دکتر یاسر دالوند

دکتر یاسر دالوند استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

دکتر یاسر دالوند

Dr. Yasser Dalvand

استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.