دکتر مهدی سلیمانی

دکتر مهدی سلیمانی دانشیار گروه فیزیک دانشگاه صنعتی قم

دکتر مهدی سلیمانی

Dr. Mehdi Solaimani

دانشیار گروه فیزیک دانشگاه صنعتی قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 افزایش یکپارچهی طیف جذب ساختار نوری جاذب های مغناطیسی مبتنی بر مولیبدن دی سولفید با استفاده از تغییرات فیزیکی هندسه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر
2 بررسی قطبش اسپینی در ساختار بی نظم Inx Ga(1−x) As در حضور برهمکنش اسپین - مدار (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1385
3 بهینه سازی سلول خورشیدی پروسکایتی همگن با پروسکایت MAPbI۳ (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی خلا ایران
4 تاثیر تعداد چاه ها دربهره و جریان تاریک در آشکارساز مادون قرمز چاه کوانتومی چندگانه رینگی شکل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
5 فیلتر کننده اسپین، اثر جفت شدگی اسپین مدار درس الهاوس بر تونل زنی الکترونها در طول ابر شبکه بی نظمی با ساختار Zinc-blende (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
6 محاسبه تابع طیفی یک سیستم یک بعدی در مدل هابارد بااستفاده از یک روش بازگشتی جدید (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو