دکتر فریبا خوشبخت

دکتر فریبا خوشبخت دانشیار دانشگاه شیراز

دکتر فریبا خوشبخت

Dr. fariba khosbakht

دانشیار دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.