دکتر منیژه مختاری دیزجی

دکتر منیژه مختاری دیزجی استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر منیژه مختاری دیزجی

Dr. Manijhe Mokhtari-Dizaji

استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرغلظت های مختلف ژلاتین در دز ۳۶ گری پرتوهای گاما بر پارامترهای فراصوتی ژل پلیمر MAGIC-f (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و ایمنی پرتو دوره: 4، شماره: 4
2 Dual frequency ultrasound-enhanced tissue plasminogen activator thrombolysis in an in vitro human clot model (دریافت مقاله) مجله فیزیک پزشکی ایران دوره: 15، شماره: 0
3 Extraction of the Longitudinal Movement of the Carotid Artery Wall using Consecutive Ultrasonic Images: a Block Matching Algorithm (دریافت مقاله) مجله فیزیک پزشکی ایران دوره: 8، شماره: 3
4 Low intensity ultrasound mechanical index as a parameter affecting of ability of proliferation and collagene type ۱ expression of cells (دریافت مقاله) مجله فیزیک پزشکی ایران دوره: 15، شماره: 0
5 Study of the therapeutic effect of fullerene nanoemulsion on wrinkle repair of C۵۷BL۶ mouse animal model with high frequency imaging (دریافت مقاله) مجله فیزیک پزشکی ایران دوره: 15، شماره: 0
6 The Effectiveness of Dry Needling on Dimensions and Elastic Modulus of the Nasolabial Fold due to Aging Process: An Uncontrolled before-after Clinical Trial Study (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 15، شماره: 1
7 برآورد سرعت موج پالس با استفاده از پارامترهای شریانی استخراج شده از تصاویر فراصوتی کاروتید (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 16، شماره: 2
8 بررسی تاثیر آتورواستاتین با دوز بالا بر پلاک نرم آترواسکلروتیک پیشرفته در شریان کاروتید خرگوش با استفاده از تصویربرداری فراصوتی و بافت شناسی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 18، شماره: 1
9 تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر برخی پارامترهای بیومکانیکی استخوان ران موش های صحرایی نر مسن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 7، شماره: 18
10 تضعیف امواج فراصوتی در بافت سالم و ضایعات خوش خیم و بدخیم پستان با افزایش دما (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 13، شماره: 40
11 درمان غیرتهاجمی تنگی آترواسکلروتیک پیشرفته در شریان کاروتید خرگوش با استفاده از تابش دهی امواج فراصوتی ترکیبی دو فرکانسه کم شدت (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 18، شماره: 4
12 طراحی و ساخت سامانه سنجش فراصوتی و بررسی عوامل موثر در اندازهگیری شاخصهای فراصوتی محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 10، شماره: 1
13 طراحی و ساخت سامانه سنجش فراصوتی و بررسی عوامل موثر در اندازهگیری شاخصهای فراصوتی محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 10، شماره: 1
14 مقایسه حساسیت سلول های سفید خون محیطی بیماران مبتلا به سرطان پستان و افراد سالم نسبت به آسیب های ناشی از پرتو گاما با استفاده از آزمون کامت قلیایی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 14، شماره: 45
15 مقایسه متغیرهای منتخب همودینامیکی خون و ساختار شریان کاروتید مردان جوان غیرورزشکار با بازیکنان نخبه بسکتبال با روش تصویربرداری فراصوتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 11، شماره: 25
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استخراج تغییرات حرکت طولی دیواره شریان کاروتید مشترک در افراد سالم و بیماران مبتلابه ام اس، با استفاده از تصاویر فراصوتی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره بین المللی ام اس
2 Effect of ultrasound in produce collagen and measure skin thickness bytransducer 40 MHz (دریافت مقاله) همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی
3 برازش منحنی کالیبراسیون مناسب بر حساسیت دز-پاسخ فراصوتی ژلهای پلیمری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
4 تاثیر لیزر کم توان( ۳۰ میلی وات و ۸۳۰ نانومتر) در فرآیند ترمیم استخوان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
5 تعیین درجه یسوختگی با استفاده از فرمول هندریکس و مقایسه با علائم بالینی سوختگی در مدل حیوانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
6 تفکیک بافتهای طبیعی و غیرطبیعی پستان توسط پردازش تصاویر سونوگرافی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
7 کیفیت سنج فراصوتی برای محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
8 محاسبه و مقایسه غیر تهاجمی ضریب الاستیک بافت سالم و ضایعات میکروگلسیفیکاسیون و فیبروکیستیک با استفاده از امواج فرا صوتی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
9 مونیتورینگ غیر تهاجمی دمای بافت کبد بطور موضعی با استفاده از تغییرات روشنایی نسبی تصاویر فراصوتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر