دکتر سید علی قاسم زاده

دکتر سید علی قاسم زاده استاد،گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

دکتر سید علی قاسم زاده

Dr. SeyedAli Qasemzadeh

استاد،گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازخوانش بینامتنی منظومه «جمشید و خورشید» سلمان ساوجی از منظر تاریخگرایی نو (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 6، شماره: 1
2 بازخوانی روانشناختی- جامعه شناختی بخش پهلوانی شاهنامه بر مبنای نظریه داغ ننگ گافمن (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 17، شماره: 32
3 بازخوانی سیر دگردیسی اسطوره اسب در گذر از حماسه به عرفان (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 19، شماره: 1
4 بازخوانی کارکرد اسطوره در اشعار فارسی و عربی با تکیه بر اشعار شاملو و البیاتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 13، شماره: 24
5 بازخوانی نقش و کارکرد فراخوانی شخصیت های اسطوره ای در شعر پایداری افغانستان (مطالعه موردی اشعار واصف باختری بر اساس نظریه ژرار ژنت) (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 14، شماره: 26
6 بازخوانی واژه «لو» در شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 20، شماره: 39
7 بررسی گرایش های نوظهور در رمان نویسی افغانستان بعد از کودتای 7ثور 1357 ه.ش تاکنون (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 23، شماره: 79
8 بررسی معنی‌شناختی تخلص «حافظ» به‌مثابه استعاره مرکزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 27، شماره: 87
9 بررسی و تحلیل تعامل تنشی شوشی در گفتمان نفثه المصدور (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 4
10 بررسی و تحلیل کارکرد رنگ در شعر پایداری افغانستان براساس نظریه ماکس لوشر؛ مطالعه موردی اشعار خلیل الله خلیلی (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 12، شماره: 2
11 بررسی و تحلیل مبانی تاویل گرایی در میراث نقد ادبی پورنامداریان (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 14، شماره: 56
12 بوطیقای انسان شناختی در منظومه فکری حافظ و کرکگور (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 5، شماره: 9
13 بینامتنیت تلمیح در شعر شاعران دفاع مقدس (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 6، شماره: 11
14 تاریخ ذهنیت و مطالعات شاهنامه (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 17، شماره: 1
15 تجلی از منظر ابن عربی و بازتاب آن در اشعار شاه قاسم انوار (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 17، شماره: 66
16 تحلیل بینامتنی تلمیحات در شعر محمدکاظم کاظمی (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 20، شماره: 41
17 تحلیل بینامتنی مضامین و روایات اساطیری- حماسی در شعر پیشگامان رئالیسم سوسیالیستی افغانستان (با تکیه بر نظریه بینامتنیت ژرار ژنت) (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 12، شماره: 2
18 تحلیل سیر بازتاب مضامین و روایت های اسطوره ای ایرانی دررمان های فارسی (از 28 مرداد 1332 تا 1387) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 8، شماره: 19
19 تحلیل فرامتنی و کهن الگویی رمان «به هادس خوش آمدید» نوشته بلقیس سلیمانی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 6، شماره: 24
20 تحلیل کیفیت بیداری قهرمان درون در شخصیت سیاوش و کی خسرو با تکیه بر نظریه پیرسون -کی مار (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 10، شماره: 17
21 تحلیل کیفیت معنابخشی به پدیدار ها در زبان گفتمان عرفان بر مبنای آرای لاندوفسکی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 11، شماره: 4
22 تحلیل مفاهیم و کارکرد ارتباطات غیرکلامی در شاهنامه (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 26، شماره: 84
23 تحلیل نابهنجاری شخصیتی در رمان قلعه مرغی؛ روزگار هرمی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 15، شماره: 44
24 جامعه شناسی رفتار در رمان طناب کشی بر مبنای نظریه «داغ ننگ» (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 7، شماره: 26
25 چهره واقعی مولانا در گفت و گوهای مکاتبه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 2، شماره: 4
26 دیدگاه های معرفت شناختی هجویری در کشف المحجوب درباره ایمان و معرفت (دریافت مقاله) مجله عرفانیات در ادب فارسی دوره: 8، شماره: 31
27 رمان تاریخی، تاریخ یا رمان؟ (شکل شناسی و بررسی ساختار روایی دررمان تاریخی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 7، شماره: 1
28 روایات بندهشی، زمینه گفتمانی استعاره های شاهنامه (دریافت مقاله) مجله نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 19، شماره: 40
29 رویکرد گفتمان کنشی القایی در ادبیات داستانی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 9، شماره: 6
30 سیر بازتاب مضامین و روایات اساطیری حماسی در شعر معاصر افغانستان (از مشروطه تا ۱۳۸۰ خورشیدی) (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 14، شماره: 3
31 فرایند سه مرحله ای روایت در ادبیات کودکان و نوجوانان (بر اساس نظریه ی ماریا نیکولایوا) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 12، شماره: 1
32 کیفیت بازتاب آپوکالیپس در گذار از عصر اسطوره به حماسه (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 19، شماره: 36
33 کیفیت بیداری قهرمان درون در داستان «ماهی سیاه کوچولو» (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 6، شماره: 3
34 مقایسه تطبیقی عنصر پی رنگ و معنا در دو روایت قدیم و جدید از داستان «دو کاج» (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 11، شماره: 2
35 مقایسه عنصر زمان در روایت پردازی رمان های به هادس خوش آمدید و سفر به گرای ۲۷۰ درجه بر مبنای نظریه ژرار ژنت (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 4، شماره: 2
36 مولفه های نوشتار زنانه در رمان سرخی تو از من (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 24، شماره: 80
37 ناسازگاری روش شناختی و تئوریک با موضوع، در «روایت پژوهی داستان های عامیانه ایرانی» (دریافت مقاله) مجله نقد و نظریه ادبی دوره: 2، شماره: 1
38 نظام معنایی حاکم بر تجربه شهودی عرفانی و روایت آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 31، شماره: 94
39 نقد پسااستعماری داستان بلند «سرگذشت کندوها» نوشته آل احمد* (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 14، شماره: 27
40 نقد و تحلیل دیدگاه مستشرقان غربی درباره حماسه ملی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 42، شماره: 4
41 نقدی بر تاثیر ادبیات کلاسیک فارسی در داستان نویسی معاصر (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 9
42 نقدی بر تصحیح کتاب روح الارواح فی شرح اسماء الملک الفتاح (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 22، شماره: 3
43 نقدی بر کتاب مرجع شناسی و روش تحقیق (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 16، شماره: 42
44 نقش جنگنامه‌سرایی در بازنمایی استقلال سیاسی افغانستان معاصر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فرهنگ و هنر آسیا دوره: 1، شماره: 2
45 وجه نمادین رنگ ها در جریان شعر سوسیالیستی افغانستان (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 12، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تناسب فرم و محتوای شاهنامه با روح زمانه دوره غزنوی با کمک نظریه تاریخذهنیت عامه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
2 تاریخ «ذهنیت ها» یا «نگرش عامه» روشی نو در مطالعات فرهنگی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن
3 تحلیل بینامتنی تلمیحات در اشعار سید حمید رضا برقعی (دریافت مقاله) نخسیتن همایش ملی تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی
4 تحلیل بینامتنی تلمیحات در شعر مصطفی محدّثی خراسانی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مطالعات زبان و ادبیات در جهان اسلام
5 تحلیل بینامتنی کیفیت بازتاب شاهنامه در اشعار فرخی یزدی (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
6 تحلیل کهن الگویی شخصیت در «اولدوز و عروسک سخنگوی»صمد بهرنگی براساس نظریات پیرسون -کی مار به همراه سفر قهرمان جوزف کمبل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان
7 خوانش بین متنی اندیشه های عرفانی در آثار سنایی غزنوی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی
8 شاخصه های رمانس در منظومه همای و همایون بر مبنای نظریه نورتوروپ فرای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
9 شاخصه های رمانس در منظومه همای و همایون بر مبنای نظریه نورتوروپ فرای (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
10 مسکن و شهرسازی در (جوامع الحکایات و لوامع الروایات) عوفی قرن ششم و هفتم هجری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار