دکتر سید اسماعیل قافله باشی

دکتر سید اسماعیل قافله باشی دانشیار،گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ، قزوین ، ایران

دکتر سید اسماعیل قافله باشی

Dr. Esmaeil Ghafelehbashi

دانشیار،گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ، قزوین ، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.