دکتر سید علی قاسم زاده

دکتر سید علی قاسم زاده استاد،گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

دکتر سید علی قاسم زاده

Dr. Ali Ali Qasemzadeh

استاد،گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازخوانش بینامتنی منظومه «جمشید و خورشید» سلمان ساوجی از منظر تاریخگرایی نو (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 6، شماره: 1
2 بازخوانی کارکرد اسطوره در اشعار فارسی و عربی با تکیه بر اشعار شاملو و البیاتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 13، شماره: 24
3 بازخوانی نقش و کارکرد فراخوانی شخصیت های اسطوره ای در شعر پایداری افغانستان (مطالعه موردی اشعار واصف باختری بر اساس نظریه ژرار ژنت) (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 14، شماره: 26
4 بازخوانی واژه «لو» در شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 20، شماره: 39
5 بررسی گرایش های نوظهور در رمان نویسی افغانستان بعد از کودتای 7ثور 1357 ه.ش تاکنون (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 23، شماره: 79
6 بررسی معنی‌شناختی تخلص «حافظ» به‌مثابه استعاره مرکزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 27، شماره: 87
7 بررسی و تحلیل تعامل تنشی شوشی در گفتمان نفثه المصدور (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 4
8 بوطیقای انسان شناختی در منظومه فکری حافظ و کرکگور (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 5، شماره: 9
9 بینامتنیت تلمیح در شعر شاعران دفاع مقدس (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 6، شماره: 11
10 تاریخ ذهنیت و مطالعات شاهنامه (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 17، شماره: 1
11 تجلی از منظر ابن عربی و بازتاب آن در اشعار شاه قاسم انوار (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 17، شماره: 66
12 تحلیل سیر بازتاب مضامین و روایت های اسطوره ای ایرانی دررمان های فارسی (از 28 مرداد 1332 تا 1387) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 8، شماره: 19
13 تحلیل کیفیت بیداری قهرمان درون در شخصیت سیاوش و کی خسرو با تکیه بر نظریه پیرسون -کی مار (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 10، شماره: 17
14 تحلیل کیفیت معنابخشی به پدیدار ها در زبان گفتمان عرفان بر مبنای آرای لاندوفسکی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 11، شماره: 4
15 تحلیل مفاهیم و کارکرد ارتباطات غیرکلامی در شاهنامه (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 26، شماره: 84
16 تحلیل نابهنجاری شخصیتی در رمان قلعه مرغی؛ روزگار هرمی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 15، شماره: 44
17 چهره واقعی مولانا در گفت و گوهای مکاتبه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 2، شماره: 4
18 رمان تاریخی، تاریخ یا رمان؟ (شکل شناسی و بررسی ساختار روایی دررمان تاریخی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 7، شماره: 1
19 روایات بندهشی، زمینه گفتمانی استعاره های شاهنامه (دریافت مقاله) مجله نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 19، شماره: 40
20 رویکرد گفتمان کنشی القایی در ادبیات داستانی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 9، شماره: 6
21 فرایند سه مرحله ای روایت در ادبیات کودکان و نوجوانان (بر اساس نظریه ی ماریا نیکولایوا) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 12، شماره: 1
22 کیفیت بیداری قهرمان درون در داستان «ماهی سیاه کوچولو» (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 6، شماره: 3
23 مقایسه عنصر زمان در روایت پردازی رمان های به هادس خوش آمدید و سفر به گرای ۲۷۰ درجه بر مبنای نظریه ژرار ژنت (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 4، شماره: 2
24 مولفه های نوشتار زنانه در رمان سرخی تو از من (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 24، شماره: 80
25 نقد و تحلیل دیدگاه مستشرقان غربی درباره حماسه ملی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 42، شماره: 4
26 نقدی بر تاثیر ادبیات کلاسیک فارسی در داستان نویسی معاصر (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 9
27 نقدی بر تصحیح کتاب روح الارواح فی شرح اسماء الملک الفتاح (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 22، شماره: 3
28 نقدی بر کتاب مرجع شناسی و روش تحقیق (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 16، شماره: 42
29 نقش جنگنامه‌سرایی در بازنمایی استقلال سیاسی افغانستان معاصر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فرهنگ و هنر آسیا دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تناسب فرم و محتوای شاهنامه با روح زمانه دوره غزنوی با کمک نظریه تاریخذهنیت عامه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
2 تحلیل بینامتنی تلمیحات در اشعار سید حمید رضا برقعی (دریافت مقاله) نخسیتن همایش ملی تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی
3 تحلیل بینامتنی تلمیحات در شعر مصطفی محدّثی خراسانی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مطالعات زبان و ادبیات در جهان اسلام
4 تحلیل بینامتنی کیفیت بازتاب شاهنامه در اشعار فرخی یزدی (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
5 تحلیل کهن الگویی شخصیت در «اولدوز و عروسک سخنگوی»صمد بهرنگی براساس نظریات پیرسون -کی مار به همراه سفر قهرمان جوزف کمبل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان
6 خوانش بین متنی اندیشه های عرفانی در آثار سنایی غزنوی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی
7 شاخصه های رمانس در منظومه همای و همایون بر مبنای نظریه نورتوروپ فرای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
8 شاخصه های رمانس در منظومه همای و همایون بر مبنای نظریه نورتوروپ فرای (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
9 مسکن و شهرسازی در (جوامع الحکایات و لوامع الروایات) عوفی قرن ششم و هفتم هجری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار