لیلا طهماسبخانی

 لیلا طهماسبخانی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

لیلا طهماسبخانی

Liela tahmasebkhani

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.