ایوان در بناهای سلجوقی از اصول معماری ساسانی (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
7 تبیین مکتب رومانتیک و تاثیر آن در موسیقی و معماری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
8 تبیین نقوش گیاهی کاشی کاری اسلامی با الگوبرداری از طبیعت ، در معماری اسلامی (نمونه موردی کاشی کاری سردر ورودی مسجد جامع شهرکرد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
9 تناسبات حسابی در کالبد معماری خانه مرتضوی ها (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی معماری، شهرسازی و گردشگری (پژوهشهای کاربردی و راهکارهای نوین)
10 جایگاه درس آشنایی با معماری اسلامی در آموزش معماری و تاثیر آن بر هویت معماری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
11 نظریه ها و هنر معماری میکلآنژ در دوره رنسانس وتاثیر آن بر منریسم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
12 نقش هنر و معماری آرامستان در تبلیغ فرهنگ و آئین اسلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
13 واکاوی هندسه پنهان در معماری خان ه های ایرانی (موردپژوهی: خانه های قاجاری ستوده و خدارحم خان شهرکرد) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری، عمران، علوم زمین و محیط زیست سالم