دکتر عیسی محمدی

دکتر عیسی محمدی استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر عیسی محمدی

Dr. Eesa Mohammadi

استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Reflection on Research, Theory, Evidence-based Practice, and Quality Improvement (دریافت مقاله) مجله مراقبت مبتنی بر شواهد دوره: 6، شماره: 1
2 آینده نگری در هنگام بارداری، یک مطالعه تحلیل محتوی کیفی (دریافت مقاله) مجله مراقبت مبتنی بر شواهد دوره: 3، شماره: 4
3 ابتلا به اندومتریوز و ایفای نقش زنانگی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 13، شماره: 6
4 ارتقاء فرآیند کنترل دیابت نوجوانان : تحقیق عملکردی مشارکتی (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری دیابت زابل دوره: 3، شماره: 2
5 ارزیابی اضطراب و افسردگی و عوامل خطر مرتبط با آن در زنان بعد ازبستن لوله های رحمی (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 22، شماره: 3
6 استراتژی های تطابقی مورد استفاده توسط بیماران، پس از آنژیوپلاستی عروق کرونر (یک مطالعه کیفی) (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 10، شماره: 1
7 اعتلای جسم و روح بهنگام بارداری، یک مطالعه تحلیل محتوی (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 22، شماره: 1
8 Design and Psychometric Evaluation of Coping Scale in Recipients of Kidney Transplant (دریافت مقاله) مجله مراقبت مبتنی بر شواهد دوره: 7، شماره: 3
9 Mechanisms of Learning through the Hidden Curriculum in the Perspective of Iranian Nursing Students (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 4، شماره: 3
10 Spirituality in Contemporary Paradigms: An Integrative Review (دریافت مقاله) مجله مراقبت مبتنی بر شواهد دوره: 6، شماره: 2
11 The issue of patient safety in psychiatric wards and center: a systematic review (دریافت مقاله) نشریه مرور سیستماتیک در علوم پزشکی دوره: 1، شماره: 1
12 The Sources of Stress in Renal Transplant Patients (دریافت مقاله) مجله مراقبت مبتنی بر شواهد دوره: 5، شماره: 4
13 Women's Perceptions and Experiences of the Concept of Postpartum Sexual Function: A Directed Qualitative Content Analysis (دریافت مقاله) مجله مامایی و بهداشت باروری دوره: 10، شماره: 2
14 بررسی بستر و زمینه آموزش مراقبت فرهنگی در ایران (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 1، شماره: 2
15 بررسی تاثیر تغییر وضعیت پس از آنژیوگرافی قلبی بر ضربان قلب و فشار خون (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 12، شماره: 1
16 بررسی تاثیر مشارکت مدیریت شده پرستار- والد بر میزان رضایت مادران از مراقبت کودکان مبتلا به بیماری مزمن (دریافت مقاله) مجله بالینی پرستاری و مامایی دوره: 1، شماره: 1
17 بررسی رابطه توانمندی مراقبت از خود و کیفیت زندگی با HbAlc در نوجوانان دیابتی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 18، شماره: 1
18 بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 11، شماره: 2
19 بررسی مقایسه ای دو روش باز نگه داشتن ورید (K.v.o و هپارین لاک) از نظر عوارض هزینه و مراقبت مستقیم (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 7، شماره: 28
20 بررسی میزان مصرف آب در دانش آموزان دبیرستانی استان زنجان (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 11، شماره: 32
21 تاثیر مدل مراقبت مشارکتی بر میزان افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به نارسایی قلبی (دریافت مقاله) مجله مراقبت مبتنی بر شواهد دوره: 2، شماره: 2
22 تبیین ادراک پرستاران از ایمنی بیمار در بخش های روان پزشکی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 5، شماره: 4
23 تبیین تجارب نوجوانان مبتلا به دیابت - یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری دیابت زابل دوره: 2، شماره: 1
24 تبیین فرایند تطابق زنان با بارداری ناخواسته (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 14، شماره: 1
25 تجارب مادران استفاده کننده از حمل جایگزین به هنگام انتخاب حامل (دریافت مقاله) مجله مراقبت مبتنی بر شواهد دوره: 2، شماره: 3
26 تجارب مربیان و دانشجویان از اجرای برنامه درسی کارشناسی ارشد ویژه پرستاری: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 4، شماره: 2
27 تعیین تأثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر حضور التیام‌بخش بر کیفیت زندگی بیماران شیمی‌درمانی (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 27، شماره: 4
28 تعیین نیاز های آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تکنیک دلفی (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 4، شماره: 2
29 توانمند سازی روانشناختی در پرستاران بالینی ایران (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 20، شماره: 2
30 چالش های مواجهه با درخواست اهدای عضو در خانواده بیماران مرگ مغزی: یک تحلیل کیفی (دریافت مقاله) مجله مراقبت مبتنی بر شواهد دوره: 4، شماره: 4
31 دلایل جستجوی سقط در زنان دارای بارداری ناخواسته: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 13، شماره: 4
32 راهبردهای ارتباطی پرستاران در مواجهه با بیماران دارای تنوع فرهنگی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 11، شماره: 5
33 زندگی دوباره پس از آنژیوپلاستی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری قلب و عروق دوره: 2، شماره: 4
34 طراحی و ارزیابی روایی و پایایی پرسشنامه سبک و راهبردهای تصمیم گیری زنان در مورد سقط یا تداوم بارداری ناخواسته (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 16، شماره: 1
35 علل رفتارهای پرخطر در موتورسواران: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 9، شماره: 3
36 عواًمل محیطی بازدارود راحتی بیماران در حین دیالیز : یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 21، شماره: 4
37 عوامل موثر بر تصمیم گیری خانواده های بیماران مرگ مغزی در اهدای عضو: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 11، شماره: 6
38 کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 11، شماره: 1
39 مفهوم پرستاری در تئوری های کل نگر: یک مرور یکپارچه (دریافت مقاله) مجله مراقبت مبتنی بر شواهد دوره: 2، شماره: 2
40 موانع بکارگیری نظریه های پرستاری در بالین از دیدگاه پرستاران (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 10، شماره: 1
41 نقش کیفیت خدمات درمانی و مراقبتی در تسهیل تصمیم گیری و رضایت به اهدای عضو در خانواده بیماران مرگ مغزی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) مجله مراقبت مبتنی بر شواهد دوره: 3، شماره: 3
42 یافتن معنا در زندگی، موهبتی الهی از تولد نوزاد نارس: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و سلامت دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Addressing barriers to health: Experiences of breastfeeding mothers after returning to work (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت
2 Breast Cancer Symptoms Appraisal by Iranian Women: A Qualitative Study (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن
3 Compassion, a nice choice for patients with cancer at the end of life: A qualitative case study (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت
4 Developing Clinical Guidelines for End-of-Life Care in Patients with Cancer in Iran (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت
5 Evaluation of Sexual Function in Women with Polycystic Ovary Syndrome: a Qualitative Study (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران
6 Factors Influencing Patient Delay in Iranian Women with Self-Discovered Breast Cancer Symptom (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن
7 Fear of Infertility in Women with Polycystic Ovary Syndrome: a Qualitative Study (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران
8 From threat to adaptation: Iranian Nurses' Experiences of Transition to Psychiatric setting (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت
9 Iranian guideline for medico-legal management of female victims of sexual assault (دریافت مقاله) نخستین کنگره ملی زنان موفق ایران
10 The Effect of Polycystic Ovary Syndrome on the Reproductive Health Aspects of Affected Women (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران
11 تبیین فرایند مدیریت دانش بالینی درپرستاران: یک مطالعه گراندد تئوری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
12 تولید دانش پرستاری و نقش آن در ارتقای سلامت و مراقبت از بیماران سرطانی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها(با محوریت سرطان)
13 درک پرستاران ازفضای دانش آفرینی دربالین براساس یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش