دکتر علی اکبر مسعودی

دکتر علی اکبر مسعودی دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علی اکبر مسعودی

Dr. Ali akbar Masoudi

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر سطح باروری و رقیق کننده اسپرم بر خصوصیات تولیدمثلی خروس های بومی و آرین ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 3
2 بررسی انتساب افراد به جمعیت هایی از سگهای بومی ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
3 بررسی پروفایل ترنسکریپتوم بافت تخمدان در میشهای نژاد شال با استفاده از دادههای RNA-Seq (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 22، شماره: 2
4 بررسی ساختار ژن TLR4 در دو سویه از طیور تجاری لاین آرین و بومی آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 17، شماره: 1
5 بررسی ساختار ژنتیکی سگ های بومی ایران با استفاده از اطلاعات ژنوم میتوکندری (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 5، شماره: 4
6 بررسی نواحی پروموتور و بیان ژن هایzp و 3 ovol1،nobox در بافت فولیکول تخمدان میش های نژاد شال (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 4
7 پویش ژنومی سندرم آسیت در نسل F2 حاصل از تلاقی مرغ بومی آذربایجان غربی و لاین گوشتی آرین (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 19، شماره: 1
8 تشخیص تخم مرغ های بی نطفه از نطفه دار در دوره انکوباسیون با استفاده از خواص دی الکتریک تخم مرغ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
9 تمایز بیان ژن انتقال دهنده نوع 1 گلوکز (GLUT1) در زمان های متفاوت فیزیولوژیکی در غدد پستانی بزهای عدنی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 6، شماره: 4
10 دوشکلی جنسی درپاسخ ایمنی سلولی و خونی دوسویه ازطیور تجاری لاین آرین و بومی آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 44، شماره: 4
11 ساختارشجره برخی گله های گاوهلشتاین ایران و تاثیرآن برهم خونی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 44، شماره: 2
12 کاریوتیپ کروموزومی برخی از جمعیت های سگ بومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 7، شماره: 3
13 مطالعه پویش کل ژنومی صفات کیفی گوشت در جمعیتF 2 حاصل از مرغ بومی آذربایجان غربی و سویه گوشتی آرین (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 4
14 مطالعه ساختارژنتیکی اسبهای بومی ایران بااستفاده ازتوالی D-loop ژنوم میتوکندری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 43، شماره: 2
15 مطالعه مولکولی تکاملی وطبقه بندی ژنهای خانواده پروتیین های 70کیلودالتونی شوک گرمایی Hsp70 درگاو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 42، شماره: 2
16 مقایسه عملکرد سیستم ایمنی سویه های آرین، بومی آذربایجان غربی،آمیخته های آنها و سویه راس (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 19، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analysis of some candidate genes in association with behavior in Canine (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
2 آنالیز و مطالعه نواحی متغیر mtDNA در اسبهای بومی ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
3 استفاده از تکنیکPCR-SSCP جهت بررسی پلی مورفیسمهای ژن میوستاتین وارتباط آن با صفات تولیدی در گوسفند بلوچی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
4 ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره بررسی تنوع ژنتیکی سگهای بومی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
5 Inferring Genetic Architecture of Chicken Genome Using the Brand-New Omnigenic Model (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
6 Investigation of the pattern of CCDC۱۴۱ gene in the incidence of ascites in poultry (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
7 Molecular cloning and characterization of the EDNRB gene in goat (Capra hircus) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
8 Partial analysis of CCDC۱۴۱ gene in relation to ascites syndrome in broilers (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی
9 بررسی تاثیر گیاهان دارویی بر بیان ژنMYBPC3در قلب جوجههای گوشتی مبتلا به آسیت (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
10 بررسی تاثیر گیاهان دارویی زرد چوبه، آویشن و دارچین بر بیان ژن ROCK1 در بافت ریه جوجههای گوشتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
11 بررسی تغییرات ژن های UCP و ND5 میتوکندریایی در لاین طیور گوشتی آرین (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
12 بررسی چندشکلی ژن های ATGL و GHSR و ارتباط آن با صفات تولیدی در لاین طیور گوشتی آرین (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
13 بررسی خصوصیات بیولوشیکی اسپرم در دو سویه از خروسهای تجاری و بومی ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
14 تفاوت بیان ژن TP53 در ترکیب اووسیت و کومولوس گوسفندان چند قلوزای شال (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
15 در جوجههای گوشتی MUC بررسی تاثیر گیاهان داروئی زرد چوبه، آویشن و دارچین بر بیان ژن 2 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
16 مشخص شدن ژنهای موثر در یادگیری و حافظه در سگسانان و آنالیز پروموتر آنها (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
17 مطالعه اثر ارزش های اصلاحی بر روی روند بیان ژن BTN1A1 در زمان های مختلف فیزیولوژیکی غدد پستانی بزه ای عدنی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی
18 مطالعه اثر ارزش های اصلاحی بر روی روند بیان ژن گیرنده پرولاکتین در زمان های مختلف فیزیولوژیکی غدد پستانی بزهای عدنی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی
19 مطالعه بیان ژن ROCK1 در بافت قلب، ریه و روده جوجه های گوشتی مبتلا به آسیت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
20 مطالعه بیان شن بتالاکتوگلوبیه در زمان قبل از زایمان، شیردهی و خشکی در غده پستان بسهای عدوی ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
21 مطالعه ناحیه متغیر (HV1) ژنون میتوکندری در سگهای بومی ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
22 معرفی دو موتاسیون جدید در ژنNAD3در خروسهای بومی و تجاری ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
23 معرفی ذخایر ژنتیکی سگ های بومی ایران (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
24 مقایسه توان پیشبینی مدل های غیرخطی جهت برآورد پارامترهای رشد در بز رایینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی