دکتر مهدی مرتضوی

دکتر مهدی مرتضوی دانشیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مهدی مرتضوی

Dr. Mehdi Mortazavi

دانشیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی و مدل سازی تاثیر مولفه های فرهنگی محیط نهادی بر عملکرد ابرپروژه های زیرساختی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 2
2 الگوی مسائل اصلی بهبود بهره وری کارکنان شهرداری تهران (مورد مطالعه: معاونت خدمات شهری و محیط زیست) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 13، شماره: 3
3 بررسی عوامل اثرگذار بر ارزیابی عملکرد ذیحسابان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 47
4 بررسی و تحلیل ارزش های خدمات عمومی در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 13، شماره: 1
5 تبیین رابطه بین ادراک کارکنان از ارگونومی سازمانی و کیفیت ارائه خدمات اداری (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 9، شماره: 2
6 تحلیل محتوای ظرفیت سازی در بخش آموزش عالی جهت پاسخگویی به انتظارات جامعه (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 28، شماره: 106
7 تدوین اهداف راهبردی و ارائه مدلی برای دستیابی به آنها با رویکرد ارزیابی متوازن (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 24، شماره: 2
8 طراحی چارچوب حاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 3
9 طراحی مدل اداره آموزش عمومی کشور با رویکرد حکمرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 4، شماره: 4
10 طراحی و واکاوی مدل فرهنگ خدمت عمومی در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 14، شماره: 3
11 مد‌ل تمایل به اقتباس خط‌ مشی د‌ولت باز د‌ر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 31، شماره: 4
12 مدل سنجش میزان تمایل خط مشی گذاران به دولت باز در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 11، شماره: 2
13 مفهوم سازی شبکه ملی موسسات پژوهشی (مطالعه موردی: پژوهش های برنامه ریزی و توسعه کشور) (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 27، شماره: 2
14 مقاومت خط مشی در طرح تحول نظام سلامت (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 6، شماره: 22