دکتر فریبا خوشبخت

دکتر فریبا خوشبخت دانشیار دانشگاه شیراز

دکتر فریبا خوشبخت

Dr. fariba khosbakht

دانشیار دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 94- بررسی تطبیقی کتاب ریاضی پنجم ابتدایی جدید با کتاب ریاضی سال تحصیلی 93 (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره: 2، شماره: 12
2 A Comparison Study of Perception Social Support and Educational Well-being among Athletic and Non athlete Students in the Second Period of Elementary School (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و آموزش در اوان کودکی دوره: 3، شماره: 1
3 آسیب شناسی ارزشیابی کیفی- توصیفی در مدارس ابتدایی: مطالعه ای کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 4، شماره: 12
4 اثر برنامه آموزش تصویرسازی بر اجرا و یادگیری مهارت های پایه مینی بسکتبال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 4، شماره: 14
5 ادراک دانش‌آموزان دبیرستانی شهر شیراز نسبت به فعالیت‌های پرورشی مدارس و بررسی رابطه آن با متغیرهای زمینه‌ای (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 1، شماره: 2
6 الگوهای ارتباطی خانواده و جو یادگیری با حل مسئله خلاق:نقش واسطه ای بازخوردهای خلاقانه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 15، شماره: 57
7 بررسی پایایی و روایی مقیاس ادراک کودک از والدین در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 1، شماره: 4
8 بررسی راه های خداشناسی در کتاب های شعر کودک و نوجوان انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال های 1376 تا 1387 (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 7، شماره: 15
9 بررسی راهکارهای افزایش احساس تعلق اجتماعی و انگیزه یادگیری دانش آموزان در آموزش مجازی ازدیدگاه معلمان: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 16، شماره: 58
10 بررسی قدرت پیش بینی کنندگی خصوصیات دموگرافیک و ادراک کودکان دبستانی از ویژگی های والدین بر ادراک آنان از مفهوم خدا (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 3، شماره: 4
11 بررسی مشکلات محاسباتی، از نوع جمع،در دانش آموزان دختر و پسر کلاس سوم ابتدایی شهر شیراز (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 3، شماره: 1
12 بررسی مفهوم مرگ در ادبیات کودک ایران تحلیل محتوای ۹ کتاب داستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 1، شماره: 1
13 بررسی موضوع ها و درون مایه های موجود و تهی داستان های کودک پنجاه داستان برگزیده شورای کتاب کودک (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 5، شماره: 2
14 بررسی نقش مهارت های اجتماعی و جو خانواده در حل مساله اجتماعی: نقش واسطه ای انعطاف پذیری شناختی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 15، شماره: 31
15 تارنمای برهم کنشانه ی متن و تصویر با بررسی تطبیقی کتاب های داستانی تصویری برتر ایرانی و غیرایرانی (بر پایه ی نظریه ی ماریا نیکولایوا و کارول اسکات) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 5، شماره: 2
16 تجربه زیسته مادران از رعایت حقوق شهروندی در بحران کووید۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 11، شماره: 2
17 تحلیل مولفه های تربیت شهروندی در انیمیشن های کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 17، شماره: 45
18 رابطه بین سبک های دلبستگی و تاب آوری: نقش واسطه ای هوش هیجانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 11، شماره: 44
19 رابطه بین متغیرهای هوش معنوی والدین و معلمان و شادکامی دانش‌آموزان دوره ابتدایی: نقش واسطه‌گری بهزیستی معنوی دانش‌آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 5، شماره: 1
20 رابطه جو یادگیری و خودکارآمدی معلم با پیشرفت تحصیلی درس علوم: نقش واسطه ای نگرش به علوم (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 6، شماره: 21
21 رابطه سبک های دلبستگی و سازگاری اجتماعی: نقش واسطه ای هوش هیجانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 11، شماره: 42
22 رابطه شیوه های فرزند پروری والدین با رفتارهای غیر اجتماعی و اجتماعی کودکان پیش دبستانی در بازی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 7، شماره: 4
23 رابطه میزان استفاده از بازی های رایانه ای با اهمال کاری تحصیلی: نقش واسطه گری جهت گیری هدف در دانش آموزان مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 12، شماره: 1
24 شناسایی عوامل مدرسه ای موثر بر تربیت اخلاقی دانش آموزان دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان:مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 9، شماره: 35
25 شناسایی و فهم درک زیبایی شناختی کودکان پیش دبستانی از تصویرهای کتاب های تصویری داستانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 9، شماره: 2
26 طراحی الگوی پزشک موفق مبتنی بر جهت گیری های هدف و حرفه ای: مطالعه فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 14، شماره: 3
27 طراحی چارچوب برنامه درسی دوره ابتدایی در بحران همه گیری بیماری کرونا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 17، شماره: 65
28 کاوشی بر رساله های دکتری رشته فلسفه تعلیم وتربیت دانشگاه شیراز: تحلیل موضوعی و روش شناختی (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 16، شماره: 1
29 کفایت روان سنجی مقیاس رفتار کودکان پیش دبستانی در بازی (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 1، شماره: 3
30 مدل مفهومی عناصر و ابعاد تنبیه بدنی براساس مطالعات داخلی و خارجی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر دوره: 7، شماره: 13
31 مطالعه اخلاق حرفه ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 6، شماره: 24
32 مطالعه ای فراترکیب درشناسایی شایستگی های شهروندجهانی همزیست با کرونا درنظام آموزش و پرورش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 16، شماره: 1
33 مطالعه تجربی تاثیر برنامه درسی صلح محور بر مدیریت خشم کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 11، شماره: 42
34 مقایسه قضاوت اخلاقی در دانش آموزان با و بدون کم توانی ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 4، شماره: 16
35 مقایسه ی افسانه های ایرانی ، کتاب های داستانی- تصویری ایرانی و کتاب های داستانی- تصویری خارجی بر مبنای مولفه های تفکر فلسفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 4، شماره: 1
36 مقدمه ای بر آموزش دین و فلسفه؛ تاملی در انواع پرسش ها و پاسخ های کودکان دختر و پسر گروه سنی ۱۲-۱۳ ساله (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در آموزش معارف و تربیت اسلامی دوره: 4، شماره: 3
37 نقش الگوهای ارتباطی خانواده در خودپنداره دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 11، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از برنامه ی درسی تلفیقی در پرورش حس مذهبی کودکان دبستانی: تحلیل محتوای کتاب بخوانیم کلاس سوم ابتدایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
2 بررسی باورها و نگرش ریاضی دانشآموزان دورهی ابتدایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
3 بررسی تطبیقی کتاب ریاضی پنجم ابتدایی جدید با کتاب ریاضی سال تحصیلی 93-94 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
4 بررسی میزان حمایت اجتماعی والدین ازدانش آموزان ابتدایی و ارتباط آن با ویژگیهای دموگرافیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
5 تاثیر آموزش به روش نمایش خلاق بر مهارت داستان نویسی دانش آموزان کلاس ششم دوره ابتدایی در درس انشا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
6 تاثیر زبان محیط بر باورها و نگرش ریاضی دانش آموزان دوزبانه ی دوره ی ابتدایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
7 روش آموزش نمایش خلاق و نگرش نسبت به انشانویسی در دانش آموزان کلاس ششم دوره ابتدایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری ایران
8 واکاوی علل تمایل به فرزندآوری در میان دانشجویان کارشناسی دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره
9 واکاوی مفهوم شهروند جهانی و حقوق شهروندی در بحران کووید 19 ازدیدگاه دانش آموزان و معلمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی و سلامت با محوریت سبک زندگی