دکتر شاپور ظریفیان

دکتر شاپور ظریفیان

دکتر شاپور ظریفیان

Dr. SHAPOUR ZARIFIAN

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی عوامل موثر بر حساسیت نسبت به بحران آب در دهستان های حوضه آبریز دریاچه ارومیه (مورد مطالعه: استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 1
2 بررسی عوامل موثر بر خطرپذیری و درک خطر در زنان شالی کار شهرستان رشت در سال کشت ۸۴-۸۳ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 4، شماره: 1
3 بررسی عوامل موثر بر عملکرد تولیدی عسل در زنبورستان های منطقه ارسباران (مطالعه موردی: دهستان دیزمار شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 33، شماره: 2
4 بررسی ویژگی های موثر مروجین در رضامندی کشاورزان از فعالیت های مروجین کشاورزی (مطالعه موردی در منطقه پیشوای شهرستان ورامین) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 40، شماره: 1
5 پهنه بندی اراضی مستعد کشاورزی با استفاده از ترکیب روش تحلیل سلسه مراتبی در مناطق شمالی شهرستان خلخال ( مطالعه موردی: حوضه آبخیز میکائیل آباد) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 1
6 پیش بینی رفتار گندمکاران دشت نیشابور و تعیین عوامل موثر بر آن ها در رابطه با حفاظت از منابع آب (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 28، شماره: 2
7 تجربیات متخصصان کشاورزی و کشاورزان در زمینه شناسایی و اولویت بندی منابع اطلاع یابی کشاورزان روستاهای شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
8 تحلیل عملکرد شرکت های تعاونی تولید روستایی خودگردان استان همدان بر اساس الگوی SWOT (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 45، شماره: 1
9 تحلیل عوامل موثر بر تولید و توسعه گلخانه های گل و گیاه زینتی شهرستان آمل (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 43، شماره: 4
10 تحلیل مسائل و مشکلات کشاورزی دقیق از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 1
11 تعیین عوامل موثر بر نگرش دامداران عضو تعاونی گاو داران شهرستان همدان به مشارکت در تشکیل و اداره سازمان های کشاورزان (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 40، شماره: 1
12 سازگاری دهستان های حوضه شرقی آبریز دریاچه ارومیه نسبت به بحران آب (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 14، شماره: 2
13 سنجش و تحلیل فضایی سطح توسعه یافتگی دهستان های استان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 4، شماره: 3
14 شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده پذیرش طرح یکپارچه سازی اراضی کشاورزی (مورد مطالعه: گندم کاران شهرستان شوش) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 10، شماره: 4
15 شناسایی عوامل موثر بر مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی از دیدگاه کشاورزان (مطالعه موردی: گندمکاران روستاهای شهرستان مراغه) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 4
16 شناسایی نشانگرهای پایداری اقتصادی و اجتماعی کشاورزی خانوادگی کوچک - مقیاس (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 49، شماره: 1
17 شناسایی نشانگرهای پایداری زیست محیطی کشاورزی خانوادگی کوچک- مقیاس با استفاده از روش دلفی فازی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 28، شماره: 2
18 عوامل بازدارنده توسعه کسب وکارهای خرد در مناطق روستایی (مورد مطالعه: دهستان گویجه بئل بخش مرکزی شهرستان اهر) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 4، شماره: 3
19 عوامل موثر بر بکارگیری سیستم های نوین آبیاری در توسعه کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: شهرستان بستان آباد، استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 3
20 عوامل موثر بر پایداری عملیات کشاورزی در شهرستان جیرفت (مطالعه موردی محصولات: پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 25، شماره: 4
21 عوامل موثر بر پذیرش آبیاری قطره ای توسط نخل کاران شهرستان دشتستان (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 48، شماره: 4
22 عوامل موثر بر پذیرش طرح یکپارچه سازی اراضی در روستاهای کبودرآهنگ استان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 26، شماره: 4
23 عوامل موثر بر رضایت مندی روستاییان شهرستان تبریز از برنامه های کشاورزی و روستایی تلویزیون شبکه استانی سهند (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 18، شماره: 0
24 عوامل موثر بر موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط زراعی و باغی شهرستان زابل (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 46، شماره: 4
25 عوامل موثر بر میزان آمادگی تعاونی ها در صادرات خرما برای ورود به بازار جهانی (مطالعه موردی: استان های هرمزگان و فارس) (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 11، شماره: 63
26 عوامل موثر بر میزان رضایت مندی کشاورزان روستاهای شهرستان میاندوآب از فعالیت های ترویج در زمینه کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 18، شماره: 0
27 عوامل موثر بر میزان رضایت مندی کشاورزان شهرستان کرمانشاه از کاربرد تلفن همراه در فعالیت های ترویج کشاورزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 18، شماره: 2
28 عوامل موثر بر نگرش مدیران واحدهای دامپروری محدوده شهری تبریز نسبت به طرح تجمیع دامداری ها (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 20، شماره: 4
29 کاربرد تئوری فرهنگی در تحلیل رفتار حفاظت آب کشاورزان دشت نیشابور (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 14، شماره: 1
30 کاربست تئوری تجزیه رفتار برنامه ریزی شده در پذیرش کشاورزی ارگانیک (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 28، شماره: 1
31 کشف موانع رفتار حفاظت آب کشاورزی و عوامل مرتبط با استفاده از نظریه داده بنیان (مورد مطالعه دشت نیشابور استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 52، شماره: 2
32 مقایسه پایداری عملیات کشاورزی در سبزیجات شهرستان جیرفت (مطالعه موردی پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 21، شماره: 1
33 نقش مولفه های دانش سه گانه بر نیت کارآفرینانه دانشجویان رشته های کشاورزی دانشگاه جیرفت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 6، شماره: 31
34 نگرش کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نسبت به مفاهیم کشاورزی پایدار و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 2، شماره: 1
35 نیازمند ی های آموزشی گردو کاران شهرستان رابر استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 14، شماره: 63
36 واکاوی عوامل موثر بر نگرش کشاورزان نسبت به مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی (مطالعه موردی گندمکاران روستاهای شهرستان مراغه) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 31، شماره: 2
37 واکاوی موانع مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی از دیدگاه گندمکاران روستاهای شهرستان مراغه (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 8، شماره: 1
38 ویژگی های روانشناختی موثر بر کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اقتصادی طرح بنگاه خدمات مکانیزه کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان نیشابور) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
2 ارزیابی موفقیت سه نظام آموزشی در تقویت قابلیت های کارآفرینی دانشجویان کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
3 بررسی ارتباط بین ساختار سازمان با کارآفرینی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
4 بررسی افزایش تقاضای گردشگری کویر طبس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
5 بررسی پیشینه و روند تحولات مراکز جهاد کشاورزی دهستان و جانمایی آنها در شهرستانهای استان آذربایجانشرقی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
6 بررسی تأثیرات پسروی دریاچه ارومیه در تغییر الگوی کشت اراضی کشاورزی حوضه شرق دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
7 بررسی تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای مرغ سبز در شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
8 بررسی دیدگاه مشتریان نسبت به کیفیت خدمات یک بانک تخصصی -تجاری ابزار برنامه ریزی و ارتقاء اثر بخشی فرایند بازاریابی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
9 بررسی رضایتمندی روستاییان از عملکرد دهیاری ها مطالعه موردی: شهرستان دیواندره (روستای قراگل) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
10 بررسی مسائل کشاورزی ارگانیک در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
11 بررسی میزان رضایت روستاییان از هدفمندی یارانه ها و تولیدات کشاورزی(مطالعه موردی روستاهای اطراف ورزقان از توابع استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
12 بررسی نقش دانش صادراتی صادرکنندگان سیب در توسعه صادرات آن (مطالعه موردی: استان آذربایجانغربی) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
13 بررسی نقش مهارتهای بازاریابی و فروش صادرکنندگان سیب در توسعه صادرات آن مطالعه موردی استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
14 بررسی وضعیت فعلی استقرار مراکز دهستان شهرستان ارومیه با توجه به ابعاد توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
15 بررسی وضعیت کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی - کاربردی کشاورزی
16 برسی میزان آگاهی از مزایای مرغ سبز و مضرات مرغ صنعتی در شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
17 بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، راهکاری در جهت توانمندسازی زنان سرپرست روستایی (دریافت مقاله) کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی
18 تحلیل تأثیر درس کارآفرینی بر رشد مؤلفه های کارآفرینی دانشجویان کشاورزی (مطالعه موردی دانشگاه تبریز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
19 رابطه استعدادهای شخصیتی و جامعه شناختی کارآفرینانه با سطح پذیرش (مطالعه موردی کلزا کاران شهرستان کازرون) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کار آفرینی، خلاقیت و سازمان های آینده
20 راهبردهای مناسب برای تعاونی های تولید روستایی در گذار از بحران کم آبی(مطالعه موردی : استان همدان) (دریافت مقاله) همایش ملی بحران کم آبی و راه های برونرفت
21 سنجش پایداری سیستم آبیاری قطره ای در مزارع سیب زمینی شهرستان جیرفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
22 سنجش کیفیت خدمات شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان ارومیه و عوامل موثز بر آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
23 سنجش میزان گرایش دانشجویان به پژوهش و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
24 سنجش میزان گرایش دانشجویان به پژوهش و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی دانشجویان سال آخر دانشکده کشاورزی سال 86-87 (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
25 شناسایی و اولویت بندی موانع موثربرکاربرد فناوری کشاورزی دقیق دراستان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
26 شناسایی و اولویتبندی موانع مؤثر بر کاربرد فناوری کشاورزی دقیق در استان آذربایجانشرقی ازدیدگاه اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجانشرقی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
27 عوامل موثر بر رضایت پذیرندگان کشت کلزا در غرب شهرستان آمل (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
28 عوامل موثر بر وضعیت مکانیزاسیون اراضی کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان نیشابور) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
29 کارآفرینی زنان روستایی؛ گامی در جهت پایداری جوامع روستایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
30 نظام بیمه ای و نظام بانکی محصولات کشاورزی و نقش ان در توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
31 نقش بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در حفظ امنیت اقتصادی کشور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
32 نقش زنجیره تأمین در تجاریسازی فناوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری
33 نقش و اهمیت آموزش عالی در کارآفرینی فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
34 نگاشت نهادی نظام نوآوری کشاورزی با رویکرد سیستمی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پویایی شناسی و تفکر سیستمی
35 واکاوی موانع پذیرش کشاورزی دقیق در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست