دکتر پارسا یعقوبی جنبه سرائی

دکتر پارسا یعقوبی جنبه سرائی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان، کردستان ، ایران

دکتر پارسا یعقوبی جنبه سرائی

Dr. parsa yaghoobi janbeh saraie

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان، کردستان ، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.