دکتر امیرعلی نجومیان

دکتر امیرعلی نجومیان دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران

دکتر امیرعلی نجومیان

Dr. Amirali Nojoumian

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «هدیه مرگ»: خوانشی پسااستعماری از رمان حافظ طبیعت، اثر نادین گردیمر (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 5، شماره: 2
2 اجراگری و بازتاب گفتمانی آن در روایت «مرد» اثر محمود دولت آبادی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 11، شماره: 2
3 ارتباط جهانی-محلی شدن و نمایش تک گویی در شفادهنده اثر برایان فری یل (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 11، شماره: 15
4 اسطوره پدر و پسر در رمان پدر بی جان و داستان رستم و سهراب از دید روان شناسی فروید (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 14، شماره: 2
5 اسطوره شکنی ایماژ قهرمان جنگ به مثابه مرد محوری سلطه گر خوانش نمایشنامه آموزش اولیه پاولو هامل نوشته دیوید ریب (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 11، شماره: 15
6 الگویی برای بررسی مفاهیم کلیدی سیاسی اجتماعی در تاریخ ایران معاصر؛ مسئله روش (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 13، شماره: 1
7 امر نا/مانوس، تاریخ و نمودناپذیری شکل گیری فاعلیت در رمان سرگذشت ندیمه مارگارت اتوود (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 14، شماره: 19
8 Thomas Pynchon’s Southern Californian Literary Heterotopology: Decompression Heterotopias in Inherent Vice (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبی انتقادی دوره: 4، شماره: 7
9 بررسی تطبیقی رمان انجیر معابد احمد محمود با بادی آرتیست اثر دان دلیلو (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 3، شماره: 8
10 تاثیر ژانر بر کارکرد گفتمانی شخصیت های زن در رمان نوجوان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 8، شماره: 1
11 روایتی شبح زده: بازنمایی روان زخم مهاجرت در سه گانه «هما و کاشیک» از مجموعه داستانی خاک غریب اثر جومپا لاهیری (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 14، شماره: 19
12 زمانمندی، فردگرایی، و غیریت: زمانمندی اخلاقی لویناس در مقایسه با زمان فردگرایانه در برگسون و هایدگر (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 13، شماره: 1
13 زندگیهای دیگر آندره برینک: روایتی از هویت آفریکانرها در آفریقای جنوبی پساآپارتاید (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 3، شماره: 2
14 سازوکارهای مشروعیت بخشی گفتمان های جنسیتی در رمان سلوک محمود دولت آبادی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 11، شماره: 6
15 شهرزاد، هزارویک شب و زن بودن: با تاکید بر مولفه های اجتماعی- فرهنگی زنانگی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 13، شماره: 48
16 فرایند تجلی هویت در چند داستا ن کوتاه بارتلمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 12، شماره: 16
17 گفتمان غیرمستقیم آزاد و اهمیت آن در سبک شناسی روایت: بررسی مقابله ای داستان های مدرنیستی و پیشامدرنیستی (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 5، شماره: 1
18 مرگ سیاست و تنسوژهی دیاسپوریک: از آنتیگونهی سوفوکلس تا آتش خانگی کامیلا شمسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 15، شماره: 21
19 نیمانیم های شنیع: خوانشی بر امر گروتسک در رمان مهر دشمنان لیلا ابوالعلا (دریافت مقاله) مجله افق های زبان دوره: 3، شماره: 1
20 هتروتوپیاهای نوار و گفتمان فضا در رمان های خواب گران، بدرود، محبوبم و خداحافظی طولانی اثر ریموند چندلر (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 18، شماره: 26