دکتر حمید حسین نژاد

دکتر حمید حسین نژاد دبیر پژوهشی گروه عمومی

دکتر حمید حسین نژاد

Dr. Hamid Hosein Nejad

دبیر پژوهشی گروه عمومی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.