دکتر مهدی سیاوش نیا

دکتر مهدی سیاوش نیا استادیار پایه 23، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده مهندسی عمران و منابع زمین، گروه عمران

دکتر مهدی سیاوش نیا

Dr. MEHDI SIAVOSHNIA

استادیار پایه 23، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده مهندسی عمران و منابع زمین، گروه عمران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استفاده از خاکستر باگاس نیشکر و آهک برای تثبیت خاک های رسی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 1
2 Effect of adsorbents on the resistance parameters of heavy metal-contaminated Clayey sand soils (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 35، شماره: 11
3 Effect of the Cylindrical Reinforcing Element’s Filling Materials on the Soil’s Resistance (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی سازه و ژئوتکنیک دوره: 5، شماره: 1
4 بررسی رفتار خاک - مسلح شده تحت بار ترافیک (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 3، شماره: 6
5 تاثیر روش الکترواسمزی همراه با تزریق کلرید استرانسیم بر خصوصیات مهندسی خاک های ریزدانه خمیری بستر راه (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 19، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تغییرات دوره عمل آوری و درصد اختلاط بر مشخصه های تحکیمی خاک های رسی با خمیری کم (CL) - مخلوط آهک و خاکستر پوسته برنج (LRHA) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
2 اثر تغییرات دوره عمل آوری و درصد اختلاط بر مقاومت برشی خاکهای رس -(CH) مخلوط آهکو خاکستر پوسته برنجLRHA) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران
3 اثر تغییرات دوره عمل آوری و درصد اختلاط بر مقاومت برشی خاکهای رس CH)مخلوط آهکو خاکستر پوسته برنجLRHA) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 اثر سیکل های انجماد و ذوب شدن بر روی مقاومت فشاری خاکهای رسی تثبیت شده با آهک و مسلح به الیاف پلی پروپیلن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
5 اثر طول عبوری ریز شمع از گوه گسیختگی در کنترل نشست خاک پیرامون پی گسترده (دریافت مقاله) همایش مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی
6 اثرسیکلهای انجماد و ذوب برمقاومت فشاری و مدول الاستیک خاکهای رسی تثبیت شده با آهک (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
7 اثرمقدار فرکانس بر جابجایی های گود مسلح شده به روش میخ گذاری در مجاورت پی ماشین آلات تحت بار زلزله (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و دومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
8 ارزیابی بهسازی میر خط لوله ی نفت مدفون قوسی شکل عبوری از زیر بستر رودخانه (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
9 ارزیابی پارامترهای سیستم نیلینگ در گودبرداری عمیق با مدل سازی عددی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران
10 ارزیابی تاثیر پارامترها بر عملکرد پی سطحی با بستر خاكی دارای حفره و مسلح شده با ژئوگرید تحت بارهای استاتیکی و لرزه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری
11 ارزیابی تاثیر پوسته بتنی بر عملکرد خاکریز مسلح شده توسط ژئوسینتتیک – شمع GRPS تحت بار انفجار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
12 ارزیابی تاثیر تسلیح خاک های رس ی ضعیف توسط ستون های ماسه ای پوشش دار بر پی صلب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
13 ارزیابی تاثیر خاکستر باگاس و الیاف پلی پروپیلن بر خاک رسی واگرا با پلاستیسیته زیاد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات نوین پژوهشی در مهندسی و تکنولوژی
14 ارزیابی تاثیر ستون های سنگی مسلح بر تحکیم خاک سست بستر در زیر خاکریز مسلح (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
15 ارزیابی تاثیر طول تسلیح ستون های سنگی بر پایداری خاکریز مسلح با بستر خاک سست CH (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
16 ارزیابی تاثیر فاصله محل وقوع انفجار بر عملکرد خاکریزهای مسلح شده با ژئوسینتتیک – شمع GRPS تحت انفجار واقع بر سطح زمین (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های صنعت سیمان و بتن و دومین همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
17 ارزیابی تاثیر گروه ستون های سنگی مسلح در پایداری خاکریز مسلح با بستر خاک سست CH (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
18 ارزیابی تاثیر گروه ستون های سنگی مسلح در پایداری خاکریز مسلح با بستر خاک سست CH (دریافت مقاله) کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری ، شهرسازی ، عمران و مهندسی ساختمان
19 ارزیابی تاثیر گروه ستون های سنگی مسلح در پایداری خاکریز مسلح با بستر خاک سست CH (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
20 ارزیابی تاثیر محل انفجار برعملکرد خاکریز مسلح شده توسط ژیوسینتتیک – شمع (GRPS) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم انسانی
21 ارزیابی تاثیر مقاومت چسبندگی خاک رس برعمق و حداکثر کمانش جانبی ستون سنگی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
22 ارزیابی تاثیر نحوه مسلح سازی توسط ژئوگرید برکمانش جانبی ستون سنگی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
23 ارزیابی تاثیر وزن ماده منفجره بر عملکرد خاکریزهای مسلح شده با ژئوسینتتیک – شمعGRPS و ابعاد چاله انفجاری تحت انفجار واقع بر سطح زمین (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های صنعت سیمان و بتن و دومین همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
24 ارزیابی تاثیر همزمان دما و سربار بر اضافه فشار آب حفره ای پوشش مدفن مهندسی در دماهای بالای 100 درجه سانتیگراد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
25 ارزیابی تاثیر همزمان دما و سربار بر اضافه فشار آب حفره ای پوشش مدفن مهندسی در دماهای بالای 100 درجه سانتیگراد (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
26 ارزیابی تأثیر ستون های سنگی مسلح بر تحکیم خاک سست بستر در زیرخاکریز مسلح (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
27 ارزیابی تأثیر طول تسلیح ستون های سنگی بر پایداری خاکریز مسلح با بستر خاک سست CH (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
28 ارزیابی تأثیر مقدار مقاومت کششی ژئوگرید در اندرکنش خاک – ژئوگرید (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
29 ارزیابی رفتار گود مسلح شده با روش میخ گذاری در مجاورت پی ماشین آلات درلحظه وقوع زلزله (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
30 ارزیابی زیست محیطی خاک پیرامون خطوط لوله نفت مدفون عبوری از زیر بستر رودخانه (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
31 ارزیابی شکم دادگی ستون های سنگی مسلح در زیر خاکریز مسلح با بستر خاک سست CH (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
32 ارزیابی شکم دادگی ستون های سنگی مسلح در زیرخاکریز مسلح با بستر خاک سست CH (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
33 ارزیابی عبور خطوط لوله نفت مدفون از زیر بستر رودخانه به روش HDD (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
34 ارزیابی عددی اندرکنش گودبرداری بر روی تونل موجود مطالعه فراسنجی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
35 ارزیابی عددی تاثیر اعمال حرارت و سربار بر مقاومت برشی خاک رس اشباع (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی
36 ارزیابی عددی تاثیر الگوی مسلح سازی توسط ژئوگرید بربهبود کمی و کیفی کمانش جانبی در ستون سنگی (دریافت مقاله) نخستین همایش معماری و مصالح ساخت
37 ارزیابی عددی تاثیر الگوی مسلح سازی توسط ژئوگرید برتغییرات کمی و کیفی کمانش جانبی در ستون سنگی (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
38 ارزیابی عددی تاثیر مقاومت برشی خاک رس بربهبود کمانش جانبی ستون سنگی (دریافت مقاله) نخستین همایش معماری و مصالح ساخت
39 ارزیابی عددی تأثیر حفر گود عمیق بر رفتار تونل های مجاور آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
40 ارزیابی عددی ترانشه های میخ گذاری شده در بستر خاکی دارای لایه های سست خشک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
41 ارزیابی عددی ثاثیر اعمال حرارت چند نقطه ای بر فشار آب حفره ای خاک رس اشباع در منبع حرارت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
42 ارزیابی عددی ظرفیت باربری گروه ستون های سنگی مسلح (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
43 ارزیابی عملکرد خاک مسلح زیر پی مربعی با توجه به پیش تنیدگی مسلح کننده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
44 ارزیابی عملکرد خاکریزهای مسلح شده با ژئوسینتتیک – شمع GRPS وتحت بار انفجار بالای سطح زمین با توجه به سر شمع پیوسته و ناپیوسته در شرایط اتکایی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های صنعت سیمان و بتن و دومین همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
45 ارزیابی عملکرد خاکریزهای مسلح شده با ژئوسینتتیک – شمع GRPS وتحت بار انفجار بالای سطح زمین با توجه به عمق بستر سنگی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های صنعت سیمان و بتن و دومین همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
46 ارزیابی عملکرد خاکریزهای مسلح شده با ژئوسینتتیک – شمعGRPS در جذب و استهلاک شتاب ناشی از بار انفجار واقع بر سطح زمین با توجه به جنس مصالح خاکریز (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های صنعت سیمان و بتن و دومین همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
47 ارزیابی عملکرد زمین مسلح شده با ژئوسینتتیک مجاور خاکریز GRPS تحت بار انفجار سطح زمین با توجه به تعداد لایه های ژئوسینتتیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
48 ارزیابی عملکرد سیستم خاک- ریزشمع مایل با بکارگیری دو مدل رفتاری خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
49 ارزیابی عملکرد شمع ها در خاکریزهای مسلح شده با ژئوسینتتیک – شمعGRPS تحت بار انفجار واقع بر سطح زمین با توجه به جنس مصالح خاکریز (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های صنعت سیمان و بتن و دومین همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
50 ارزیابی عملکردخاکریزهای grps تحت بارانفجارباتوجه به فاصله انفجار ازخاکریزوفاصله ژئوسینتتیک ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
51 اصلاح خاک بسترهای تورم زا در شبکه های آبیاری و تثبیت بست رهای لغزشی کانال های انتقال آب با استفاده از محلول آهک اشباع (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
52 Behavior of prestressed geogrid-reinforced sand bed (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
53 Effect of geogrids modulus of elasticity on bearing capacity ratio (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
54 EFFECTS OF TIME AND REINFORCEMENT WIDTH ON SOIL-GEOTEXTILE BEHAVIOUR (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بهسازی زمین
55 Numerical analysis of geosynthetic encased sand columns affected by changing the physical dimensions of columns (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
56 Performance analysis of encased sand columns in different clayey soils using 3D numerical method different (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
57 Strengthening of Clayey Soils by Intrusion of Calcium Chloride Solution (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
58 بررسی اثرآهک و خاکسترپوسته برنج برمقاومت تک محوری خاکهای رسی باخمیری بالا (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
59 بررسی افزایش مقاومت خاک های رسی با وارد کردن محلول کلرید کلسیم (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
60 بررسی پارامتریک رفتار تونل تحت اثر حفاری گود عمیق در مجاورت آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
61 بررسی تاثیر مخلوط آهک- خاکستر پوسته برنج بر خواص فیزیکی و مکانیکی خاک رس با خمیری کم (CL) (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
62 بررسی تاثیر مخلوط آهک-پودرسنگ ضایعاتی بر خواص فیزیکی و مقاومتی خاک رس با خواص خمیری بالا CH (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
63 بررسی تأثیر سیستم ساندویچی بر روی عملکرد دیوار حایل با خاکریزی رسی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای مهندسی عمران
64 بررسی تغییرمکان تونل های MRT سنگاپور بر اثر گودبرداری عمیق در مجاورت آنها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری
65 بررسی صلبیت پوسته بررفتار دیوارهای خاک مسلح ژئوسینتتیکی با پوسته بلوکی پیش ساخته (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
66 بررسی نشست سیکلی دو شالوده نواری نزدیک هم، روی بستر ماسه ای مسلح شده با ژئوگرید (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
67 بهسازی خاک رسی واگرا با پلاستیسیته زیاد با استفاده از آهک والیاف پلی پروپیلن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران،احیا و بازسازی
68 بهسازی خاک رسی واگرا با پلاستیسیته زیاد با استفاده از خاکستر باگاس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
69 پایدار سازی تود ههای ناپایدار به روش ترانشه محلول اشباع آهک (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
70 تاثیر زاویه میخ ها نسبت به افق بر پایداری گود مسلح شده با روش میخ گذاری درحین زلزله (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
71 تاثیر شمع ها با شرایط شناوری بر عملکرد خاکریزهای مسلح شده با ژئوسینتتیک – شمع GRPS وتحت بار انفجار بالای سطح زمین (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های صنعت سیمان و بتن و دومین همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
72 تاثیر صلبیت پوسته بر عملکرد دیوار خاک مسلح ژئوسینتتیکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
73 تاثیر عمق نفوذ و آرایش زهکش های پیش ساخته قائم ژئوسینتتیکی در بستر سست (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
74 تاثیر فواصل شمع ها بر عملکرد خاکریزهای مسلح شده با ژئوسینتتیک – شمع GRPS و تحت بار انفجار بالای سطح زمین (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های صنعت سیمان و بتن و دومین همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
75 تاثیر ماده نانو پلیمر CBR PLUS بر خواص خاک رس CL (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی ساختمان و توسعه شهری
76 تاثیر نوع پوسته بر رفتار دیوار خاک مسلحژئوسینتتیکی به ازای سربارهای مختلف (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
77 تاثیر همزمان دما و سربار بر مقاومت برشی پوشش مدفن مهندسی در دماهای بالای 100 درجه سانتیگراد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
78 تأثیر آرایش بهینه ریزشمع بر ممان خمشی و نیروی برشی بسیج شده (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
79 تأثیر رطوبت بر اندرکنش خاک – ژئوگرید درآزمایش برش مستقیم مقیاس بزرگ (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
80 تأثیر ماده نانو پلیمرCBR PLUS بر خواص مکانیکی خاک رس CL (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
81 تثبیت شیروانیهای خاکی با استفاده از ستونهای سنگی مسلح (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
82 تحلیل اجزاء محدود تاثیر ستون شنی بر روی رفتار فونداسیون های سطحی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
83 تحلیل سه بعدی زهکش های پیش ساخته قائم ژئوسینتتیکی در بستر سست (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
84 تحلیل عددی تاثیر زاویه بهینه تمایل بر بهترین نحوه آرایش ریزشمع های مایل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
85 تحلیل عددی تاثیر طول موثر ریزشمع های مایل با آرایش ترکیبی (in&out)در تقویت و مقاوم سازی پی گسترده (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
86 تحلیل عددی تاثیر طول موثر ریزشمع های مایل با آرایش ترکیبی in&out در تقویت و مقاوم سازی پی گسترده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
87 تحلیل عددی تاثیر مشخصات خاک بر مقادیر بهینه پارامترهای طراحی ریزشمع های مایل با آرایش ترکیبی in&out در تقویت و مقاوم سازی پی گسترده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
88 تحلیل عددی تاثیر مشخصات خاک بر مقادیر بهینه پارامترهای طراحی ریزشمع های مایلبا آرایش ترکیبی in&out در تقویت و مقاوم سازی پی گسترده (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
89 تعیین آرایش بهینه میخ گذاری درپایدارسازی گودها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
90 کنترل تغییر شکلهای غیر مجاز ناشی از حفر تونل در مجاورت ساختمان با پی سطحی بوسیله ریز شمع (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
91 گود مسلح شده به روش میخ گذاری در مجاورت پی ماشین آلات تحت بار زلزله- ارزیابی تاثیر دامنه های بار بهره برداری ماشین و شتابنگاشت ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
92 مدل سازی عددی نشست خاک ساختگاه برخطوط لوله نفت مدفون قوسی شکل عبوری اززیربستررودخانه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
93 مدلسازی عددی تاثیر حرارت بر اضافه فشار آب حفره ای خاک رسی پوشش مدفن مهندسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
94 مدلسازی عددی تاثیر حرارت بر مقاومت برشی خاک های رسی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
95 مدلسازی عددی تاثیرحرارت برکرنش ونشست خاکهای رسی اشباع (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت استفاده از روشهای نوین در مهندسی عمران
96 مدلسازی عددی ثاثیر اعمال حرارت چند نقطه ای بر مقاومت برشی خاک رس اشباع درمنبع حرارت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی
97 مدلسازی عددی ثاثیر اعمال حرارت ناشی از دفن زباله هسته ای بر خاک رس اشباع در فاصله از منبع حرارت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
98 مدلسازی عددی ثاثیر اعمال حرارت و سربار بر فشار آب حفره ای خاک رس اشباع (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
99 مدلسازی عددی ثاثیر اعمال همزمان حرارت و سربار ناشی از دفن زباله هسته ای بر خاک رس اشباع (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
100 مدلسازی عددی دو بعدی انتشار حرارت در خاک رسی اشباع (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
101 مروری بر روش های طراحی ستون های سنگی غیر مسلح و مسلح شده با ژئوسینتتیک ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
102 مطالعه تغییرشکلهای زمین و پیرامون تونل درحفاری با روش چتری درزمینهای سست (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
103 وارد کردن یون کلسیم به خاک ریزدانه به منظور افزایش مقاومت مکانیکی خاک به کمک روش الکتروسینتیک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران