ابوذر حسامپور

 ابوذر حسامپور مدیر داخلی فصلنامه

ابوذر حسامپور

Abouzar Hesampour

مدیر داخلی فصلنامه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.