دکتر محمد رضوی راد

دکتر محمد رضوی راد استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

دکتر محمد رضوی راد

Dr. Mohammad Razavirad

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاملی در خصوص بهره برداری تجاری از میراث فرهنگی زیر آب با تاکید بر رویکرد کنوانسیون 2001 یونسکو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 21، شماره: 64
2 تعقیب و مجازات صلح بانان سازمان ملل متحد در قبال ارتکاب جرم خشونت جنسی علیه زنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 19، شماره: 4
3 چالش های حقوقی حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 48، شماره: 2
4 چالش های حقوقی حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب در پرتو قوانین نجات و کشفیات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 49، شماره: 1
5 سازکارها و تدابیر نظام حقوقی بین المللی برای حفاظت از صلح بانان سازمان ملل متحد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 20، شماره: 4
6 ماهیت حقوقی صلاحیت دولت ساحلی در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در منطقه مجاور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 22، شماره: 69
7 نگاهی انتقادی به نقش مقام بین المللی بستر دریا در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 12، شماره: 3
8 وضعیت حقوقی فعالیت های موثر بر میراث فرهنگی زیرآب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 49، شماره: 3