دکتر جواد رقوی

دکتر جواد رقوی معاون پژوهشی  جامعه المصطفی العالمیه مشهد مقدس

دکتر جواد رقوی

Dr. javad raghavi

معاون پژوهشی جامعه المصطفی العالمیه مشهد مقدس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.