دکتر پژمان محمدی

دکتر پژمان محمدی استاد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر پژمان محمدی

Dr. Pejman Mohammadi

استاد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای مشارکت در حقوق اداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 3، شماره: 6
2 تامین و جبران خسارت ناشی از هزینه دادرسی در حقوق ایران و انگلستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 15، شماره: 55
3 تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 27، شماره: 18
4 مبانی ممنوعیت معاملات تبعیض آمیز از منظر حقوق رقابت (مطالعه در نظام حقوقی آمریکا، اتحادیه اروپایی و حقوق ایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق فناوری های نوین دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار معافیت از پرداخت هزینه دادرسی بر اصول دادرسی منصفانه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی
2 میزان هزینه دادرسی در ایران و انگلستان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی