دکتر جواد مرشدلو

دکتر جواد مرشدلو استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر جواد مرشدلو

Dr. Javad Morshedloo

استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استعمار روسی و اسلام شیعی: سیاست روسیه تزاری در قبال شیعیان در نخستین سال های اشغال قفقاز(۱۸۱۳-۱۸۵۰ م.) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 7، شماره: 26
2 الکسی پترویچ یرملوف و مدیریت استعمار تزاری در جنوب قفقاز (1231/1816-1242/1827) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 29، شماره: 42
3 پایگاه اقتصادی و اجتماعی یک حکومت محلی در جنوب قفقاز: بررسی منابع اقتصادی قدرت خوانین شیروان در آستانه تسلط روسیه (۱۷۷۰-۱۸۲۰ م.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 12، شماره: 2
4 جدیدیه، اسلام و روسی گردانی: نقش جدیدیه در گذار آسیای مرکزی از دوره اسلامی به دوره شوروی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 7، شماره: 2
5 دیپلماسی، جنگ و حاکمیت سیاسی نگاهی دوباره به مناسبات ایران و انگلستان در آغاز قرن سیزدهم / نوزدهم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 5، شماره: 1
6 سیاست و شهرنشینی در قفقاز پیشا استعماری: نقش عامل سیاست در تحول حیات شهری شماخی در سده دوازدهم/هجدهم (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 8، شماره: 1
7 نیمیم ز ترکستان نیمیم ز فرغانه: جستاری در بازشناسی هویت سارت ها از منظر پیوندهای فرهنگی و تمدنی ایران با آسیای مرکزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 5، شماره: 2
8 هویت دوگانه در خدمت راهبرد استعماری: پاول سیسیانوف و پی ریزی استعمار تزاری در جنوب قفقاز (18031806/ 12171223) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ دوره: 3، شماره: 2