دکتر سید باقر مرتضوی

دکتر سید باقر مرتضوی استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سید باقر مرتضوی

Dr. seyed Bagher Mortazavi

استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An attenuation Layer for Electromagnetic Shielding in X- Band Frequency (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست دوره: 2، شماره: 2
2 Analysis of Iranian construction sector occupational accidents (۲۰۰۷-۲۰۱۱) (دریافت مقاله) مجله علمی مروری دوره: 2، شماره: 7
3 Applying moving bed biofilm reactor for removing linear alkylbenzene sulfonate using synthetic media (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست دوره: 2، شماره: 1
4 آنتروپومتری پا به روش عکس برداری دیجیتالی و اهمیت کاربرد آن در طراحی پوتین (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 10، شماره: 1
5 اثر پلیمرهای ضایعاتی بازیافتی ،قیر طبیعی و برشHVS بر خواص پس مانده تقطیردر خلاء (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 23، شماره: 1
6 ارزیابی ریسک حریق مقاومت های سقفی قطارهای با جریان یکنواخت در مترو شهر تهران با روش درخت تجزیه و تحلیل خطا (دریافت مقاله) فصلنامه طب کار دوره: 5، شماره: 3
7 ارزیابی کمی بیوآیروسول ها در اتاق جراحی و کارآیی سیستم های کنترلی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 11، شماره: 3
8 Nonthermal Effects of Radar Exposure on Human: A Review Article (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست دوره: 1، شماره: 1
9 برآورد هزینه های مستقیم و غیرمستقیم جراحات ناشی از حوادث شغلی مطالعه موردیدر یکی از صنایع پالایشی ایران در سال ۱۳۹۴ (دریافت مقاله) فصلنامه طب کار دوره: 11، شماره: 4
10 بررسی تاثیر توام صدا و تولوئن بر عملکرد پاسخ شنیداری ساقه مغز خرگوش در فرکانس های خالص ۲۵۰ تا ۲۰۰۰ هرتز (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 15، شماره: 3
11 بررسی تاثیر مواجهه همزمان با صدا و مونوکسید کربن بر عملکرد پاسخ شنیداری ساقه مغز خرگوش (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 13، شماره: 4
12 بررسی عملکرد فرایند ازن زنی کاتالیزوری با کربن فعال درحذف اسید هیومیک از محلول های آبی (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 17، شماره: 4
13 بررسی عملکرد نانوفیلتراسیون در حذف کروم ۶ ظرفیتی از آب های حاوی سولفات (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 3، شماره: 3
14 بررسی عوامل انسانی و موقعیت زمانی و مکانی موثر بر وقوع حوادث شغلی در صنعت ماهیگیری در ایران (۱۳۹۰-۱۳۸۶) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 22، شماره: 3
15 بررسی عوامل موثر در تصفیه اکسیدهای نیتروژن در یک راکتور پلاسمای سرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 11، شماره: 4
16 بررسی فراوانی افسردگی و عوامل مرتبط با آن در نوبت کاران پالایشگاه نفت تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 9، شماره: 5
17 بررسی و ارزیابی زیست محیطی سولفات های هوابرد در یک مجتمع پتروشیمی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 9، شماره: 1
18 پیش‌بینی پیامد توپ آتش ناشی از وقوع پدیده Boilover در مخازن ذخیره اتمسفریک (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 6، شماره: 4
19 تصفیه اکسید های نیتروژن از هوا توسط زئولیت ZSM_۵ اصلاح شده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 11، شماره: 3
20 تعیین روایی و پایایی پرسش نامه رفتار رانندگان اتوبوس شهر تهران در سال ۱۳۹۱: تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 13، شماره: 3
21 جداسازی و تشخیص مولکولی یک گونه باکتری تجزیه کننده نرمال هگزادکان از کمپوست و بررسی کارایی آن در حذف هگزادکان (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 12، شماره: 4
22 حذف کرومات از محلول های آبی  به وسیله زئولیت اصلاح شده با سورفاکتانت کاتیونی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 3، شماره: 1
23 کاربرد توام شاخص دمای تر گوی سان و ضربان قلب در شرایط آب و هوایی گرم: راهنمایی برای برآورد بهتر استرین گرمایی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 16، شماره: 2
24 مطالعه حذف نیترات از منابع آبی با استفاده از پودر منیزیم (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 3، شماره: 1
25 مقایسه ارزیابی پتانسیل ایجاد اختلالات اسکلتی عضلانی در اندام فوقانی با استفاده از روش های PULA و شاخص استرین در یک شرکت الکترونیکی تهران (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 17، شماره: 1
26 مقایسه فرآیندهای ZSM۵، TiO۲/ZSM۵، UV/ ZSM۵ و UV/TiO۲/ZSM۵ در حذف استایرن از جریان سنتتیک هوا (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 28، شماره: 166
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز خطای انسانی اپراتورهای اتاق کنترل با استفاده از تکنیک HEART در یک مجتمع پتروشیمی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین‌المللی ارگونومی ایران
2 ارزیابی پتانسیل ایجاد اختلالات اسکلتی عضلانی در اندام فوقانی با استفاده از شاخص استرین در یک شرکت الکترونیکی (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
3 ارزیابی پتانسیل ایجاد اختلالات اسکلتی عضلانی در اندام فوقانی با استفاده از و شاخص استرین در یک شرکت الکترونیکی و مقایسه بین این روشهای RULA دو روش (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین‌المللی ارگونومی ایران
4 ارزیابی حذف سورفاکتانت آنیونی سدیم دودسیل سولفات در سیستم هوادهی ممتد با سیکل متناوب (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
5 ارزیابی ریسک ایمنی فعالیت های عملیاتی اسکله پارس جنوبی (دریافت مقاله) دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
6 ارزیابی ریسک ترکیبات BTEX در اتاق کنترل یکی از صنایع پالایشی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
7 ارزیابی ریسک کمی حریق ناشی از سرریز مخازن ذخیره مواد هیدروکربنی اتمسفریک (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
8 ارزیابی میزان سرب و قلع در ناحیه تنفسی کارگران لحیم کار و عملکرد ریوی آنها در یک صنعت الکترونیک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
9 ارگونومی، ایمنی و بهره وری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین‌المللی ارگونومی ایران
10 Drafting the quantitative and comprehensive checklist for construction phase of Industries and its extension as a strong quantitative method for assessment of ongoing projects (دریافت مقاله) همایش بین المللی HSE در صنعت نفت و گاز
11 Identification and Safety Assessment of the Hazardous Zones (unwanted energy flows) in An Construction Project at the National Petrochemical Company by Application of ET&BA Method (دریافت مقاله) همایش بین المللی HSE در صنعت نفت و گاز
12 بررسی انتشار گاز کلر از مخازن ذخیره در یک صنعت پتروشیمی و ارائه برنامه واکنش در شرایط اضطراری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست
13 بررسی تاثیر حفاظتی ان استیل سیستئین بر پیشگیری از افت شنوایی ناشی از صدا در خرگوش (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
14 بررسی عملکرد نانوفیلتراسیون در حذف کروم 6 ظرفیتی از آب های لب شور (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
15 بررسی عوامل موثر در تصفیه اکسیدهای نیتروژن در یک راکتور پلاسمای سرد (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
16 بررسی عوامل موثر در تصفیه اکسیدهای نیتروژن در یک راکتور پلاسمای سرد (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
17 تاثیر بارکار ذهنی بر عملکردهای شناختی در اپراتورهای اتاق کنترل یک نیروگاه سیکل ترکیبی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
18 تأثیر بیورمیدیشن (تکنیک لندفارمینگ) با پاکسازی آلاینده های نفتی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
19 تأثیر فرهنگ ایمنی سازمان در بروز تصادفات در میان رانندگان شاغل اتوبوسرانی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
20 تبدیل کاتالیتیکی MTBE به مواد با تجزیه بیولوژیکی بهتر در آبهای آلوده (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی بهداشت محیط
21 تجزیه و تحلیل حوادث خطوط لوله مایعات هیدروکربنی با استفاده از روش Bow tie (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
22 تصفیه اکسید های نیتروژن از هوا توسط زئولیت ZSM_5 اصلاح شده (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
23 تصفیه فاضلابهای روغنی با استفاده از باکتری سود و موناس تولید کننده آنزیم لیپاز (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
24 تعیین ایزوترم های جذب و مکانیسم حذف رنگ متیلن بلو با استفاده از خاکستر استخوان (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
25 توسعه روش ارزیابی ریسک پویا برای آتش سوزی مخازن نفتی اتمسفریک با استفاده از منطق فازی و شبکه های بیزین (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
26 جداسازی باکتریهای تولید کننده آنزیم لیپاز از تصفیه خانه فاضلابهای روغنی شهرک صنعتی بهشهر (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
27 شناسایی و ارزیابی خطای انسانی در اتاق کنترل واحد بازیافت گوگرد پالایشگاه نفت به روش HEIST سال 86 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
28 شناسایی و ارزیابی خطای انسانی در اتاق کنترل واحد بازیافت گوگرد پالایشگاه نفت به روش HEIST سال 86 (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک
29 شناسایی و ارزیابی خطای انسانی ناشی از خطاهای طراحی در واحد بازیافت گوگرد پالایشگاه نفت به کمک روش HEIST (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین‌المللی ارگونومی ایران
30 شناسایی و طبقه بندی عوامل موثر بر قابلیت اطمینان انسان در اپراتورهای اتاق کنترل یک نیروگاه سیکل ترکیبی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
31 کاربرد تکنیک HEART در ارزیابی خطای انسانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی ایمنی در بنادر
32 کاربرد تکنیک Bow-Tie در آنالیز حادثه واحد SRP پالایشگاه شهید تندگویان تهران (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
33 کاربرد توام شاخص دمای تر گویسان (WBGT) و مولفه ضربان قلب شاخص استرین فیزیولوژیکی (PSIHR) در شرایط آب و هوایی گرم: راهنمایی برای برآورد بهتر استرین گرمایی (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
34 کنترل مهندسی شدت امواج مایکروویو باندهای راداری با استفاده از سپرهای الکترومغناطیس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران
35 مدلسازی پیامد آتش سوزی استخری در ناحیه دایک مخازن نفتی اتمسفریک با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) و مدل های تجربی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
36 واکنش Sequence -Fenton (فنتون متوالی ) برای کاهش تشکیل فنل طی تبدیل بنزین در محلولهای مائی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط