دکتر سعید حسام پور

دکتر سعید حسام پور استاد دانشگاه شیراز

دکتر سعید حسام پور

Dr. saeid Hesampour

استاد دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی «خوانندۀ نهفته در متن» در یه داستان ادب پایداری از احمد اکبر پور (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 2، شماره: 3
2 بررسی ارتباط مهارت‌های تفکر انتقادی و فرایندهای ساخت معنا در ذهن در یک نمایش از مجموعۀ کلاه‌قرمزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 6، شماره: 11
3 بررسی امکانات و محدودیت های روایی انواع کانونی سازی در ایجاد تعلیق و غافل گیری در رمان بامداد خمار (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 12، شماره: 46
4 بررسی تطبیقی حکایت های تاریخی « بوبکر حصیری» و «افشین و بودلف» از منظر ساخت و صورت در تاریخ بیهقی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 3، شماره: 4
5 بررسی تطبیقی ساختار داستان های شیر و گاو در کلیله و دمنه و افراسیاب و سیاوش در شاهنامه (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 1، شماره: 1
6 بررسی تطبیقی معمای هستی در اندیشه ی عمرخیام نیشابوری و ایلیا ابو ماضی لبنانی بر پایه ی مکتب اروپای شرقی (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 2، شماره: 3
7 بررسی تطبیقی مفهوم پیر در دو رمان نوجوان، اشوزدنگهه و ارباب حلقه ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات بین ­رشته­ ای ادبیات، هنر و علوم انسانی دوره: 2، شماره: 2
8 بررسی تکنیک های طنز و مطایبه در آثار هوشنگ مرادی کرمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 2، شماره: 1
9 بررسی جلوه های عنصر زمان در حکایات فرعی مرزبان نامه (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 22، شماره: 76
10 بررسی خواننده ی نهفته در داستان های احمد اکبرپور (بر پایه ی نظریه ی ایدن چمبرز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 1، شماره: 1
11 بررسی خواننده ی نهفته در دو داستان کودک از احمدرضا احمدی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 6، شماره: 21
12 بررسی عناصر مدرنیسم در شعر ققنوس (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 5، شماره: 1
13 بررسی عنصرهای کارناوالی رمان های نوجوان ایرانی، بر اساس نظریه ی میخائیل باختین (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 6، شماره: 1
14 بررسی فرآیند فردیت در داستان کبوتر سفید کنار آینه از احمدرضا احمدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 9، شماره: 1
15 بررسی فراهنجاری معنایی در اشعار غادۃ السمان (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 12، شماره: 22
16 بررسی کارنامه ی هدایت پژوهی در ایران از ۱۳۳۰تا۱۳۸۱ (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 9، شماره: 2
17 بررسی مقامات قرآنی در تلاوت چند تن از قاریان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 42، شماره: 2
18 بررسی نقش کنش و نشانه در پیوند موضوعی پنج باب هندی کلیله و دمنه نصرالله منشی (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 8، شماره: 2
19 بررسی و تحلیل شخصیت زن در اشعار داستانی فروغ فرخ زاد با تکیه بر تاثیر و تاثر دیدگاه جامعه شناختی شاعر (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 10، شماره: 37
20 بررسی و تحلیل شکواییه در شعر ملک الشعرای بهار (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 11، شماره: 39
21 بررسی و تحلیل گونه های ادب غنایی در شعر هوشنگ ابتهاج (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 9، شماره: 33
22 برساخت بدن و هویت یابی دختران در رمان نوجوان ایرانی؛ بررسی موردی: آثار عباس جهانگیریان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر دوره: 4، شماره: 3
23 برهم کنش قدرت و مقاومت: تحول گفتمان پدرسالاری در ادبیات داستانی نوجوان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر دوره: 5، شماره: 4
24 تارنمای برهم کنشانه ی متن و تصویر با بررسی تطبیقی کتاب های داستانی تصویری برتر ایرانی و غیرایرانی (بر پایه ی نظریه ی ماریا نیکولایوا و کارول اسکات) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 5، شماره: 2
25 تحلیل استنادی مقالات فصلنامه ی علمی – پژوهشی نقد ادبی (شماره های ۱-۲۸) (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 8، شماره: 32
26 تحلیل انتقادی گفتمان های قدرت و جنسیت در آثار نویسندگان زن دهه ی هشتاد (ارسطویی، پیرزاد، وفی) (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 10، شماره: 38
27 تحلیل کیفی محتوای فلسفی برخی از داستان های منتخب در ادبیات کودکان (بر پایه نظریه گرت. بی. متیوز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 5، شماره: 10
28 تقابل زیست جهان «سوژه» در چند داستان مدرن و پسامدرن فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 18، شماره: 35
29 جمالزاده با سرگذشت حاجی بابای اصفهانی چه کرد؟ (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 31، شماره: 94
30 خوانندة نهفته؛ معیاری برای انتخاب متن در بازنویسی (بررسی خوانندة نهفته در کلیله‌ودمنه براساس نظریة ایدن چمبرز) (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 11، شماره: 4
31 درنگی بر پیوندهای بینامتنی در داستان در باغ بزرگ باران می بارید نوشته ی احمدرضا احمدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 7، شماره: 1
32 رستم در قرن بیست ودوم کندوکاوی در شناخت ژانر و مخاطب این اثر (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 13، شماره: 52
33 روایتی دیگر از برزونامه (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 1، شماره: 2
34 رویکردهای پنج گانه در خیام شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 10، شماره: 18
35 سوژگی و گفتمان هژمونیک در رمان شکارچی کوسه کر (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات داستانی دوره: 12، شماره: 3
36 سیمای اسکندر در آیینه‌های موج‌دار (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 2، شماره: 2
37 کاربست نظام گفتمانی شناختی در تحلیل نمایشی از مجموعه کلاه قرمزی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 14، شماره: 2
38 کارنامه ی خیام پژوهی درسده ی چهاردهم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 7، شماره: 14
39 مرگ و مرگ اندیشی در اشعار اخوان ثالث، شاملو و فروغ فرخزاد (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 13، شماره: 24
40 معانی القایی شعر «نشانی» بر پایه ی هم نشینی نشانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 8، شماره: 2
41 مقایسه شگردهای داستانی در روایت بیهقی و تنوخی از ماجرای افشین و بودلف (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 5، شماره: 1
42 نشانه شناسی اجتماعی برساخت سوژه در رمان «هستی» از فرهاد حسن زاده (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 10، شماره: 2
43 نظریه ی خواننده ی نهفته در ادبیات کودک مطالعه موردی آثار «لینا کیلانی» (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 3، شماره: 1
44 نقد و مقایسه شیوه تاریخ ادبیات نگاری دو کتاب تاریخ و تحول ادبیات جدید ایران و پایه گذاران نثر جدید فارسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 9
45 نگاهی انتقادی به گفتمان های قدرت و جنسیت در داستان کوتاه «شازدهخانم» نوشته شیوا ارسطویی (دریافت مقاله) مجله نقد و نظریه ادبی دوره: 4، شماره: 2
46 نگاهی به ابعاد روایت مندی در داستان سه سوت جادویی احمد اکبرپور (بر پایه ی نظریه ی ماریا نیکولایوا) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 3، شماره: 1
47 نگاهی ساختارگرایانه به داستان های کاووس (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 3، شماره: 2
48 واج آرایی و تکرار در شعر خاقانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 2، شماره: 3
49 وقتی نویسنده، متن می شود: متنی شدن سوژه در داستان «داستان ویران»، نوشته ی ابوتراب خسروی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 8، شماره: 31
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تطبیقی چهار داستان برگزیده دینی کودک فارسی و انگلیسی (دریافت مقاله) همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی
2 تحلیل ساختاری و محتوایی رباعیات جلیل صفربیگی (دریافت مقاله) همایش ادبیات فارسی معاصر
3 کارکرد زبان، موسیقی و تخیل در شعر عمران صلاحی با رویکرد زیبایی شناسی مطالعه موردی: سه دفتر کنار میرود مه گریه در آب و ایستگاه بین راه (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به ادبیات کودک و نوجوان
4 گونههای نوآوری در زبان شعر کودک و نوجوان (دریافت مقاله) همایش ادبیات فارسی معاصر