دکتر سیدمهدی مسبوق

دکتر سیدمهدی مسبوق استاد گروه زبان و ادبیات عرب، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

دکتر سیدمهدی مسبوق

Dr. Seyed Mahdi Masbough

استاد گروه زبان و ادبیات عرب، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «مضامین عرفانی در سروده­های ابو مدین مغربی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 11، شماره: 44
2 ابن نباته مصری و رویکرد نوستالژیک (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 13، شماره: 25
3 از عقل ناصر خسرو تا عقل ابو العلاء پژوهشی تطبیقی در حوزه موضوعات و مضامین (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 3، شماره: 6
4 اندیشه وحدت وجود در شعر عبدالغنی نابلسی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 13، شماره: 51
5 اندیشه وحدت وجود در همس الجفون میخائیل نعیمه (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 4، شماره: 6
6 انسان کامل و نمود آن در مدایح نبوی ابن جابر اندلسی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 14، شماره: 56
7 انسجام پیوندی و کاربست آن در ابیات توصیف گرگ بحتری (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 9، شماره: 16
8 بازشناسی مولفه های دگردیسی در ترجمه ابن عربشاه از مرزبان نامه با تکیه بر الگوی وینه و داربلنه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 11، شماره: 24
9 بازکاوی ترجمه عبداللطیف تسوجی از داستان بنیادین هزار و یک شب بر اساس الگوی ژان رنه لادمیرال (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 6، شماره: 15
10 بازکاوی معنای تلویحی گفتاری در ترجمه استعارههای نهج البلاغه بر اساس الگوی گرایس (دریافت مقاله) مجله مطالعات فهم حدیث دوره: 8، شماره: 1
11 بررسی اصول و شیوه های نقد ادبی نزد ابوالقاسم السبتی با( تکیه بر کتاب رفع الحجب المستوره عن محاسن المقصوره ) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 6، شماره: 11
12 بررسی انتقادی سیمای زن در امثال و حکم فارسی و عربی با استناد به آیات و روایات (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 5، شماره: 14
13 بررسی پویایی و حیات صور خیال در شعر متنبی (با تکیه بر تصاویر شنیداری) (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 2، شماره: 4
14 بررسی تصویر استعاری دنیا در خطبه های نهج البلاغه (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 8، شماره: 1
15 بررسی تطبیقی دو قصیده تائیه دعبل خزاعی و طلائع بن رزیک در مدح اهل بیت (ع) (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 4، شماره: 3
16 بررسی تطبیقی سازمایه گفت وگو در داستان های ماهی سیاه کوچولو و الحدیقه الاجمل با تاکید بر آموزه های دینی (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 10، شماره: 1
17 بررسی تطبیقی کارکردهای شعر در تاریخ بیهقی و تاریخ فخری (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 10، شماره: 1
18 بررسی عناصر انسجام متن در داستان حضرت موسی با رویکرد زبان شناسی نقش گرا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 4، شماره: 1
19 بررسی فضای موسیقایی قصیدۀ سینۀ ابن ابار قضاعی و پیوند آن با موضوع مقاومت (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 3، شماره: 6
20 بررسی مقابله ای فرآیند حذف یا آنتروپی در ترجمه های فارسی هزار و یک شب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 49، شماره: 1
21 بررسی و تبیین وجه تسمیه خطبه اشباح با تکیه بر نظریه یاکوبسن (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 18، شماره: 4
22 بن مایه های عرفانی در سروده های عربی شیخ بهایی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 17، شماره: 65
23 بینامتنی قرآن و حدیث در شعر شیعی طلایع بن رزیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 3، شماره: 1
24 پژوهشی در ویژگی­های زبانی و ادبی موشحات عرفانی ابن عربی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 13، شماره: 49
25 پیوند موسیقی و رثا در شعر خنساء (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 11، شماره: 20
26 تاثیر افق معنایی مترجم بر متن مقصد در پرتو نظریه زیبایی شناسی دریافت؛ مطالعه موردی سه ترجمه از رمان «موسم الهجره الی الشمال» (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 12، شماره: 26
27 تاثیر بهره گیری از راهبرد «بسط» در میزان کفایت و مقبولیت ترجمه های صفارزاده، مجتبوی و فولادوند از قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 25، شماره: 97
28 تاثیر داستان های قرآن بر سلامت روان (مطالعه موردی داستان های سوره کهف) (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 13، شماره: 2
29 تجزیه به آحاد واژگان و کاربست آن در ترجمه قرآن (مطالعه مورد پژوهانه سوره های نور، فرقان و شعراء) (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 10، شماره: 29
30 تجلیات السخریه واسالیبها فی نهج البلاغه (الخطب المائه الاولی انموذجا) (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 19، شماره: 1
31 تحلیل انسجام و هماهنگی انسجامی در مقامه مضیریه بدیع الزمان همدانی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 1
32 تحلیل تکنیک توازی در حکایت ملک شهرمان و پسرش قمرالزمان در هزار و یک شب (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 8، شماره: 1
33 تحلیل سبک شناختی خطبه قاصعه (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 1، شماره: 4
34 تحلیل معنی‌شناختی واژۀ «ضلال و اوصاف آن» در ‌قرآن (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی قرآن دوره: 6، شماره: 2
35 تعادل واژگانی و اهمیت آن در فهم دقیق متن (موردکاوی پنج ترجمه فارسی از خطبههای نهج البلاغه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 5، شماره: 12
36 تعلیم النحو العربی فی الجامعات الایرانیه العقبات والحلول (دریافت مقاله) مجله بحوث فی اللغه العربیه دوره: 11، شماره: 20
37 تقییم مدی الکفایه والمقبولیه فی نقل الکلمات الموسومه الاستعاریه علی ضوء مستوی الاسلوبیه لنظریه "غراسیه" (دراسه فی ترجمه انصاریان وفیض الاسلام من الخطبه الغراء والرساله ۳۱ لنهج البلاغه نموذجا) (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 18، شماره: 1
38 جلوه های جبر و اختیار در لزومیات معری و مثنوی مولوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی دوره: 9، شماره: 34
39 جلوه های نوستالژی در اشعار ابراهیم ناجی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 2، شماره: 3
40 خوانش ترجمه های صحیفه سجادیه در پرتو نظریه تعادل زیبایی شناختی ولفگانگ آیزر (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی دعاپژوهی دوره: 1، شماره: 1
41 خوانش مفاهیم اخلاقی نهج البلاغه با تکیه بر استلزام ارتباطی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 13، شماره: 41
42 خودشیفتگی و خودستایی در اشعار خاقانی و بشار بن برد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی دوره: 9، شماره: 35
43 خوشباشی و دم‌غنیمت شمری در اندیشه‌های خیام نیشابوری و طَرَفه بن عبد (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 4، شماره: 1
44 درآمدی بر اندیشه های سیاسی سعدی شیرازی و ابوالعلاء معری (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 4، شماره: 9
45 درآمدی تطبیقی بر شاخصه های رئالیسم در آثار غلامحسین ساعدی و طیب صالح (مطالعه موردی داستان گاو و دومه ود حامد) (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 7، شماره: 26
46 دراسه تحلیلیه لروایه "خدیجه وسوسن" لرضوی عاشور فی ضوء نظریه جیرار جینیت (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 12، شماره: 1
47 رسالت طنز در شعر ابو الشمقمق و عبید زاکانی علمی- پژوهشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 6، شماره: 11
48 روابط بینابینی قرآن با خطبه های نهج البلاغه (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 10، شماره: 2
49 روابط بینامتنی قرآن با نامه سی و یکم نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 31، شماره: 1
50 روش شناسی برگردان تصویرهای استعاری صحنه های قیامت در قرآن بر اساس الگوی نیومارک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 5، شماره: 2
51 رهیافتی در بن‌مایه‌های ژانر حماسه در شعر قعقاع بن عمرو تمیمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 12، شماره: 1
52 زیباشناختی تصاویر کنایی دنیا و آخرت در خطبه های نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 31، شماره: 4
53 ششتری و نقش او در گسترش شعر عرفانی عربی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 10، شماره: 34
54 کارکرد نقشهای زبانی یاکوبسن در اثرگذاری پیام خطبه غراء (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حدیث دوره: 27، شماره: 2
55 مطالعه تطبیقی دیدگاههای تفاسیر شیعه و سنی درباره معناشناسی صفات انسان در قرآن؛ مطالعه موردی ظلوم و جهول (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 10، شماره: 21
56 مطالعه سبک شناختی واژه های گناه در قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 35، شماره: 1
57 معادل یابی عناصر فرهنگی در ترجمه ابن عربشاه از مرزبان نامه بر اساس الگوی ایویر (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 14، شماره: 45
58 مفهوم التاریخ وتجلیاته فی روایه "عبث الاقدار" لنجیب محفوظ (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 13، شماره: 2
59 مقایسه مفهوم وطن در کتاب های فارسی ایران و العربیه سوریه در مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 13، شماره: 2
60 ملتقی ادب المقاومه والادب التنبوی دراسه مقارنه فی شعر سمیح القاسم وعبدالله بشیو (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 14، شماره: 4
61 مولفه های پایداری در سروده های ابن منیر طرابلسی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 8، شماره: 14
62 نقد و بررسی شیوه های معادل یابی واژگانی در ترجمه قرآن (با تکیه بر تحلیل مولفه های معنای واژگان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 23، شماره: 86
63 نقد و تحلیل تعدیلات ساختاری در ترجمه طسوجی و اقلیدی از هزار و یک شب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 48، شماره: 3
64 نقش و کارکرد سبک قرآنی در بیان دلالت ها مطالعه ی موردی سوره ی مائده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 8، شماره: 1
65 واکاوی ترجمه پورعبادی از حکمت های رضوی بر اساس سیستم تحریف متن آنتوان برمن (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 5، شماره: 19
66 واکاوی شخصیت نی و حی در منظومه نی نامه مولانا و داستان حی بن یقظان ابن طفیل (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 6، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 از عرفان باباطاهر همدانی تا عرفان عبدالقادر گیلانی (دریافت مقاله) چهارمین همایش تجلیل از مفاخر همدان «همایش ملی هزاره باباطاهر»
2 شهادت طلبی و ایثار گری در شعر انتفاضه فلسطین (دریافت مقاله) همایش ملی ایثار و شهادت