دکتر حسین مزدارانی

دکتر حسین مزدارانی استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حسین مزدارانی

Dr. Hossein Mozdarani

استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون میکرونوکلئوس: روشی برای مانیتورینگ شکست های کروموزومی ناشی از تابش نوترون های سریع (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 1، شماره: 2
2 اثر انجماد شیشه ای بر بقای پس از انجماد و ناهنجاری های کروموزومی جنین های هشت سلولی موش سفیدآزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 4، شماره: 4
3 ارزیابی پیوند هم زمان سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی و سلول های CD۳۴+ خون بند ناف به موش Balb/c اشعه دیده با روش سنجش کلونی طحال CFU-S (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 3، شماره: 4
4 Basic and clinical genetic studies on male infertility in Iran during 2000-2016: A review (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 16، شماره: 3
5 Breast Cancer and Paradigm of Genomic Instability (دریافت مقاله) فصلنامه سرطان پستان دوره: 3، شماره: 4
6 Cellular S-value of beta emitter radionuclide’s determined using Geant4 Monte Carlo toolbox, comparison to MIRD S-values (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 24، شماره: 1
7 Chromosomal Variation in Three Human-Mouse Hybridoma Cell Lines after Various Passaging Intervals as Assessed with Two Different Staining Methods (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 11، شماره: 3
8 Effect of Cell Size and Shape on Electric Field Threshold and Critical Transmembrane Voltage for Electroporation (دریافت مقاله) مجله فیزیک پزشکی ایران دوره: 5، شماره: 2
9 Effects of Arbutin on Radiation-Induced Micronuclei in Mice Bone Marrow Cells and Its Definite Dose Reduction Factor (دریافت مقاله) مجله فیزیک پزشکی ایران دوره: 15، شماره: 0
10 Effects of gamma radiation on fetal development in mice (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 14، شماره: 4
11 Evaluation of DNA Damage and Repair In In Vitro Expanded Cord Blood CD ۳۴ Positive Hematopoietic Stem Cell (دریافت مقاله) مجله بین المللی آزمایشگاه پزشکی دوره: 10، شماره: 1
12 Evaluation of embryo quality after concurrent use of ovarian stimulating hormones and gamma irradiation (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 12، شماره: 8
13 Evaluation of Oxidative Stress Induced by Occupational Inhalation Exposure to N۲O, an Anesthetic Gas (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 9، شماره: 1
14 Inherent Radiation Sensitivity of Lymphocytes of Triple Negative (TN) and Luminal A: A Comparison Between Patients with Breast Cancer and Normal Individuals as Assayed by the Micronucleus Test (دریافت مقاله) فصلنامه سرطان پستان دوره: 4، شماره: 1
15 Modulating effects of melatonin, vitamin C and saffron alone or in combination on radiation induced cell lethality; an in vitro study with Hela cells (دریافت مقاله) مجله فیزیک پزشکی ایران دوره: 15، شماره: 0
16 Radiosensitization effect of ZnO nanoparticles in lung cancer cells at clinically relevant megavoltage energy (دریافت مقاله) مجله فیزیک پزشکی ایران دوره: 15، شماره: 0
17 The Effect of Radiation on the Expression Level of DANCR and TUG۱ LncRNAs in Breast Cancer Cell Lines (دریافت مقاله) فصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی دوره: 10، شماره: 2
18 The rates of premature chromosome condensation and embryo development after injection of irradiated sperms into hamster oocytes (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 11، شماره: 5
19 The role and mechanisms of zinc oxide nanoparticles in the improvement of the radiosensitivity of lung cancer cells in clinically relevant megavoltage radiation energies in-vitro (دریافت مقاله) مجله علوم نانو دوره: 6، شماره: 4
20 Treatment of Murine Tumor Models of Breast Adenocarcinoma by Continuous Dual-Frequency Ultrasound (دریافت مقاله) مجله فیزیک پزشکی ایران دوره: 6، شماره: 1
21 Tumour radiobiology beyond fractionation (دریافت مقاله) مجله فیزیک پزشکی ایران دوره: 15، شماره: 0
22 بررسی اثر تعدیل کنندگی فاموتیدین بر آثار کلاستوژنیک پرتوهای گاما در سلولهای اریتروسیتی مغز استخوان موش با روش آزمون میکرونوکلئی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 10، شماره: 26
23 بررسی سطح سلامت ساکنین مناطق با پرتو زایی زمینه بالا و زمینه پایین در رامسر (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 6، شماره: 1
24 بررسی وضعیت بیان و متیلاسیون پروموتر ژن ELF5 در بیماران مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 28، شماره: 4
25 تاثیر تلفیق پرتو گاما با اسانس گیاه برازمبل بر میزان مرگ و میر شپشه آرد (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 30، شماره: 3
26 فراوانی آسیب های کروموزومی ناشی از داروی بلئومایسین سولفات در سلول های هیبریدومای F۳B۶ و HF۲x۶۵۳ در مقایسه با سلول های غیرهیبرید والدی (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 16، شماره: 2
27 مقایسه حساسیت سلول های سفید خون محیطی بیماران مبتلا به سرطان پستان و افراد سالم نسبت به آسیب های ناشی از پرتو گاما با استفاده از آزمون کامت قلیایی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 14، شماره: 45
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات زیستی پرتوهای یونساز با دز کم و در حد تابش گیری شغلی (دریافت مقاله) کنفرانس کشوری علوم پرتوی: نقش پرتو در تشخیص و درمان
2 Expression analysis of a circular RNA, hsa_circ_۰۰۰۱۶۶۶, in the blood of breast cancer patients before and after chemotherapy (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
3 Study of miR-335 and GBP2 gene expression levels in ductal carcinoma breast cancer as possible candidate cancer biomarker (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
4 Up-regulation of cell free plasma miR-106b as a possible prognostic marker in breast cancer (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
5 بررسی آسیبDNA در اسپرم سه گروه از مردان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری حضرت مریم ساری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
6 بررسی سمیت ژنتیکی حشره کش مالاتیون در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) با استفاده از روش کامت قلیایی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
7 تابش دهی امواج غیریونیزان و ناهنجاریهای کروموزومی در سلولهای فیبروبلاست (دریافت مقاله) هشتمین کنگره فیزیک پزشکی ایران
8 چالش ها و تفاوت های تکنیکی در تشخیص دو مورد سندروم ناپایداری کروموزومی متداول آتاکسی تلانژکتیازیا و آنمی فانکونی (دریافت مقاله) ششمین سمینار یکروزه ژنتیک پزشکی تشخیصی- تحقیقی
9 ناپایداری ژنومی و سرطانزایی: تاثیر پاسخ سلولی به عوامل سرطانزا (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران