دکتر لیلا لوائی یانس

دکتر لیلا لوائی یانس استادیار گروه فیزیک دانشگاه صنعتی قم

دکتر لیلا لوائی یانس

Dr. Leila Lavaei

استادیار گروه فیزیک دانشگاه صنعتی قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.