دکتر نظر دهمرده

دکتر نظر دهمرده استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

دکتر نظر دهمرده

Dr. Nazar Dahmardeh

استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.