دکتر مصطفی طالبی توتی

دکتر مصطفی طالبی توتی دانشیار گروه مکانیک دانشگاه صنعتی قم

دکتر مصطفی طالبی توتی

Dr. Mostafa Talebitooti

دانشیار گروه مکانیک دانشگاه صنعتی قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه پیکره بندی جدید پروفیل های کرکره ای حاصل از منحنی های دایره ای مماس بر یکدیگر جهت افزایش قابلیت جذب انرژی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 11، شماره: 3
2 بررسی اثر شرایط مرزی، زاویه راس و جنس هسته بر ارتعاشات آزاد پوسته کوپل مخروطی-مخروطی ساندویچی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 9، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Dynamic analysis and critical speed of pressurized rotating composite laminated conical shells using generalized differential quadrature method (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
2 Free vibration of rotating composite conical shell with stringer and ring stiffeners (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
3 بررسی اثر میدان مغناطیسی برارتعاشات تیر ساندویچی دوار باهسته مگنتو رئولوژیکال و رویههای مگنتو استریکتیو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مواد و ساختارهای هوشمند
4 بررسی اثر نسبت حجمی و توزیع نانولوله های کربنی بر افت انتقال صوت در پوسته استوانه ای کامپوزیتی به روش تحلیلی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
5 تحلیل ارتعاشات خطی و غیرخطی تیر مدرج تابعی دوار تحت اثر حرارت به روش تبدیل دیفرانسیل (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
6 تحلیل ارتعاشات طولی نانومیله های سنسورها و اکچویتورهای وسایل الکتریکی بر اساس تئوری الاستیسیته غیرمحلی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی قوای محرکه نوین (با محوریت خودروهای برقی)
7 تحلیل ارتعاشات و سرعت بحرانی پوستههای استوانه ایFGM دوار تقویت شده تحت اثر بار محوری ثابت با روش GDQ (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
8 تحلیل ارتعاشی پوسته های استوانه ای کامپوزیت دوار با در نظر گرفتن اثر تغییر شکل برشی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
9 تحلیل دینامیکی و سرعت بحرانی پوسته های استوانه ای کامپوزیتی دوار تقویت شده تحت اثر بار محوری ثابت با روش GDQ (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
10 طراحی بهینه پنل های ساندویچی لان هزنبوری محدود شده براساس قیودتسلیم و کمانش تحت بارگذاری محوری با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
11 طراحی بهینه وزنی پنل ساندویچی منشوری تحت بارگذاری فشاری عرضی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران