دکتر مهتا اسکندرنژاد

دکتر مهتا اسکندرنژاد

دکتر مهتا اسکندرنژاد

Dr. Mahta EskandarNejad

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تمرینات منتخب پیلاتس بر کنترل پاسچر و کیفیت زندگی زنان سالمند دارای سابقه سقوط (دریافت مقاله) فصلنامه ذهن حرکت و رفتار دوره: 1، شماره: 1
2 اثر فعالیت بدنی با سطوح متفاوت بار شناختی بر امواج مغزی قشر سینگولیت (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 12، شماره: 40
3 اثر فعالیت هوازی با و بدون بار شناختی بر شبکه هشدار توجه (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 9، شماره: 28
4 اثر ورزش ایروبیک بر نگرانی از تصویر ذهنی بدن، بحران هویت و شاخص توده بدن، در دختران نگران از تصویر ذهنی بدن (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 6، شماره: 2
5 اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر مهارت های ذهن آگاهی و توانایی های شناختی در ورزشکاران نابینا و کم بینا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 11، شماره: 43
6 ارتباط سخت کوشی، نشخوار خشم و تاب آوری با سلامت روانی تیروکمان کاران (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 9، شماره: 1
7 Estimation of Selective Attention and Performance Accuracy Based on Working Memory in Young Girls (دریافت مقاله) نشریه بین المللی کنترل و یادگیری حرکتی دوره: 2، شماره: 3
8 Swimmers’ extremity temperature: From autonomy of vessels towards joy of swimming (دریافت مقاله) مجله کشت ها و گردش خون دوره: 4، شماره: 1
9 The Effect of Physical Activity with Different Levels of Cognitive Load on Executive Control Network of Attention in Youth (دریافت مقاله) نشریه بین المللی کنترل و یادگیری حرکتی دوره: 3، شماره: 4
10 بررسی اضطراب ناشی از شیوع ویروس کرونا بر اساس عوامل شخصیتی سرسختی و منبع کنترل زنان مشارکت کننده در ورزش و غیرمشارکت کننده در ورزش (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دوره: 8، شماره: 19
11 بررسی قابلیت پیش بینی عوامل شناختی، توجهی و خود-ادراکی زنان فعال و غیرفعال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 11، شماره: 41
12 بررسی میزان یادگیری ایروبیک در دانشجویان کم تحرک با توجه به سبک های شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 11، شماره: 35
13 بررسی نقش پیش بینی کنندگی سازوکارهای عصبی عضلانی با تعادل پویا در سبک زندگی مردان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دوره: 4، شماره: 11
14 پیش بینی اضطراب اجتماعی و آمادگی روانی بدمینتون بازان ماهر به وسیله آمادگی جسمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دوره: 7، شماره: 18
15 تاثیر آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر ویژگی های الکتروانسفالوگرافی و عملکرد ورزشی بازیکنان گلبال (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 7، شماره: 3
16 تاثیر آموزش مهارت ایروبیک بر شبکه موقعیت یابی توجه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 6، شماره: 22
17 تاثیر آموزش مهارت های حرکتی بر عملکرد حافظه کاری بینایی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 6، شماره: 1
18 تاثیر آموزش نوروفیدبک بر عملکرد تیر و کمان کاران مبتدی: یک مطالعه دو سو کور (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 2، شماره: 5
19 تاثیر تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک بر تعادل بیماران سکته مغزی مزمن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 1، شماره: 1
20 تاثیر تمرینات جسمانی و نوروفیدبک بر تعادل بیماران مبتلا به سکته مغزی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 7، شماره: 21
21 تاثیر تمرینهای تصمیمگیری بر حافظه کاری، توجه انتخابی و دقت عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 12، شماره: 43
22 تاثیر چهار هفته تمرین با و بدون محدودیت جریان خون بر ویژگی های روانشناختی و اضطراب بدمینتون بازان ماهر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 12، شماره: 45
23 تاثیر سطوح استحکام روانی بر اضطراب حالتی تحت فشار روانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 2، شماره: 1
24 تاثیر فعالیت بدنی در محیط سازمان یافته و سازمان نیافته بر یادداری بینایی و توجه انتخابی کودکان ۱۰-۷ ساله (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 4، شماره: 2
25 تاثیر ورزش ایروبیک بر ظرفیت حافظه بینایی دانشجویان کم تحرک با توجه به نقش سبک های شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 10، شماره: 35
26 تاثیر یک دوره برنامه تمرینی بسکتبال بر توجه پایدار کودکان مبتلا به کمبود توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 8، شماره: 25
27 رابطه بین سطح داوری و نوع رشته ورزشی با میزان خطای ادراک عمق داوران ورزشی در رنگ های سرد و گرم (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 10، شماره: 31
28 مقایسه تقارن فعالیت عضلات بازکننده تنه و خم کننده های ران و زانو در زنان با فلج مغزی یک طرفه سمت چپ و زنان سالم هنگام راه رفتن (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 11، شماره: 3
29 مقایسه توجه تداومی در سالمندان فعال و غیرفعال (دریافت مقاله) پژوهش در رفتار حرکتی دوره: 1، شماره: 1
30 مقایسه سلامت جسمانی و روانی زنان شهرتبریز، شهرستان ها و روستاهای حومه در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه ذهن حرکت و رفتار دوره: 1، شماره: 1
31 مقایسه نارضایتی از تصویر بدنی و هراس اجتماعی افراد کاراته کار و غیرورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 4، شماره: 13
32 مقایسه نقش بازی های مجازی خشن و غیرخشن با بازی های حرکتی ورزشی رایج بر زمان واکنش، هماهنگی، چابکی و ویژگی های روانشناختی نوجوانان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 13، شماره: 1
33 مقایسه ویژگی های سرسختی، منبع کنترل، اضطراب کرونا و تعیین ارتباط بین آنها در بانوان فعال و غیرفعال ورزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 6، شماره: 2
34 موانع پیش روی ورزش زنان در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 18، شماره: 2
35 نقش پیش بینی کنندگی سطح فعالیت بدنی بر اضطراب اجتماعی، عزت نفس و تصویر بدنی در دانش-آموزان نوجوان دختر (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دوره: 8، شماره: 19
36 نقش پیش بینی کنندگی سطح فعالیت بدنی بر میزان اضطراب کادر درمانی در دوران پیک کرونا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 9، شماره: 32
37 نقش راهبردهای نه گانه تنظیم هیجان شناختی در پیش بینی موفقیت ورزشی تیروکمان کاران (دریافت مقاله) فصلنامه ذهن حرکت و رفتار دوره: 1، شماره: 2
38 نقش رفتارهای مربی در نیازهای روانشناختی، انگیزش و بهزیستی دانشجویان در کلاس تربیت بدنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دوره: 8، شماره: 19
39 نقش فاکتورهای آمادگی حرکتی ژیمناست ها در پیش بینی عملکرد اجرایی در شرایط روانی کم فشار و پرفشار (دریافت مقاله) فصلنامه ذهن حرکت و رفتار دوره: 2، شماره: 2
40 نقش فعالیت بدنی در سوگیری توجه به تصاویر تیپ بدنی و نارضایتی از تصویر بدنی در بانوان (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 7، شماره: 2
41 همبستگی ادراک تصویر بدنی و میزان فعالیت بدنی در زنان و مردان با توجه به سطوح مختلف شاخص توده بدنی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 2، شماره: 2
42 همبستگی رضایت از تصویر بدنی زنان و ویژگی های جمعیت شناختی با نقش مشارکت ورزشی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 5، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش نروفیدبک و تأثیر آن بر ویژگی های رفتاری تیر وکمان کاران مبتدی: یک مطالعه دوسو کور (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
2 اثر فعالیت بدنی بر سرعت پردازش اطلاعات داوران ماهر فوتبال (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
3 اثربخشی تمرینات ورزشی منتخب بر مهار پاسخ کودکان مبتلا به ADHD (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
4 اثربخشی ورزش بر سلامت اجتماعی و پرخاشگری زنان مراجعه کننده به پارکهای بانوان کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت ورزشی
5 اثربخشی ورزش بر کیفیت خواب و رضایتمندی از زندگی زنان مراجعه کننده به پارک های بانوان کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت ورزشی
6 اثربخشی یک دوره تمرینات ورزشی بر شاخص بحران هویت در دانش آموزان دختر دبیرستانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
7 ارتباط بین بهزیستی روانشناختی و نگرانی از تصویر بدنی در جامپینگ فیتنس کاران (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام
8 ارتباط بین تصویربدنی وتاب آوری دانش آموزان دختر متوسطه دوم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
9 ارتباط بین رضایتمندی و ناکامی از نیازهای روان شناختی و پیامدهای خلقی و رفتاری در محیط آموزش ورزشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
10 ارتباط بین عزت نفس و فاکتورهای آمادگی جسمانی مرتبط با مهارت دختران و پسران مشارکت کننده در فعالیت جسمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
11 ارتباط مهارت های روانی و عملکرد ورزشی در ورزشکاران رشته های تیمی و انفرادی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
12 ارزیابی میزان هراس اجتماعی در بین افراد ورزشکار و غیر ورزشکار شهر تبریز (دریافت مقاله) هفتمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
13 Comparison of Dissatisfaction with the Body Image of Physical Education and Non-Physical Education Students (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی کاربردی
14 بررسی اثربخشی فعالیت هوازی مزمن بر شبکه هشدار توجه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
15 بررسی ارتباط بین رفتارهای مربی و شاخصهای بهزیستی دانشجویان دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
16 بررسی ارتباط بین قدرت عضلات پایین تنه و تعادل پویا در مردان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
17 بررسی تاثیر ناهنجاری های صافی کف پا و زانوی ضربدری بر تعادل، سرعت و توان دختران ژیمناست نونهال (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
18 بررسی ترس از شکست در دانشجویان فعال با رویکرد جنسیت (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
19 بررسی تواناییهای ادراکی داوران مبتدی و ماهر فوتبال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
20 بررسی خطای دید داوران ورزشی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
21 بررسی دو ویژگی روابط چند بعدی خود بدن و جهتگیری زندگی میان دبیران تربیتبدنی در مقایسه با سایر دبیران (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
22 بررسی رابطه ی بین پرخاشگری رقابتی و طرح واره جنسیتی در ورزشکاران شهر تبریز (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
23 بررسی رابطه ی بین طرحواره جنسیتی وخلاقیت هیجانی در ورزشکاران شهر تبریز (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
24 بررسی زمان بندی پیشبین انطباقی در پست های مختلف رشته فوتبال (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
25 بررسی متغیر کینماتیکی دامنه حرکتی مفاصل پای پاسه حول محور ورتیکال در اجرای حرکت پیرویت 360 درجه ژیمناستیک (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
26 بررسی مقایسهای ادراک عمق نوجوانان فوتبالیست با کاربران بازی رایانهای فوتبال (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
27 بررسی مقایسهای زمان واکنش نوجوانان فوتبالیست با کاربران بازی رایانه ای فوتبال (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
28 بررسی مهارت درشت حرکتی در دانشآموزان شهری و قدرت پیشبینی کنندگی وضعیت اقتصادی اجتماعی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
29 بررسی میزان اعتیاد به ورزش در مربیان بدنسازی و فیتنس باشگاه های شهر تبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
30 بررسی میزان امید به زندگی در بین پیشکسوتان ورزشی و سالمندان غیر فعال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
31 بررسی ناشی گری نوجوانی در عملکرد مهارت حرکتی بازی لی لی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد یافته های کاربردی در ورزش
32 بررسی نقش اضطراب اجتماعی بر سوگیری توجه در بین مردان در سطح شهرخوی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
33 بررسی هیجان خواهی در دختران ورزشکار تیمی و انفرادی با همتایان غیرورزشکار (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت ورزشی
34 بررسی هیجان خواهی در دختران ورزشکار و غیرورزشکار (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت ورزشی
35 تاثیر آموزش ایروبیک بر هماهنگی، سازگاری اجتماعی و نگرانی والدین کودکان اوتیستیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
36 تاثیر پیاده روی بر کیفیت زندگی افراد دیابتی نوع 2 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
37 تاثیر تمرین مهارت ایروبیک بر حافظه کاری بینایی دانشجویان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
38 تاثیر تمرین مهارت ایروبیک بر حافظه کاری بینایی دانشجویان دختر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
39 تاثیر تمرینات بال هندلینگ بسکتبال بر مهارت کنترل شیء در دانش آموزان پسر روستایی هفت تا یازده سال (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
40 تاثیر تمرینات بیوفیدبک بر ضربان قلب تیروکمان کاران شهر تبریز (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی
41 تاثیر تمرینات هوازی و بیوفیدبک بر اضطراب تیروکمان کاران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
42 تاثیر دو ماه آموزش تغذیه ورزشی بر میزان آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه ای در زنان فعال (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
43 تاثیر رنگ تاتامی جودو بر مراحل مختلف پردازش اطلاعات جودوکاران نونهال پسر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
44 تاثیر فعالیت در فضاهای مجازی و فعالیت بدنی بر عملکرد فوتسال (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
45 تاثیر مشارکت ورزشی یوگا بر امید به زندگی زنان سالمند یوگاکار و بدون تمرین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
46 تاثیر ورزش بوچیا بر خودکارآمدی و هوش هیجانی افراد دارای کم توان ذهنی آموزش پذیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
47 تاثیر یک جلسه ورزش ایروبیک بر برخی از ویژگی های آمادگی جسمانی پسران غیرورزشکار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
48 تاثیر یک دوره تمرین نوروفیدبک بر تعادل کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در فیزیولوژی ورزشی
49 تاثیر یک دوره تمرین نوروفیدبک بر تعادل کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای رویکردهای نوین فیزیولوژی و طب ورزشی
50 تاثیرات دهیدراسیون حاد بر روی پارامترهای بیومکانیکی کشتی گیران حرفه ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
51 تأتیر تمرینات نروفیدبک بر فراشناخت ورزشکاران نیمه ماهر (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
52 تأثیر ژیمناستیک بر اضطراب کودکان دارای اضافه وزن (دختران 8-10 سال) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت ورزشی
53 تأثیر ژیمناستیک بر سازگاری اجتماعی کودکان دارای اضافه وزن (دختران 8-10 سال) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت ورزشی
54 تأثیر یک دوره رژیم ورزشی بر شاخص تصویربدنی در بین دختران با نارضایتی از تصویربدنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
55 تأثیرتمرینات ذهن آگاهی برباورهای فراشناخت ورزشکاران رزمی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
56 تعیین اثربخشی آموزش ایروبیک بر چابکی و سرعت عکس العمل کودکان اوتیستیک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
57 رابطه بین حافظه کاری و توجه انتخابی در دختران ورزشکار مبتدی دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
58 رابطه هوش معنوی و اضطراب در کاتا و کومیته کاران مرد (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
59 سنجش میزان فعالیت بدنی عمومی دختران دانش آموز مقطع متوسطه (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
60 مقایسه ادراک عمق در ورزشکاران انفرادی راکتی و غیر راکتی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
61 مقایسه اضطراب و تحمل پریشانی بین دختران ورزشکار و غیر ورزشکار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
62 مقایسه اضطراب ورزشی ورزشکاران رشتههای برخوردی و غیربرخوردی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
63 مقایسه امید به زندگی بین دانشجویان ورزشکار با توجه به جنسیت (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
64 مقایسه امید به زندگی بین دانشجویان ورزشکار با توجه یه جنسیت (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
65 مقایسه تاثیر خستگی ناشی از فعالیت وامانده ساز بر تعادل پویا و زمان بازیافت تعادل دختران دارای ناهنجاری کیفوز وطبیعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
66 مقایسه ذهن آگاهی ورزشکاران رشته های توپی و غیرتوپی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
67 مقایسه رشد حرکتی ،حافظه کاری، توجه انتخابی و عزت نفس کودکان مشارکت کننده در فعالیت های ورزشی و هنری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی نوین در علوم ورزشی و سلامت
68 مقایسه سیستم بازداری رفتاری و فعالساز رفتاری در بین ورزشکاران زن و مرد (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
69 مقایسه محیط زمینه ای-اجتماعی، جهت گیری انگیزشی و نیازهای روانشناختی درورزشکاران ورزش های رزمی و غیر رزمی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
70 مقایسه مهارت های اجتماعی در کودکان ورزشکار و غیرورزشکار ۸ تا ۱۱ سال (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش، سلامت، جامعه
71 مقایسه مهارت های اجتماعی در کودکان ورزشکار و غیرورزشکار 8 تا 11 ساله (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
72 مقایسه میزان افسردگی در بهبود یافتگان پاندمی کرونا با سطوح مختلف فعالیت ورزشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
73 مقایسه میزان پرخاشگری و خشم رقابتی در زنان ورزشکار رشته های تیمی و انفرادی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
74 مقایسه ویژگی های روانی، اضطراب و هراس اجتماعی در بدمینتونبازان ماهر دختر و پسر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره وعلوم تربیتی
75 مقایسه ویژگیهای آمادگی جسمانی بدمینتون بازان ماهر دختر و پسر (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
76 مقایسه هیجان خواهی در بین ورزشکاران انفرادی و تیمی دختر (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
77 نقش پیش بینی کنندگی عوامل رفتارهای انگیزشی بر میزان مشارکت ورزش در خانه و باشگاه و رابطه آن با میزان اضطراب در دوره همه گیری ویروس کروید -۱۹ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره
78 نقش تاب آوری در پیش بینی سلامت روانی و موفقیت ورزشی تیروکمان کاران نیمه ماهر (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام
79 نقش عوامل اجتماعی (مدرسه، خانواده و همسالان) بر رشد حرکتی کودکان نقص توجه/بیش فعال (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
80 نقش ورزش برخطای دید: مطالعه موردی روی پیشکسوتان ورزشی (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی