دکتر حسین صادقی

دکتر حسین صادقی دانشیار دانشکده علوم زراعی

دکتر حسین صادقی

Dr. Hossein Sadeghi

دانشیار دانشکده علوم زراعی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر پاکت گذاری بر صفات کمی و کیفی میوه دو رقم سیب (Malus domestica Borkh) ‘فوجی’ و ‘گرانی اسمیت’ (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 7، شماره: 4
2 اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم توت‌فرنگی (Fragaria × ananassa Duch) تحت کشت بدون خاک در شرایط آب ‌و ‌هوایی ساری (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 9، شماره: 4
3 اثر تنش شوری بر واکنش های فیزیولوژیکی گیاهچه های چهار پایه مرکبات در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 21، شماره: 4
4 اثر سامانه‌های داربست I و V بر رشد رویشی و زایشی و ویژگی‌های میوه تمشک سیاه ‌خاردار (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 18، شماره: 4
5 اثر محلول پاشی نیتروژن، بور و روی بر میزان اکسین، تشکیل و ریزش میوه در پرتقال تامسون ناول (Citrus sinensis cv. Thomson navel) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 46، شماره: 3
6 اثر نسبت های مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر خواص پاد اکسایشی میوه ارقام تمشک سیاه در گلخانه (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 27، شماره: 4
7 ارزیابی اثر موم کارنوبا و گلیکول پتاس بر تحمل نهال پرتقال تامسون ناول در دماهای انجماد (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 34، شماره: 1
8 ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و برخی صفات مورفولوژیکی آلوئه ورا (Aloe barbadensis Miller) در سطوح مختلف ورمی کمپوست و محلول پاشی نانو پتاسیم (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 4، شماره: 12
9 Hepatoprotective activity of aerial parts of Otostegia persica against carbon tetrachloride-induced liver damage in rats (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 5، شماره: 3
10 بررسی اثر کاربرد همزمان اسید بوریک، پراکسید هیدروژن و تیامین با ایندول بوتیریک اسید بر ریشه زایی قلمه های زیتون رقم رشید (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 41، شماره: 2
11 بررسی نسبتهای مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر برخی صفات رویشی و زایشی ارقام مختلف تمشک سیاه در گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 24، شماره: 1
12 بهینه‌سازی پیوند رولپه گردوی چندلر با استفاده از فنون مختلف و پوشاندن اطراف پیوندک (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 20، شماره: 3
13 پیش بینی برخی ویژگی های کیفی میوه انار با استفاده از روش غیرزیانبار پردازش تصویر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 2
14 تاثیر پایه های سیترنج، سیتروملو و نارنج بر برخی صفات مورفولوژی، فیزیولوژی و جذب عناصر معدنی لایم کوآت (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 1
15 تاثیر تنش شوری ناشی از کلریدسدیم بر برخی ویژگی های رشدی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان بذر دو اکوتیپ کاسنی (Cichorium intybus) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 3، شماره: 1
16 تاثیر دمای پوشش گیاهی بر مقدار پروتیین و قندهای محلول، روغن و عملکرد سویا در مناطق کرج و مغان (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 4
17 تاثیر محلول پاشی برگی متانول و اتانول بر برخی خصوصیات رشدی و مواد موثره گیاه دارویی آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 28، شماره: 1
18 تاثیر محلول‌پاشی برگی روی و بور بر صفات کمی وکیفی میوه توت‌فرنگی رقم اروماس در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 32، شماره: 2
19 تأثیر خاکپوش های بازتابنده نور آلومینیومی و پلی اتیلنی بر خواص ریخت شناختی و بیوشیمیایی میوه شلیل رقم ’سان کینگ‘ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 2
20 تأثیر هرس تابستانه و محلول پاشی کلرید کلسیم بر برخی ویژگی های کمی و کیفی میوه کیوی (Actinidia deliciosa cv.Hayward) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 1
21 سمیت تماسی اسانس سیر (.Allium sativum L) و نارنگی (Citrus nobilis var. Deliciosa (Ten.) Swingle) روی حشرات کامل سوسری آلمانی (.Blattella (Dictyoptera: Blattellidae germanica (L) (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 19، شماره: 4
22 گلدهی و عملکرد میوه توت فرنگی رقم ’اروماس‘ تحت تاثیر بور و روی در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 28، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اسموپرایمینگ بر خصوصیات جوانی زنی و بنیه بذر سویا (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
2 اثر الگوی کاشت بر کیفیت بذر هیبرید هایولا 401 کلزا (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
3 اثر بسترهای مختلف کشت بر روی خصوصیات مورفولوژیکی دو رقم توت فرنگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
4 اثر بیوتک کمپوست بر رشد رویشی نهال پیج (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی
5 اثر پلیمرهای سوپرجاذب بر بهبود قدرت سبزشدگی و بنیه ی اولیه ی گیاه خار مریم (Silybum marianum L.) (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
6 اثر پوشش گذاری میوه بر برخی از صفات میوه ی دو رقم سیب (Malus domestica Borkh) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
7 اثر تنش آبی و محلول پاشی برگی با نیترات کلسیم و اسید بوریک بر ترکیدگی میوه پرتقال تامسون ناول (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
8 اثر تنش خشکی بر برخی صفات رویشی و فعالیت آنتیاکسیدانی گیاه مریم گلیلولهای (Salvia macrosiphon Boiss.) (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
9 اثر سطوح مختلف آبیاری قطره ای(T-tape) و تراکم بوته بر عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت دانه ای در حالت کشت یک و دو ردیفه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 اثر کلسیم و پتاسیم بر کیفیت و عمر انباری میوه هلو و شلیل (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
11 اثر محلول پاشی عناصر غذایی بر صفات کمی و کیفی نارنگی ژاپنی (Citrus unshiu var miyagawa) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
12 اثر نوع دانه گرده بر تشکیل میوه سیب رقم گالا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
13 اثرالگوی کاشت برکیفیت بذرهیبرید هایولا 401 کلزا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 اثراندازه قطربذربرخصوصیات جوانه زنی بذر3 رقم گندم نان درآزمایشگاه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 اثراندام گیاهی درمنه و عمق خاک برترسیب کربن و برخی ویژگیهای خاک مطالعه موردی: منطقه صالح آباد استان هرمزگان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
16 ارتباط شاخص های فیزیولوژیک با عملکرد ذرت دانه ای تحت تاثیر تراکم بوته و مقادیر کود نیتروژنه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 ارتباط ویژگی های مورفولوژیک و میزان پروتئین دانه با عملکرد ذرت دانه ای تحت تاثیر تراکم بوته و مقادیر کود نیتروژنه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 ارزیابی اثرات از بین بردن بقایای گیاه گندم بر عناصر پر مصرف و اصلی خاک (NPK) ازت، فسفر و پتاسیم، اسیدیته و هدایت الکتریکی1EC خاک در شهرستان رستم (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
19 ارزیابی اقتصادی احداث واحدهای بیوگاز در گاوداری های صنعتی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
20 ارزیابی اقتصادی تولید بیودیزل از گیاه نوروزک (Salvia Leriifolia) (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
21 ارزیابی برخی صفات کمی و کیفی سه رقم توت‌فرنگی در شرایط کشت بدون خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
22 ارزیابی برهمکنش کود بیولوژیک و محرک رشد بر عملکرد کمی و کیفی گیاه زعفران (.Crocus sativus L) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زعفران
23 ارزیابی تأثیر ضد عفونی بذر با قارچکش بر برخی خصوصیات کیفی و قابلیت انبارمانی بذر گلرنگ در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
24 ارزیابی تأثیر ضد عفونی بذر با قارچکش بر خصوصیات کیفی و قابلیت انبارمانی بذر گلرنگ در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
25 ارزیابی تحمل به شوری نهال های یکساله 10 ژنوتیپ انار بومی مازندران (.Punica granatum L) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
26 ارزیابی سمیت سلولی عصاره متانولی ، فرکشن های آلکالوئیدی و ترپنوئیدی اندام هوایی گیاه هوفاریقون Hypericum perforatum. L بر رده سلول سرطان انسانی MDA-MB468 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار
27 ارزیابی شرایط انبارداری بر خصوصیات جوانه زنی بذر گلرنگ در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
28 ارزیابی ضد عفونی بذر بر خصوصیات جوانه زنی و کیفیت بذر گلرنگ در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
29 ارزیابی کارایی شاخص های بنیه بذر سویا و همبستگی آنها با استقرار گیاهچه در مزرعه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
30 Comparing the Nonlinear Behaviors of Steel and Concrete Link Beams in Coupled Shear Walls System by FEM (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
31 The effects of meteorological parameters on trends of air pollutants (CO and SO2) changes at the city of Shiraz (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
32 بررسی آلودگی پارت های بذری کلزا به بذر علف های هرز در مناطق تولید بذر (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
33 بررسی اثر اندازه بذرآفتابگردان بر سرعت جوانه زنی، هدایت الکتریکی و درصد جوانه زنی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
34 بررسی اثر برخی از پوششهای خوراکی بر کیفیت پس از برداشت پرتقال خونی (مورو) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
35 بررسی اثر پوشش های نگهدارنده بر خواص کمی و کیفی میوه پرتقال تامسون ناول طی انبارداری (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
36 بررسی اثر خسارت مکانیکی در بوجاری برقابلیت جوانه زنی و بنیه بذر سویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
37 بررسی اثر سبکهای تصمیم گیری مصرف کنندگان در درک اقدامات بازاریابی خرده فروشان( مطالعه موردی : مصرف کنندگان پوشاک برند های معتبر شهر اصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
38 بررسی اثر منشاء و اندازه بذر بر میزان ظهور گیاهچه استقرار بوته و عملکرد دانه ذرت SC704 در استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
39 بررسی اثر میزان رطوبت بذر در هنگام برداشت بر قوه نامیه دو رقم کلزا در منطقه دزفول (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
40 بررسی اثر میزان رطوبت بذر در هنگام برداشت بر قوه نامیه، بنیه و کیفیت بذر دو رقم کلزا در منطقه دزفول (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
41 بررسی اثرات زیست محیطی مهمترین آلاینده های خروجی از اگزوز دو نوع خودرو پراید و پژو با دو نوع سیستم سوخت رسانی متفاوت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
42 بررسی اثراندازه بذر برخصوصیات جوانه زنی بذر گلرنگ (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
43 بررسی اثراندازه بذربرخصوصیات جوانه زنی ژنوتیپ های گلرنگ درآزمایشگاه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
44 بررسی الگوی کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی بذر هیبرید هایولا 401 کلزا در منطقه دزفول (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
45 بررسی امکان تولید بذر ذرت هیبرید S.c704 در کشت بهاره استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
46 بررسی برخی از علل زوال چنار در شهر تهران (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
47 بررسی برخی صفات زراعی توده های بذری دارای جوانه زنی متفاوت ارقام ذرت شیرین (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
48 بررسی تاثیر ایندولبوتریک اسید و اسید بوریک بر ریشه زایی قلمه های خشبی تک و دو گره ای پنج ژنوتیپ برتر انار مازندران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
49 بررسی تاثیر تیمارهای تغذیه ای بر توزیع اندازه غده های بذری سیب زمینی در سیستم هیدروپونیک (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
50 بررسی تاثیر روش های مختلف تغذیه فسفره بر عملکرد غده های بذری سیب زمینی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
51 بررسی تاثیر غلظتهای مختلف دورمکس (سیانامید هیدروژن) بر شکستن خواب جوانه های سه رقم گلابی pyrus communis) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی،محیط زیست و گردشگری
52 بررسی تاثیر محلول پاشی دورمکس بر ویژگی های گلدهی و میوه دهی سه رقم گلابی اسپادانا، شاه میوه و کوشیا ( pyrus communis) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی،محیط زیست و گردشگری
53 بررسی تاثیر محلول پاشی قبل از برداشت ترکیبات کلسیم و قارچ کش کاربندازیم بر برخی از خصوصیات فیزیکی نارنگی انشو (Citrus unshiu) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
54 بررسی تاثیر موم کارنوبا بر برخی صفات موروفوفیزیولوژیکی نهال پرتقال تامسون ناول در شرایط تنش سرمایی شدید (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
55 بررسی تاثیر نحوه پارت چینی بر کیفیت بذر ارقام تجاری سویا در استان مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
56 بررسی تاثیرشوری برروی شاخصهای جوانه زنی پنج ژنوتیپ گلرنگ (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
57 بررسی تأثیر تنش خشکی و محلول پاشی پتاسیم بر برخی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد سه رقم گندم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
58 بررسی تأثیر دمای انبار بر بنیه بذر برنج (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
59 بررسی تأثیر قارچ های انباری بر زوال بذر سویا در شرایط مختلف انبارداری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
60 بررسی تأثیر لفاف های متفاوت نگهداری بذر بر زوال بذر کلزا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
61 بررسی تأثیر محیط کشت و منبع کربوهیدرات بر کشت جوانه جانبی زیتون (Olea ouropaea L) در شرایط In vitro (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
62 بررسی تغییرات کیفی بذر دو رقم سویا در شرایط انبارداری طولانی مدت (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
63 بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام زیتون بر اساس صفات مورفولوژیک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
64 بررسی تنوع صفات رویشی تمشک سیاه در سه منطقه از شرق مازندران (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
65 بررسی جایگاه پخش سیلاب درتغذیه سفره های زیرزمینی وکاهش خسارات ناشی ازخشکسالی مطالعه موردی شهرستان فسا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
66 بررسی جوانه زنی بذر گیاه دارویی مریم گلی لوله ای (.Salvia macrosiphon Boiss) در ترکیبات مختلف خاک و کمپوست (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
67 بررسی چالش های مدیریت منابع آب در شرایط خشکسالی در راستای تحقق توسعه پایدار در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
68 بررسی حساسیت پسیل معمولی پسته،Agonoscena pistaciaeنسبت به حشره کش های استامیپرید، اسپیروتترامات و هگزافلومورون در استان کرمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
69 بررسی خسارت مکانیکی وارده به بذر سویا در زمان فرآوری (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
70 بررسی خصوصیات موفولوژیکی سه رقم توت فرنگی در بسترهای کشت مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
71 بررسی درصد جوانه زنی وسایرویژگی های رویشی چند اکوتیپ آویشن شیرازی Boiss zataria multiflora (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
72 بررسی روش های مختلف غیر شیمیایی جهت شکستن خواب بذر و تاثیر بر شاخص های جوانه زنی بذر گیاه لیلکی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
73 بررسی روند تغییرات آلاینده های هوا و تأثیر پارامترهای هواشناسی در شهر شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گاز، تکنولوژی و توسعه
74 بررسی شرایط انبارداری برکیفیت بذرسویا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
75 بررسی صفات فیزیولوژیکی مرتبط با تنش خشکی سه رقم گندم تحت تاثیر تنش خشکی و محلو پاشی پتاسیم (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
76 بررسی صفات کیفی و عمر انبارمانی میوه هلو و شلیل تحت تأثیر محلول پاشی عناصر غذایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
77 بررسی عملکرد و اجزا عملکرد دو رقم گلرنگ در تراکم های مختلف کاشت (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
78 بررسی عوامل موثر بر کاهش کیفیت بذر سویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
79 بررسی قوه نامیه قدرت ویگور و کیفیت بذرکلزا دررطوبت های مختلف بذردرهنگام برداشت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
80 بررسی گسترش سامانهه های اگروفارستری به عنوان راهکاری موثر درتوسعه پایدارزیست بومهای بیابانی دراستان فارس مطالعه موردی شهرستان کازرون (دریافت مقاله) همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی
81 بررسی منابع پلاسمای هلیکون برای پیشرانش های فضایی: طراحی و شبیه سازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
82 بررسی نقش دانش بومی در حفظ و مدیریت بهینه منابع آبی و خاکی در کاهش روند خشکسالی وس یل در راستای توسعه پایدار کشاورزی و روستایی در مناطق خشک و نیمه خشک ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
83 بررسی نقش مدیریت بهینه منابع آبی بر شالیزارها در جهت کاهش روند خشکسالی در راستای توسعه پایدار کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
84 بررسی نوع پیوند و پوشش اطراف آن بر گیرایی پیوند گردو ایرانی(Juglans regia L.)به روش اپیکوتیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
85 بررسی و بهبود تقویت کننده سه طبقه جبران سازی شده به شیوه کسکود دوگانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
86 بررسی وضعیت آتش زدن بقایای گیاهی و اثرات زیست محیطی آن مورد مطالعه : شهرستانهای نوراباد ، قائمیه و کازرون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
87 پاسخ پرتقال تامسون ناول به برخی از پوشش های خوراکی در دوره انبارداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
88 پایش هوشمند وضعیت یاتاقانها در سامانه های دریایی به کمک تکنیک رزونانس فرکانس بالا و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سامانه های هوشمند دریایی
89 پتانسیل تولید بیوگاز از فضولات دامی در ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیو انرژی ایران (بیو ماس و بیو گاز)
90 پتانسیلتولید سوخت های بیوفیول مایع از محصولات کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
91 تاثیر التیام دهی، عصاره آویشن و تیابندازول بر صفات کمی و کیفی، میوه پرتقال خونی رقم مورو در دو دمای انبار (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار
92 تاثیر التیام دهی، عصاره آویشن و تیابندازول بر صفات کمی و کیفی، میوه تامسون در دو دمای انبار (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار
93 تاثیر انبارمانی پیوندک خواب بر گیرایی پیوند در تکثیر گردوی ایرانی (Juglans regia L) به روش اپی کوتیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
94 تاثیر اندازه بذربردرصد ظهور واستقرار گیاهچه گلرنگ درمزرعه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
95 تاثیر اندازه قطر بذر بر جوانه زنی،درصد سبز عملکرد سه رقم گندم نان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
96 تاثیر پایه های سیترنج، سیتروملو و نارنج بر میزان کلروفیل و جذب عناصر معدنی لایم کوآت (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
97 تاثیر پیش تیمار بذر بر بهبود شاخص های جوانه زنی آفتابگردان در شرایط کمبود آب (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
98 تاثیر تراکم بوته برویژگیهای مورفولوژیک فیزیولوژیک و میزان علوفه تولیدی درسه رقم سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
99 تاثیر تنش خشکی و محلو پاشی پتاسیم بر اجزاء عملکرد و عملکرد دانه سه رقم گندم نان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
100 تاثیر دام ها بر گازهای های گلخانه ای و آلودگی هوای شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
101 تاثیر دوره های مختلف انبارداری بذر گلرنگ بر درصد ظهور و بنیه گیاهچه (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
102 تاثیر روش هرس و موقعیت شاخه بر برخی صفات میوه پرتقال تامسون ناول (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
103 تاثیر سطوح مختلف روی (Zn) بر خصوصیات گیاه توت فرنگی رقم اروماس (Fragaria ananassa cv. Aromas) در محیط کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
104 تاثیر سطوح مختلف سدیم کلراید بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیک،ترکیب شیمیایی و میزان علوفه تولیدی در دو رقم سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
105 تاثیر سطوح مختلف سدیم کلرید بر خصوصیات فیزیولوژیک و ترکیب شیمیایی دو رقم گلرنگ (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
106 تاثیر سطوح مختلف شوری برمهمترین شاخصهای فیزیولوژیک ارقام گندم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
107 تاثیر سطوح مختلف کلریدکلسیم بر صفات کمی و کیفی کیوی رقم هایوارد در طی 4 ماه نگه داری در سردخانه (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
108 تاثیر سطوح مختلف کلریدکلسیم بر صفات کوی و کیفی کیوی رقم هایوارد در طی 4ماه نگه داری در سردخانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
109 تاثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست بر برخی خصوصیات کمی و تولید پاجوش در آلوئه ورا (Aloe vera L.) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
110 تاثیر کودهای شیمیایی و بیولوژیک ازته و فسفره بر میزان اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
111 تاثیر محلول پاشی اسیدآمینه بر میزان کلروفیل برگ و رابطه آن با عملکرد پداژه زعفران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
112 تاثیر هرس، ازت و اتانل بر برخی صفات فیتوشیمیایی و رنگیزه های فتوسنتزی نارنگی انشو (Citrus unshu) در دو سال آور و نیاور (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
113 تاثیر هرس، ازت و اتانل بر برخی صفات مورفولوژیکی انشوی ژاپنی (Citrus unshu) در دو سال آور و نیاور (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
114 تاثیرتنش شوری برمحتوای پرولین و برخی خصوصیات مورفولوژیکی پنج ژنوتیپ گلرنگ Carthamus tinctorius L.) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
115 تاثیرمالچ های انعکاسی آلومینیومی و پلی اتیلنی بر خواص مورفولوژیکی میوه شلیل رقم سان کینگ (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
116 تأثیر اندازه بذر بر درصد ظهور و استقرار گیاهچه و برخی خصوصیات کمی گلرنگ در مزرعه (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
117 تأثیر اندازه غربال دستگاه بوجاری بر درصد سبز مزرعه و عملکرد دانه سه رقم جو (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
118 تأثیر بوجاری مناسب بر کیفیت بذر کلزا رقم اکاپی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
119 تأثیر تنش خشکی و محلول پاشی پتاسیم بر میزان، درصد وکارایی انتقال مجدد مواد سه رقم گندم نان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
120 تأثیر محلول پاشی برگی عناصر غذایی بر مقدار ویتامین ث و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه پرتقال تامسون ناول (Citrus sinensis var Thamson Navel) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
121 تأثیرمحلول پاشی برگ عناصر غذایی بر کیفیت شیمیایی میوه پرتقال تامسون ناول Citrus sinensis var. Thamson Navel (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
122 تجزیه عوامل موثر بر تغییر انتشار دی اکسیدکربن ناشی از مصرف خانوارها در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
123 تحلیل فضایی ، پایداری نظام سکونتگاهی با رویکرد آمایش دفاعی(منطقه مورد مطالعه سکونتگاه های روستایی استان بوشهر) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
124 تحلیل هزینه- فایدهی تولید بیودیزل از گیاه نوروزک (Salvia Leriifolia) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
125 تعیین بهترین منبع کربوهیدرات در مرحله استقرار درون شیشه ای زیتون (Olea ouropaea L.) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
126 تعیین تراکم کاشت مناسب برای لاین های امید بخش سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
127 تعیین سطح آب زیرزمینی با روش لرزهای انکساری و مقایسه آن با نتایج ژئوالکتریک در منطقه شهرک صنعتی عطار، نیشابور (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
128 تعیین سطح بحرانی برای پیشتیمار بذرهای تریتیپایرم (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
129 تعیین مناسب ترین زمان برداشت بذر کلزا (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
130 توریسم سلامت اهمیت و پتانسیلهای آن دربومهای بیابانی کشور تدوین استراتژی توسعه درچشم انداز برنامه های آتی کشور (دریافت مقاله) همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی
131 جبران سازی میلر تک خازنی با مقاومت خنثی ساز برای تقویت کننده های سه طبقه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
132 رابطه بین آلاینده های NOx ، Dust ، CO و مهمترین پارامتر های هواشناسی در شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
133 رشد رویشی نهال پیج پیوند شده بر پایه نارنج و سیتروملو (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی
134 روند کنترل و گواهی بذر گندم و وضعیت تولید بذر آن در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
135 شبیه سازی سه بعدی توزیع دما و میدان شاره دریک سیستم رشدچکرالسلکی ژرمانیم (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
136 شناسایی عوامل موثر در نقصان کیفیت بذر سویا هنگام مراحل مختلف فرآوری (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
137 فنولوژی گلدهی سیب رقم گالا و دلباراستیوال (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
138 کاربرداسیدسالسیلیک بربرخی صفات کمی و کیفی کیوی رقم هایوارددردوره انبارداری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
139 گردشگری روستایی و توسعه پایداربا تاکید برمناطق حفاظت شده (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
140 لزوم بازنگری در آموزش و تحقیقات علوم باغبانی در دانشگاه های کشور (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
141 مروی بر سیستم کنترل و گواهی بذر سویا در ایران (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
142 مطالعه اثر تیمارهای هورمونی و پرایمینگ بر کاهش فرسودگی بذر ذرت در استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
143 مطالعه تاثیر دبی ماده اولیه برنانوپودرهای دیاکسید تیتانیم تولید شده به روش سنتز شیمیایی بخار (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
144 مطالعه تراکم و نسبت خطوط مادری به پدری لاین های تولید بذر ذرت در خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
145 مطالعه ویژگی های فیزیکو شیمیایی ده ژنوتیپ انار محلی مازندران (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
146 مقادیر متفاوت کاربردپسمانهای گیاه و سطوح نیتروژن برعملکرد دو رقم جو (Hordeum vulgare L.) درشرایط دیم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
147 مقایسه ترکیبات شیمیایی و خصوصیات ظاهری میوه لایم کوآت با مکزیکن لایم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
148 مقایسه حساسیت پسیل معمولی پسته،Agonoscena pistaciaeو کفشدوزک شکارگر آن Oenopia conglobataنسبت به حشره کش های استامیپرید، اسپیروتترامات وهگزافلومورون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
149 واکنش تبادلات گازی ومیزان پرولین دورقم سورگوم علوفه ای به سطوح مختلف شوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
150 واکنش خصوصیات رویشی لایم کوآت به کاربرد قارچ تریکودرما (Trichoderma virens)، باکتری پانتوآ (Pantoea ananatis) و محلول پاشی پوتریسین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
151 همبستگی ظهور گیاهچه آفتابگردان در مزرعه با آزمون جوانه زنی استاندارد و بنیه گیاهچه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
152 یافته های میان مدت از برنامه بلند مدت بهنژادی تمشک سیاه در مازندران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران