دکتر سید علی قاسم زاده

دکتر سید علی قاسم زاده استاد،گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

دکتر سید علی قاسم زاده

Dr. Ali Ali Qasemzadeh

استاد،گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.