خسرو پیرایی

 خسرو پیرایی

خسرو پیرایی

Khosro Piraee

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.