دکتر مصطفی حیدری هراتمه

دکتر مصطفی حیدری هراتمه عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

دکتر مصطفی حیدری هراتمه

Dr. Mostafa Heidari Haratemeh

عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر اختیار واقعی ناشی از فرصت های سرمایه گذاری بر بازده سهام (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 8، شماره: 30
2 بررسی تاثیر ایجاد کنجکاوی ناشی از تبلیغات بر رفتار مصرف کننده ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 11، شماره: 23
3 بررسی تاثیر بندهای غیر متعارف توافقنامه های تجاری منطقه ای بر تجارت بین الملل (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 24، شماره: 94
4 بررسی تاثیر رفتار شناسی مالی بر ظهور بازارهای سرمایه ای (بیمه و سهام) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 10، شماره: 19
5 بررسی تاثیر رفتار فرهنگ بازاریابی کشور میزبان بر سهام سرمایه گذاری مستقیم خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 11، شماره: 21
6 بررسی تاثیر روش های تامین مالی بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) ماهنامه دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی دوره: 1، شماره: 2
7 بررسی تاثیر سیاست تقسیم سود و ساختار مالکیت بر محدودیت های تامین مالی ( شاخص kz ) شرکتهای بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 7، شماره: 4
8 بررسی تاثیر نقش مذهب بر اندازه دولت (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 28، شماره: 60
9 بررسی روابط درک سیاست سازمانی، پنهان سازی دانش و خلاقیت کارکنان (نقش تعدیلگری تعهد حرفه ای) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 6، شماره: 11
10 بررسی عوامل موثر بر انعطاف پذیری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رویکرد Panel – Data (دریافت مقاله) ماهنامه دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی دوره: 1، شماره: 7
11 بهینه سازی پرتفلیو و نظریه ی ماتریس تصادفی در بازار بورس (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی دوره: 2، شماره: 3
12 تاثیر دورکاری بر تعهد و قصد ترک شغل با نقش مداخله گری فرسودگی شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه تعالی منابع انسانی دوره: 2، شماره: 2
13 تاثیر رسانه های جمعی برتمایلات سرمایه گذاران بازار سهام (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه دوره: 10، شماره: 39
14 تاثیر قراردادهای سرمایه گذاری بر سیاست زدایی اختلافات سرمایه گذاری خارجی ( رویکرد قانونی شدن ، دیپلماسی و توسعه ) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت تبلیغات و فروش دوره: 3، شماره: 3
15 تاثیر معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت تبلیغات و فروش دوره: 2، شماره: 4
16 تاثیرگذاری وضعیت روحی سرمایه گذار بر بازگشت سرمایه مورد انتظار (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 11، شماره: 42
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر اجرای اصل 44 قانون اساسی بربازدهی بازار سرمایه بورس اوراق بهادارایران 1379-1394 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
2 بررسی تاثیر فضای مجازی و کسب و کار نوین و الکترونیک بر عملکرد سازمانی سازمان تامین اجتماعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران
3 بررسی تاثیر وفاداری کارکنان بر سکوت سازمانی در صنعت چاپ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
4 بررسی تاثیرات خصوصی سازی بربازار بورس اوراق بهاداربا رویکرد VAR 1394-1379 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
5 تاثیر قانون مالیات بر ارزش افزوده بر درآمدهای مالیاتی دولت (سازمان امور مالیاتی کشور) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
6 تاثیر کیفیت زندگی بر پرخاشگری با نقش امید به زندگی دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
7 رابطه اصل 44 (خصىصی سازی) و حاکمیت شرکتی (دریافت مقاله) همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی