دکتر اکبر محمدی

دکتر اکبر محمدی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

دکتر اکبر محمدی

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی مدل هاف اصلاح شده در شناسایی حوزه جذب فروشگاه های زنجیره ای شهرهای کوچک (نمونه موردی: شهر بوئین زهرای قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 3، شماره: 4
2 استفاده از مدل رگرسیون کاربری اراضی (LUR) برای پیش بینی آلاینده های NO۲، CO و PM۱۰ (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 1
3 دلایل عدم موفقیت برنامه TDR در طرح های توسعه شهری ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه راهبردی شهرسازی دوره: 1، شماره: 1
4 کاربرد تحلیل ریسک لرزه اى در مدیریت بحران ناحیه اى با استفاده از سیستم هاى اطلاعات جغرافیایى (نمونه موردى: شهرستان آباده) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 7، شماره: 4
5 مکان یابی اسکان موقت و سایت های مدیریت بحران در شهر سمنان با روش ارزیابی چندمتغیره (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 13، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تاثیر کیفیت محیط شهری بر روابط اجتماعی شهروندان (نمونه موردی: محله شمیران نو تهران) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
2 بررسی الگوی توزیع فضایی روستاها در استان قزوین با استفاده از آمار فضایی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان
3 بررسی نقش سطح توسعه یافتگی در تقاضای آب خانوارهای شهری استانهای ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها
4 بکارگیری مدل آماری LUR در مدلسازی فضایی آلاینده NO2 در شهر تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
5 تبیین و تحلیل مفهوم تاب آوری و شاخص سازی آن در مدیریت سوانح اجتماع محور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران،احیا و بازسازی
6 سنجش اثرات فرم کالبدی بر سرزندگی محله های شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت شهری، و شهرسازی و معماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری
7 سنجش پایداری بوم شناختی(اکولوژیکی) اکوسیستم شهر تهران با استفاده از روش AHP (دریافت مقاله) نخستین همایش توسعه شهری پایدار
8 شناسایی عوامل موثر در آسیب پذیری لرزه ای شهرها و تعیین ضریب اهمیت آنها (با تاکید بر عوامل برنامه ریزی و طراحی شهری) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران،احیا و بازسازی
9 طراحی راهبردی- اکولوژیکی در روستاهای هدف گردشگری (نمونه موردی: روستای حجیج) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان
10 مطالعه اثرات فرم شهری بر پایداری محلات شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت شهری، و شهرسازی و معماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری
11 نقش واکنشهای شیمیایی در تمرکز و انباشت آلاینده های NOx، O3 و CO در فصول گرم (نمونه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
12 نقش واکنشهای شیمیایی در تمرکز و انباشت آلاینده های شهری O3، Nox و CO در فصول گرم (نمونه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته