دکتر ناصر علی اصغر زاد

دکتر ناصر علی  اصغر زاد استاد گروه خاکشناسی دانشگاه تبریز

دکتر ناصر علی اصغر زاد

Dr. Naser Ali Asgharzad

استاد گروه خاکشناسی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.