دکتر پژمان محمدی

دکتر پژمان محمدی استاد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر پژمان محمدی

Dr. Pejman Mohammadi

استاد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار صدور و ملغی الاثر شدن حکم تخلیه مستاجر در عقد اجاره مشمول قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 11356 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 8، شماره: 29
2 اصالت؛ شرط پیدایش اثر (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 6، شماره: 15
3 اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای مشارکت در حقوق اداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 3، شماره: 6
4 تاثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر امکان مطالبه خسارات معنوی و عدم نفع در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 7، شماره: 24
5 تامین و جبران خسارت ناشی از هزینه دادرسی در حقوق ایران و انگلستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 15، شماره: 55
6 تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 27، شماره: 18
7 شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 12، شماره: 43
8 قواعد اصلی تعیین کننده قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری بین المللی (دریافت مقاله) نشریه آفاق علوم انسانی دوره: 5، شماره: 52
9 مبانی ممنوعیت معاملات تبعیض آمیز از منظر حقوق رقابت (مطالعه در نظام حقوقی آمریکا، اتحادیه اروپایی و حقوق ایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق فناوری های نوین دوره: 3، شماره: 1
10 محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 12، شماره: 29
11 مطالعه تطبیقی امکان پدیدآورندگی شخص حقوقی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 26، شماره: 101
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار معافیت از پرداخت هزینه دادرسی بر اصول دادرسی منصفانه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی
2 بررسی تاثیر عدم رعایت حداقل های قرارداد پیش فروش بر داوری موضوع ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق
3 حدود تاثیر اراده طرفین در داوری اجباری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
4 میزان هزینه دادرسی در ایران و انگلستان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی
5 نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق