پروفسور رحیم رمضانی نژاد

پروفسور رحیم رمضانی نژاد استاد مدیریت ورزش دانشگاه گیلان

پروفسور رحیم رمضانی نژاد

Prof. Rahim Ramezaninejad

استاد مدیریت ورزش دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر جایگاه اجتماعی بر تعهد حرفه ای معلمان تربیت بدنی با میانجی هویت سازمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 10، شماره: 26
2 اثر مشارکت ورزشی بر سرمایه اجتماعی با میانجی گری نقش رسانه و قابلیت تعاملی افراد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 7، شماره: 16
3 ارائه الگوی عوامل موثر بر پویایی و شاداب سازی مدارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 11، شماره: 31
4 ارائه الگوی مارپیچ چهارگانه دولت، دانشگاه، صنعت و جامعه برای توسعه اقتصاد دانش بنیان در ورزش کشور (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 15، شماره: 58
5 ارائه الگویی برای تحلیل و مدیریت توسعه ورزش خانوادگی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 9، شماره: 23
6 ارائه چارچوب جهت دهی به عادات خرید کالای ورزشی ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 22، شماره: 60
7 ارائه مدل پارادایمی رفتار استراتژیک مدیران ورزشی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 7، شماره: 2
8 ارتباط بین سبک رهبری تحول گرا ، خلاقیت و نوآوری سازمانی درادارات تربیت بدنی آموزش وپرورش کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 18، شماره: 44
9 اطمینان از زندگی سالم و ارتقای تندرستی برای همه و در همه سنین؛ تحلیلی بر نقش ورزش و فعالیت بدنی در هدف سوم دستور کار توسعه پایدار سازمان ملل (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 11، شماره: 30
10 انگیزه های حمایت هواداران باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 20
11 انگیزه های داوطلبی دانشجویان تربیت بدنی در رویدادهای علمی- ورزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 3، شماره: 1
12 بازنمایی گفتمان های جنسیتی حاکم بر ورزش زنان با رویکرد جامعه شناختی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی جامعه شناختی در ورزش دوره: 2، شماره: 3
13 بررسی انگیزه حضور و رضایت تماشاگران مسابقات کشتی آزاد و فرنگی لیگ برتر ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 1، شماره: 1
14 بررسی راهکارهای جذب اسپانسرها در فوتبال حرفه ای ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 13
15 بررسی شایستگی های شغلی مدیران باشگاه های ورزشی اصفهان (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 32
16 بررسی عوامل استرس زای داوران ملی و بین المللی ورزش ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 16
17 بررسی عوامل محیط بیرونی موثر بر توسعه ورزش قهرمانی زنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 10، شماره: 28
18 بررسی عوامل موثر بر تقاضای بازار تیم های فوتبال لیگ برتری در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بازاریابی ورزشی دوره: 1، شماره: 2
19 بررسی محیط توسعه استعداد در فوتبال: کاربرد مدل ATDE (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 9، شماره: 1
20 بررسی نقش توسعه فرهنگ اجتماعی درتوسعه فرهنگی ورزش قهرمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 4، شماره: 1
21 بررسی و عوامل آموزشی اثر گذار بر مدیریت کلاسها ی تربیت بدنی در مدارس محروم و بر خوردار از امکانات ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 5، شماره: 1
22 بررسی وضعیت توسعه یافتگی بدمینتون در ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 55
23 تاثیر بازاریابی سبز بر تصویر برند ورزشی و قصد خرید ورزشکاران شهر رشت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بازاریابی ورزشی دوره: 2، شماره: 4
24 تاثیر تغییر مربیان بر عملکرد باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 4، شماره: 2
25 تاثیرعوامل زیرساختی و مدیریتی بر توسعه مشارکت ورزشی در دانشگاه های دولتی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 4، شماره: 9
26 تبیین الگوی تعهد به مشارکت بانوان استان مازندران در ورزش همگانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 5، شماره: 13
27 تحلیل ابعاد توسعه ساختار حرفه ای برای سازمان های ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 14، شماره: 51
28 تحلیل ابعاد عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان بر مبنای مدل کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 6، شماره: 2
29 تحلیل عاملی متغیرهای بروز پرخاشگری در تماشاگران از دیدگاه داوران فوتبال ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 13
30 تحلیل عوامل موثر بر رضایت شغلی ورزشکاران مرد ورزش های گروهی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 5، شماره: 1
31 تحلیل کتاب سنجی و توزیع موضوعی کتاب در حوزه نظری علوم ورزشی ایران براساس متغیرهای کتاب سنجی و جهت گیری موضوعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 17، شماره: 31
32 تحلیل محتوا و روند مقالات چاپ شده حوزه رسانه در ورزش در نشریات علمی پژوهشی داخلی (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 9، شماره: 2
33 تحلیل محتوای کمی روند پژوهشهای مرتبط با ورزش همگانی از سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۹ (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 11، شماره: 1
34 تحلیل محتوای مقالات مرتبط با سیاست و ورزش ازسال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 9، شماره: 3
35 جهت دهی به عادات خرید: الگویی برای مصرف کنندگان کالای ورزشی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حرکتی و رفتاری دوره: 4، شماره: 4
36 رابطه تناسب فرد-شغل با توانمندسازی ساختاری کارکنان و اثربخشی سازمانی (مطالعه اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش دوره: 10، شماره: 3
37 رابطه خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی و روش های مدیریت کلاس های تربیت بدنی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 3، شماره: 11
38 رابطه شیوه فرزندپروری والدین با میزان فعالیت بدنی فرزندان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 2، شماره: 6
39 رابطۀ وضعیت اجتماعی- اقتصادی و فعالیت بدنی با کیفیت زندگی و کیفیت زندگی ‌کاری افراد شرکت‌کننده در ورزش همگانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 2، شماره: 1
40 راهبرد های توسعه ورزش دانش آموزی مبتنی بر یادگیری مادام العمر و توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تربیت بدنی و سلامت دانش آموزی دوره: 2، شماره: 5
41 رویکرد حاکم بر پژوهش های حوزه اخلاق در ورزش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 19، شماره: 2
42 شاخص های ارزیابی عملکرد سرمربیان حرفه ای لیگ برتر والیبال ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 33
43 شناسایی عوامل و ملاک های موثر در توسعه فرهنگی در ورزش قهرمانی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 40
44 شناسایی و اولویت بندی مشکلات زنان ورزشکار قهرمان قایقران ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 3، شماره: 2
45 طراحی الگوی توسعه بسکتبال در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 22، شماره: 59
46 طراحی الگویی برای تحلیل سیستم توسعه ورزش های پایه (مطالعه موردی: ژیمناستیک) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 20، شماره: 52
47 طراحی مدل تصمیم گیری حمایت مالی در ورزش ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 14
48 طراحی مدل توسعه ورزش دانش آموزی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 8، شماره: 18
49 طراحی مدل رضایت شغلی ورزشکاران حرفه ای مرد ورزش های گروهی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 44
50 طراحی مدل رفتار مشتریان از طریق کیفیت و ویژگی ارتباطی در باشگاه های خصوصی ورزشی شهررشت (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 5، شماره: 18
51 طراحی و آزمون مدلی برای تحلیل سیستم توسعه ورزش کارگری کشور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 14، شماره: 46
52 علل، موانع و پیامدهای حرفه ای سازی منتخبی از فدراسیون های ورزشی کشور ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 12، شماره: 63
53 فعالیت بدنی قبل و حین دوره بحران کووید-۱۹ و تاثیر آن بر سلامت روان و مشارکت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 7، شماره: 4
54 مارپله های توسعه پایدار از طریق ورزش در ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 13، شماره: 67
55 مبانی توسعه ورزش و کاربرد آن در ورزش ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 24، شماره: 91
56 مدلسازی معادلات ساختاری برند سازی صنعت پوشاک ورزشی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 22، شماره: 59
57 مطالعه اهمیت تن و روان در شاهنامه (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 1، شماره: 3
58 معرفی ابزار اندازه گیری اثربخشی فدراسیون های ورزشی بر مبنای رویکردارزش های رقابتی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 22
59 مقایسه سلامت عمومی افراد شرکت کننده در ورزش همگانی و افراد غیر فعال (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 2، شماره: 4
60 مقایسه عوامل استرس زای مربیان حرفه ای فوتبال ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 21
61 مقایسه مشکلات رفتاری دانش آموزان از دیدگاه معلمان تربیت بدنی در مدارس محروم و برخوردار از امکانات ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 3، شماره: 7
62 مقایسه و تحلیل سطح توسعه یافتگی استان های ایران در حوزه ورزش قهرمانی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 48
63 موقعیت آموزشی درس تربیت بدنی ازدیدگاه مدیران، معلمان، والدین و دانش آموزان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 7، شماره: 26
64 واکاوی میزان قدرت و منافع ذینفعان سیستم مدیریت استعداد در ورزش استان گیلان بر اساس ماتریس مندلو (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 14، شماره: 74
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analysis of politics and policy procedures in women s sport: Reflection on micro, meso and macro levels (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
2 Analysis of working conditions and professional conditions of professional athletes in sports clubs (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
3 آثار کرونا بر نحوه گذران اوقات فراغت و فعالیت های ورزشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مجازی اوقات فراغت
4 ارائه الگوی عوامل موثر بر کنترل وزن و چاقی دانش آموزان (کوچ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دستاوردهای ورزش دانش آموزی(بامحوریت کنترل وزن و چاقی دانش آموزان (کوچ)
5 ارائه الگوی عوامل محیطی درونی و بیرونی اثرگذار بر توسعه ورزش قهرمانی زنان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی
6 ارائه چارچوبی برای تحلیل سیستم توسعه بسکتبال در ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
7 Content analysis of sports club performance management studies (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
8 Investigating the effect of family environment on the emergence of children s sports talents (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
9 Investigating the impact of social environment on participation in sports activities (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
10 Sociological analysis of human rights studies in major sporting events (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
11 Strategies for maintaining women s participation in sports activities (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
12 بررسی ابعاد توان گردشگری ورزشی در استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست
13 بررسی ابعاد مدیریتی نهاد سلامت و ورزش در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
14 بررسی تاثیر کارآفرینی استراتژیک در ایجاد مزیت رقابتی برند تولیدات ورزشی (دریافت مقاله) همایش ملی برند در ورزش
15 بررسی رابطه کیفیت و ویژگی ارتباطی بر رفتارمشتریان با میانجی گری وفاداری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان
16 بررسی رابطه نگرش یادگیری آنلاین دانش آموزان و آمادگی یادگیری تربیت بدنی در محیط دیجیتال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی و علوم انسانی
17 بررسی علل چاقی دانش آموزان استان گیلان بر اساس مدل داوسون و بریچ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم انسانی
18 بررسی عوامل موثر بر حضور تماشاگران زن در استادیوم های ورزشی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
19 بررسی عوامل موثر در جذب حامیان مالی به ورزش همگانی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانی
20 بررسی فرایند حرفه ورزشکاری از ورود به قهرمانی تا پس از دوره قهرمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
21 بررسی محیط حمایت از استعدادهای ورزش فوتبال (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
22 بررسی وضعیت شاخص های بوم گردی ورزشی از دیدگاه شهروندان استان گیلان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ارتباطات ورزشی: سواد ارتباطی و سواد رسانه ای در ورزش
23 تاثیر بازاریابی سبز بر رفتار مصرف کنندگان لوازم ورزشی بر اساس عوامل جمعیت شناختی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
24 تبیین استراتژی های اشتغال فارغ التحصیلان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
25 تجزیه و تحلیل تاثیر خرده نظام های محیطی بر ساختار سازمان های ورزشی دولتی (مطالعه موردی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
26 تحلیل ابعاد موثر در پشتیبانی و حمایت از استعدادهای رشته فوتبال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
27 تحلیل ابعاد نوآوری در رویداد ورزشی از دیدگاه تماشاگران فوتبال (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
28 تحلیل ارتباط بین ابعاد عملکرد بر اساس کارت امتیازی متوازن در فدراسیون جودو و کوراش جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
29 تحلیل ارتباط بین ابعاد عملکرد براساس کارت امتیازی متوازن در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
30 تحلیل جامعه شناختی فرهنگ سلبریتی در ورزش (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
31 تحلیل چالش های دوران کرونا بر ورزش مدارس و گذران اوقات فراغت دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مجازی اوقات فراغت
32 تحلیل عاملی متغیرهای استرس زای مربیان فوتبال ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
33 تحلیل عاملی متغیرهای استرس زای ورزشکاران تیم های ملی ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
34 تحلیل محتوای کیفی تئوری های سازمان از منظرالگوی پارسونز و ضرورت آن درمطالعه سازمانهای ورزشی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
35 تعیین تاثیر نقش محیط مجازی و فیزیکی مدارس با میانجی گری محیط خانوادگی بر پویاسازی دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم اجتماعی،روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی
36 توسعه پایدار از طریق ورزش؛ تحلیلی بر دستور کار 2030 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
37 توسعه ورزش دانش آموزی در اسناد معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
38 چالشهای استعدادیابی درورزش:توسعه ورزشی یا موفقیت بین المللی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
39 رابطه بین عوامل نگهدارنده شغلی و تعهد سازمانی دبیران تربیت بدنی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
40 رابطه موانع مشارکت فعال دانش آموزان دختر و نگرش آنها نسبت به درس تربیت بدنی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
41 روند توسعه ورزش قهرمانی در استانهای ایران (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
42 سیاستهای ورزش نخبه درکشورهای آمریکا و کانادا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
43 طراحی استراتژی توسعه ی ورزش همگانی استان خراسان شمالی بر اساس تحلیل SWOT (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
44 طراحی الگوی استراتژیک اشتغال فارغ التحصیلان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
45 طراحی الگوی مسیر ورزشی و گذر شغلی در کشتی گیران حرفه ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
46 طراحی مدل تمایل به خرید پوشاک ورزشی ایرانی (دریافت مقاله) همایش ملی برند در ورزش
47 طراحی و تبیین مدل سیاستهای توسعه فرهنگ ورزش های بومی و محلی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی نیمه مجازی اوقات فراغت
48 فرایندکشف وپرورش استعداددرکشورهای منتخب اروپایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
49 ماهیت منحصر به فرد ورزش و نقش آن بر تنوع، توسعه و عدالت اجتماعی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
50 مدل یابی معادلات ساختاری شاخص های ارزیابی عملکرد فدراسیون جودو و کوراش جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
51 مروری بر مطالعات خصوصی سازی در ورزش ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
52 مقایسه سن، سابقه تمرینی و تداوم قهرمانی کشتی گیران نخبه ایران با کشتی گیران نخبه کشورهای صاحب نام دنیا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
53 موانع جهت گیری اخلاقی در ورزش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
54 نقش الگوی مارپیچ چهارگانه دولت، دانشگاه، صنعت و جامعه در توسعه دانش محور ورزش:یک تحلیل ساختاری - کارکردی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران