دکتر محمدرضا محمدی

دکتر محمدرضا محمدی دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمدرضا محمدی

Dr. Mohammad reza Mohammadi

دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل میزان رعایت معیارهای خردساختار و کلان‌ساختار در فرهنگ‌های دوزبانۀ روسی به فارسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 19، شماره: 6
2 حالت در زبان های روسی و فارسی و مشکلات فراگیری آن برای فارسی زبانان (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 10، شماره: 1
3 مقایسه توالی صفات در زبان های روسی و فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 1
4 هنر و معماری ایرانی در ابنیه اسلامی داغستان مطالعه موردی: بررسی شباهت های هنری و معماری بومی مازندران با جنوب داغستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 4، شماره: 2