دکتر زهرا ریاحی زمین

دکتر زهرا ریاحی زمین دانشگاه شیراز

دکتر زهرا ریاحی زمین

Dr. zahra riahi zamin

دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «نگاهی به تصویرپردازی در نفثه‌المصدور» (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 7، شماره: 3
2 اثر پذیری ساختاری کلیله و دمنه از اشعار ابوالفرج رونی (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 15، شماره: 28
3 اشارات عرفانی در داستان حضرت یوسف(ع) (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 2، شماره: 3
4 بازتاب خویشکاری «وایو » در منظومه های حماسی ملی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 8، شماره: 1
5 بررسی تاثیر نیاکان در منظومه های پهلوانی پس از شاهنامه (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 15، شماره: 29
6 بررسی تناسب اجزای تشبیه و استعاره با موضوع در شعر فارسی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 11، شماره: 42
7 بررسی ساختاری بازنویسی های مژگان شیخی از حکایات گلستان سعدی برای کودکان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 14، شماره: 2
8 بررسی شگردهای دگرریختی با خوانشی اسطوره ای در  رمان  مرد سبز شش هزارساله (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 12، شماره: 1
9 بررسی عناصر و بن مایه های اسطوره ای و حماسی در ضرب المثل های رایج استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 17، شماره: 65
10 بررسی کارکرد دیو در منظومه های پهلوانی پس از شاهنامه (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 4، شماره: 2
11 پژوهشی در تئوری و کارکرد طنز مشروطه (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 1، شماره: 1
12 تاثیر اندیشه ی ابن عربی در باب «ولایت» بر شیخ محمود شبستری با تکیه بر گلشن راز (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 11، شماره: 41
13 تصحیح عبارات و ابیاتی چند از کتاب «مواهب الهی» در تاریخ آل مظفر (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 4، شماره: 3
14 جایگاه زنان در متون نثر فارسی کهن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 8، شماره: 3
15 درباره ی چند مکان جغرافیایی در شاهنامه (باهله، کارستان، مانوی، وریغ، دوک) (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 13، شماره: 4
16 مرثیه زیدری نسوی درباری یا شخصی (دریافت مقاله) مجله نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 22، شماره: 46
17 مقایسه ی تطبیقی مقدمات قصاید خاقانی و متنبی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 5، شماره: 1
18 هنر شرقی، هنر مقدس (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 11، شماره: 39
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی سبب تالیف و تقدیم اثر در دیباچه متون نثر فارسی (از آغاز تا عصر قاجار) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی
2 بررسی و تحلیل چگونگی مدح زنان در شعر فارسی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به ادبیات کودک و نوجوان
3 بررسی و تحلیل مقایسه ای دو قصیده آفتابیه انوری و خاقانی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون حماسی
4 چند نکته درباره جغرافیای شاهنامه و منظومه های حماسی پس از آن »گرشاسب نامه ، برزونامه ، فرامرزنامه ، بهمن نامه ، شهریارنامه « (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ
5 دوست و دوستی در مرزبان نامه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی
6 کارکرد عناصر زیبایی شناسی در شعر قیصر امین پور (دریافت مقاله) همایش ملی ادبیات معاصر ایران