دکتر اوشا برهمند

دکتر اوشا برهمند

دکتر اوشا برهمند

Dr. Usha Barahmand

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی ویژگی های روانسنجی مصاحبه نیمه ساختار یافته رفتار احتکاری در نمونه بالینی (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 19، شماره: 2
2 بررسی اثربخشی روش های نوروسایکولوژیک و تعلیم محتوا در اصلاح اختلال ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 1، شماره: 2
3 بررسی نقص بازداری و بازشناسی هیجانی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 4، شماره: 2
4 رابطه تاثیر سبک های دلبستگی بر کمال گرایی مثبت و منفی، خشم و سازگاری هیجانی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 17، شماره: 4
5 شیوع اختلال حساب نارسایی در دانش آموزان دبستانی شهر اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 6، شماره: 4
6 نقش مرحله ی بیماری، ادارک بیماری ، نیازهای برآورده نشده و خستگی در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 5، شماره: 19
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Group Therapy for Social Anxiety Disorder: A Randomized Control Trial of Dialectical Behavior Therapy and Cognitive Behavior Therapy (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی
2 Paternal Looming Cognitive Style and Worry in Children: TheMediating Role of Anxiety Sensitivity and Intolerance ofUncertainty (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
3 Prevalence of Disruptive Mood Dysregulation Disorder and its Correlates (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
4 Sedentary Behavior increase negative mood states (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
5 بررسی شاخصهای سلامتی جسمی و روانی کارمندان (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
6 بررسی عزت نفس و حساسیت به اضطراب در بیماران وسواسی و افسرده (دریافت مقاله) همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی
7 بررسی کمال گرایی و احساس تنهایی در بیماران وسواسی و افسرده (دریافت مقاله) همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی
8 بررسی کمال گرایی و احساس تنهایی و عزت نفس در بیماران وسواسی و افسرده (دریافت مقاله) همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی
9 تعیین میزان کودک آزاری و سازگاری فرزندان والد مصرف کننده مواد (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی
10 رابطه هیجان ابزار شده خانوادگی با پرخاشگری در بیماران اسکیزوفرنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
11 رابطه هیجان ابزار شده خانوادگی با پرخاشگری در بیماران دوقطبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
12 رابطهی نیازهای برآورده نشده با ابعاد سازگاری ذهنی در بیماران مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
13 کودکان والدین وابسته به مواد وکودکان والدین عادی: نقض درحافظه فعال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران
14 مقایسه اسناد سرزنش و پخش مسئولیت در افراد وابسته به مواد و افراد عادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
15 مقایسه تاب آوری کل وابعاد تاب آوری بین کودکان والدین مصرف کننده مواد و کودکان والدین عادی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
16 مقایسه میزان حمایت اجتماعی سه گروه از دختران-فراری سالم، فراری آسیب دیده و غیر فراری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی
17 نقش عوامل بالینی و جمعیت شناختی در پیش بینی خستگی و نیازهای برآورده نشده بیماران مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
18 نقش ویژگی بالینی و جمعیت شناختی در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی