دکتر مصطفی حیدری هراتمه

دکتر مصطفی حیدری هراتمه عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

دکتر مصطفی حیدری هراتمه

Dr. Mostafa Heidari Haratemeh

عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار دشمنی اقتصادی و ملیت گرایی بر تجارت بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 20، شماره: 3
2 بررسی تاثیر اختیار واقعی ناشی از فرصت های سرمایه گذاری بر بازده سهام (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 8، شماره: 30
3 بررسی تاثیر ایجاد کنجکاوی ناشی از تبلیغات بر رفتار مصرف کننده ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 11، شماره: 23
4 بررسی تاثیر بندهای غیر متعارف توافقنامه های تجاری منطقه ای بر تجارت بین الملل (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 24، شماره: 94
5 بررسی تاثیر رفتار شناسی مالی بر ظهور بازارهای سرمایه ای (بیمه و سهام) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 10، شماره: 19
6 بررسی تاثیر رفتار فرهنگ بازاریابی کشور میزبان بر سهام سرمایه گذاری مستقیم خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 11، شماره: 21
7 بررسی تاثیر روش های تامین مالی بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) ماهنامه دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی دوره: 1، شماره: 2
8 بررسی تاثیر سیاست تقسیم سود و ساختار مالکیت بر محدودیت های تامین مالی ( شاخص kz ) شرکتهای بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 7، شماره: 4
9 بررسی تاثیر نفوذ بانک خارجی و رقابت بانکی بر ریسک اعتباری در نظام بانکی مطالعه موردی : کشورهای آسیایی (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 12، شماره: 43
10 بررسی تاثیر نقش مذهب بر اندازه دولت (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 28، شماره: 60
11 بررسی رفتار رمه وار سرمایه گذاران شرکت های صنعتی در بورس اوراق بهادار تهران (تیر ۱۳۹۷– تیر ۱۴۰۰) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی دوره: 7، شماره: 25
12 بررسی روابط درک سیاست سازمانی، پنهان سازی دانش و خلاقیت کارکنان (نقش تعدیلگری تعهد حرفه ای) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 6، شماره: 11
13 بررسی عوامل موثر بر انعطاف پذیری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رویکرد Panel – Data (دریافت مقاله) ماهنامه دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی دوره: 1، شماره: 7
14 بررسی نحوه ادراک رفتار آوایی ناظران در ارتباط با رفتار آوایی کارکنان نقش تعدیلی جنسیت و میانجی اعتماد به ناظران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و بهبود منابع انسانی دوره: 6، شماره: 0
15 بهینه سازی پرتفلیو و نظریه ی ماتریس تصادفی در بازار بورس (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی دوره: 2، شماره: 3
16 تاثیر ارزشهای ملی فرهنگی بر تصمیم گیری افراد برای سهم بری در اقتصاد اشتراکی رفاقتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی فرهنگ دوره: 3، شماره: 1
17 تاثیر دورکاری بر تعهد و قصد ترک شغل با نقش مداخله گری فرسودگی شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه تعالی منابع انسانی دوره: 2، شماره: 2
18 تاثیر رسانه ها و شبکه های اجتماعی و مجازی بر خط مشی و تصمیمات سرمایه گذاران بازارهای مالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 24، شماره: 63
19 تاثیر رسانه های جمعی برتمایلات سرمایه گذاران بازار سهام (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه دوره: 10، شماره: 39
20 تاثیر قراردادهای سرمایه گذاری بر سیاست زدایی اختلافات سرمایه گذاری خارجی ( رویکرد قانونی شدن ، دیپلماسی و توسعه ) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت تبلیغات و فروش دوره: 3، شماره: 3
21 تاثیر معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت تبلیغات و فروش دوره: 2، شماره: 4
22 تاثیرگذاری وضعیت روحی سرمایه گذار بر بازگشت سرمایه مورد انتظار (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 11، شماره: 42
23 تصمیم گیری و خط مشی متاثر از توصیه ها و ویژگی های کمیته حسابرسی (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 15، شماره: 59
24 تعامل قوم گرایی و خصومت اقتصادی در رفتار مصرف کننده (دریافت مقاله) نشریه مطالعات توسعه اجتماعی – اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
25 جایگاه حقوقی رمز ارزها در عقد بیع و تبیین ابعاد ژئوپلیتیک آن (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 13، شماره: 53
26 شکل گیری جامعه تجارت بین المللی بر اساس نظریه شبکه و وابستگی به منابع (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی دوره: 4، شماره: 2
27 عوامل نهادی موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه دوره: 4، شماره: 2
28 مدلسازی ساختاری تفسیری مولفه های مدیریت جهادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 26، شماره: 98
29 نقش نظریه غرقگی در بازی های تبلیغاتی ویروسی با تاکید بر اشتراک گذاری اطلاعات شخصی و ارسال بازی (دریافت مقاله) فصلنامه ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر اجرای اصل 44 قانون اساسی بربازدهی بازار سرمایه بورس اوراق بهادارایران 1379-1394 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
2 بررسی تاثیر فضای مجازی و کسب و کار نوین و الکترونیک بر عملکرد سازمانی سازمان تامین اجتماعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران
3 بررسی تاثیر وفاداری کارکنان بر سکوت سازمانی در صنعت چاپ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
4 بررسی تاثیرات خصوصی سازی بربازار بورس اوراق بهاداربا رویکرد VAR 1394-1379 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
5 بررسی مفاهیم توسعه منابع انسانی از دیدگاه حضرت علی (ع) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مدیریت پویا، اقتصاد دانش بنیان
6 تاثیر قانون مالیات بر ارزش افزوده بر درآمدهای مالیاتی دولت (سازمان امور مالیاتی کشور) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
7 تاثیر کیفیت زندگی بر پرخاشگری با نقش امید به زندگی دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
8 رابطه اصل 44 (خصىصی سازی) و حاکمیت شرکتی (دریافت مقاله) همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی