دکتر احمدرضا رحمتی

دکتر احمدرضا رحمتی دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات دانشگاه کاشان

دکتر احمدرضا رحمتی

Dr. Ahmadreza Rahmati

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 -Implementation of lattice Boltzmann method to study mixing reduction in isothermal electroosmotic pump with hydrophobic walls (دریافت مقاله) مجله چالش های نانو و مقیاس خرد در علوم و فناوری دوره: 7، شماره: 1
2 Analytical solution of a fully developed isothermal non-ideal gaseous slip flow in microchannels (دریافت مقاله) مجله چالش های نانو و مقیاس خرد در علوم و فناوری دوره: 8، شماره: 2
3 Arterial Blood Flow Blockage Time Due to an Interaction between a Foreign Second Phase and an Externally Originated Particle (دریافت مقاله) مجله چالش های نانو و مقیاس خرد در علوم و فناوری دوره: 7، شماره: 2
4 اثر تغییر موقعیت دیواره گرم و افزایش دامنه و تعداد نوسان دیواره موج دار بر انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال درون کانال در حضور میدان مغناطیسی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 10، شماره: 2
5 اثر میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت جابجایی ترکیبی آب درون محفظه مستطیلی شکل با دو دیواره غیر صاف به روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دوره: 5، شماره: 2
6 ارزیابی عملکرد مبدل حرارتی لوله مارپیچ و لوله مستقیم با استفاده ازنانو سیال هیبریدی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 10، شماره: 1
7 ارزیابی عملکرد مدلهای مختلف تشعشع درشبیه سازی عددی محفظه احتراق بویلریکبار گذر نیروگاه حرارتی رامین اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه ایده های جدید در علوم و فناوری دوره: 1، شماره: 2
8 Numerical investigating the gas slip flow in the microchannel heat sink using different materials (دریافت مقاله) مجله چالش های نانو و مقیاس خرد در علوم و فناوری دوره: 6، شماره: 0
9 Thermodynamic Analysis of a Modified Two-Stage Trans-Critical CO۲ Refrigeration Cycle with Multi Inter-Cooling System (دریافت مقاله) مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت دوره: 10، شماره: 3
10 بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت جابجایی ترکیبی نانوسیال درون محفظه K شکل با استفاده از روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 8، شماره: 1
11 بررسی تاثیر میدان مغناطیسی، تغییرات شیب و شرط مرزی دمایی دیواره بر انتقال حرارت جابجایی طبیعی آب درون محفظه ی مانع دار (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک و ارتعاشات دوره: 11، شماره: 1
12 بهبود انتقال حرارت جابه جایی آزاد نانوسیال دوفازی آب اکسیدآلومینیوم به همراه تولید حرارت داخلی با استفاده از شبیه سازی لتیس بولتزمن دوبعدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 40، شماره: 2
13 شبیه سازی تغییر شکل و تجزیه قطره در حضور میدان الکتریکی در محیط متخلخل با استفاده از روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 40، شماره: 1
14 شبیه سازی سه بعدی احتراق پودر زغال در دهانه لوله دمش کوره بلند در ذوب آهن اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 11، شماره: 1
15 کابرد روش شبکه بولتزمن در شبیه سازی عددی جابجایی طبیعی نانوسیال در یک محفظه مربعی با مانع گرم (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دوره: 6، شماره: 4
16 کاربرد و مقایسه روش های بولتزمن شبکه ای مختلف با شبکه بندی غیریکنواخت در شبیه سازی جریان در داخل میکروحفره و میکروکانال (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 34، شماره: 1
17 کاربرد و مقایسه روش‌های بولتزمن شبکه‌ای مختلف در شبیه‌سازی جریان‌های در ابعاد میکرو (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دوره: 6، شماره: 3
18 مطالعه عددی انتقال حرارت جابه جایی طبیعی نانوسیال در یک محیط متخلخل مربعی شکل با استفاده از روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 35، شماره: 2
19 مطالعه عددی تاثیر ضریب سرعت لغزشی بر روی مشخصه های جریان و انتقال گرما نانوسیال غیرنیوتونی آب/کربوکسی متیل سلولز-اکسید مس در یک میکرولوله افقی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 2D Numerical Simulation Of Micro Flows Using The Entropic Formulation Of Lattice Boltzmann Method (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک
2 A New Lattice Boltzmann Method For Simulation Of Three-Dimensional Turbulent Natural Convection Flows (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
3 Application Of A Lattice Boltzmann Method On Non-Uniform Meshes For Simulation Of Micro Flows (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
4 Application of Entropic Lattice Boltzmann Method For Simulation Of Micro Flows (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
5 Application of non-Newtonian fluids for simulation of laminar natural convection in a square cavity (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
6 Application of Taylor series expansion and least square based lattice Boltzmann method to simulate porous media flow problems (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
7 ارزیابی عملکرد مبدل حرارتی لوله مارپیچ با استفاده از نانو سیال هیبریدی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا
8 ارزیابی عملکرد مبدل حرارتی لوله مستقیم با استفاده از نانو سیال هیبریدی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا ایران
9 ارزیابی عملکرد مدلهای مختلف تشعشع درشبیه سازی عددی محفظه احتراق بویلریکبار گذر نیروگاه حرارتی رامین اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
10 ارزیابی مدل شان و چن روش شبکه بولتزمن در شبیه سازی جریان های چند جزئی مخلوط نشدنی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (۸)
11 ارزیابی میدان جریان سیالات غیر نیوتنی در میکروکانالهای لوله ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
12 افزایش طول عمر و ارتقاء توربین های گاز V۹۴.۲ (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس دینامیک شاره ها
13 انتقال حرارت ترکیبی جابجایی آزاد و تشعشع گرمایی درون محفظه با اجزاء گرم افقی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
14 Effect of increasing Hartmann number, amplitude and number of oscillations of wavy wall on natural convection in a porous enclosure (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
15 Effects of some geometric parameters on hemicylinder bumps placed on straight and curved nonsmoothsurfaces (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
16 Evaluation of Shan-Chen lattice Boltzmann model ability on simulation of multiphase and multicomponent flows (دریافت مقاله) دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
17 Lattice Boltzmann Simulation on Mixed Convection of Nanofluids in a Square Cavity (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی
18 MHD turbulent natural convection flow of CuO-water nanofluid inside a cavity with volumetric radiation (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
19 Multi-Relaxation-Time Lattice Boltzmann Method for LES of Turbulent Flows (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
20 Numerical Study of Oil/MWCNT nano fluid flow and heat transfer in a microchannel with no-slip and slip boundary conditions (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
21 Porous Media flow Simulation Using Lattice Boltzmann Method (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
22 Simulation and Control of Variable Speed Hydrostatic Power Transmission System (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
23 Thermal Micro Flow Simulation Using Double Density Distributed Function Lattice Boltzmann Method (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
24 Three dimensional simulation of convection and radiation in a cubic cavity (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
25 Three-dimensional fluid flow Simulation in Porous Media using Lattice Boltzmann Method (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
26 Turbulent Rayleigh-Bénard convection flow simulation using a multi-relaxation-time lattice Boltzmann method on non-uniform grids (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
27 بررسی اثر تشعشع بر روی انتقال حرارت جابجایی طبیعی در یک حفره باز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
28 بررسی اثر تشعشع بر میدان جریان و انتقال حرارت جابه جایی طبیعی نانوسیال آب - اکسید مس در محفظه (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
29 بررسی انتقال حرارت جابجایی ترکیبی و تشعشع سطحی آیروسل در یک محفظه مانعدار به روش حجم محدود (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
30 بررسی بافل های دیسکی و قطاعی زاویه دار در کارایی مبدل های حرارتی پوسته لوله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
31 بررسی تاثیر آشفته ساز و نانو سیال بر عملکرد حرارتی مبدل های حرارتی پوسته ولوله (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش سالانه بین­ المللی مهندسی مکانیک ایران و نهمین همایش صنعت نیروگاهی ایران
32 بررسی تاثیر دمای ورودی بر عملکرد سرمایشی لوله گردابی با محفظه چرخش ثانویه (دریافت مقاله) بیست و نهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاه های حرارتی
33 بررسی تاثیر گازهای ورودی مختلف بر عملکرد سرمایشی ورتکس تیوب با دو محفظه چرخش (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
34 بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت جابجایی ترکیبی آب درون محفظه مستطیلی شکل با دو دیواره غیر صاف به روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
35 بررسی تاثیر میدان مغناطیسی یکنواخت روی جابجایی طبیعی نانوسیال آب - اکسید آلومینیوم در یک محفظه مربعی به کمک روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (۸)
36 بررسی تاثیر میدان مغناطیسی، تغییرات شیب و شرط مرزی دمایی دیواره بر انتقال حرارت جابجایی آزاد آب درون محفظه ی مانع دار به روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
37 بررسی جریان لغزشی گاز ایده آل در چاه گرمایی میکروکانالی با جنس های مختلف (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
38 بررسی عددی اثر تشعشع بر انتقال حرارت جابه جایی ترکیبی در کانال افقی با موانع گرم (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
39 بررسی عددی اثر تشعشع بر انتقال حرارت در یک محفظه مستطیلی مورب (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
40 بررسی عددی اثر تشعشع بر جابه جایی طبیعی در حفره های مورب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (۸)
41 بررسی عددی اثرتشعشع برجابجایی طبیعی درحفره های مورب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
42 بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی ترکیبی نانوسیال در میکروکانال در رژیم جریان لغزشی (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
43 بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی ریلی-بنارد نانوسیال با استفاده از روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
44 بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی و تشعشعی در یک حفره ذوزنقه شکل با درپوش متحرک (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
45 بررسی عددی انتقال حرارت جابه جایی طبیعی در جریان آشفته درون محفظه مربعی با استفاده از شبیه سازی گردابه های بزرگ به روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (۸)
46 بررسی عددی انتقال حرارت و جریان آرام نانوسیال غیرنیوتونی آب-کربوکسی متیل سلولز - CMC /اکسید مس در میکرولوله دو بعدی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
47 بررسی عددی انتقال حرارت هدایتی، جابجایی و تشعشع در یک حفره باز تحت گرمایش با شار حرارتی ثابت (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
48 بررسی عددی پارامترهای عملکرد احتراق پودر زغال در یک محفظه احتراق استوانه ای با مقطع متفاوت (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
49 بررسی عددی تاثیر میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت جابجایی ترکیبی آب درون محفظه متوازی الاضلاع شکل مانع دار با استفاده از روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
50 بررسی عددی تاثیر میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت جابجایی طبیعی درون محفظه مربعی پر شده با نانوسیال آب - اکسید آلومینیوم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (۸)
51 بررسی عددی تاثیر نوع و شکل نانو ذره در انتقال حرارت جابجایی طبیعی نانوسیال در یک محفظه مربعی مانع دار با استفاده از روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
52 بررسی عددی جابجایی طبیعی نانوسیال CuO در یک حفره مربعی با دیواره تحت شار گرمایی غیر یکنواخت (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
53 بررسی عددی جریان و انتقال حرارت جابجایی آزاد در سیال فرو مغناطیس تحت شار متغییر مغناطیسی در محفظه دندانه دار سینوسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
54 بررسی عددی کاربرد نانوسیال بر عملکرد حرارتی میکروکانال در حالت مغشوش (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
55 بررسی فرآیند ذوب مواد تغییر فازدهنده حاوی نانو ذرات در یک محفظه مربعی مورب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی
56 تحلیل انرژی و اگزرژی یک واحد نیروگاه بخار ۳۲۰ مگاواتی (دریافت مقاله) سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
57 تحلیل عددی ترکیب جابه جایی آزاد و تشعشع سطحی با تولید حرارت داخلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم
58 ترکیب انتقال حرارت جابجایی و تشعشع سطحی در یک محفظه خنک کننده مستطیلی با یک تیغه در وسط آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
59 تشعشع دربین دواستوانه هم مرکزبا تولید انرژی داخلی دراستوانه داخلی باشکل هایمختلف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
60 تشعشع دربین دواستوانه هم مرکزباتولید انرژی داخلی دراستوانه داخلی باشکل های مختلف (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
61 تعیین چیدمان بهینه سیکل پایین دست توربین گازی بوسیله سیکل دی اکسید فوق بحرانی به منظور دستیابی به توان و کارایی بیشینه (دریافت مقاله) سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
62 حرارت جابجایی ترکیبی درون محفظه مثلثی شکل در حضور میدان مغناطیسی با استفاده از روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
63 سیکل های توان با سیال عامل دی اکسید کربن فوق بحرانی و گذر بحرانی (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش سالانه بین­ المللی مهندسی مکانیک ایران و نهمین همایش صنعت نیروگاهی ایران
64 شبیه سازی انتقال حرارت جابجایی آزاد و تشعشع سطحی در یک محفظه ی مانع دارهمراه با تولید حرارت داخلی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
65 شبیه سازی انتقال حرارت جابجایی ترکیبی درون یک میکروکانال دندانه دار در محدوده رژیم جریان لغزشی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
66 شبیه سازی جابجایی طبیعی و تشعشع سطحی در یک محفظه مربعی همراه با تغییرات دمایی (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
67 شبیه سازی دوبعدی جریان سیال در میکرونازل همگرا و واگرا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
68 شبیه سازی عددی احتراق پودر زغال به همراه تشعشع در استوانه با مقطع متفاوت با چهار نوع زغال (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
69 شبیه سازی عددی انتقال حرارت جا به جایی طبیعی به همراه تشعشع سطحی در یک محفظه مستطیلی (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
70 شبیه سازی عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد به همراه تولید حرارت داخلی در یک محفظه مربعی مانع دار با استفاده از روش شبکه ی بولتزمن (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
71 شبیه سازی عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری با استفاده از نانوسیالات مختلف در رژیم جریان لغزشی در جریان میکروکوئت (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
72 شبیه سازی عددی انتقال حرارت جابجایی ترکیبی و تشعشع سطحی آیروسل در محفظه مربعی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
73 شبیه سازی عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی آشفته نانوسیال با تشعشع حجمی در یک محفظه بلند تحت تاثیر میدان مغناطیسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
74 شبیه سازی عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی به همراه تشعشع در محفظه مربعی مانع دار (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
75 شبیه سازی عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی در یک محفظه مربعی با مانع گرم حاوی نانوسیال با استفاده از روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
76 شبیه سازی عددی انتقال حرارت جابه جایی آزاد آشفته توام با تشعشع در محفظه عمودی بلند حاوی نانوسیال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
77 شبیه سازی عددی انتقال حرارت جابه جایی آزاد نانوسیال درون حفره مربعی مانع دار بر روی دیواره گرم با روش شبکهبولتزمن (دریافت مقاله) اولین همایش داخلی مکانیک
78 شبیه سازی عددی انتقال حرارت جابه جایی به همراه تشعشع سطحی در داخل محفظه مربعی مانع دار حاوی آیروسل (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
79 شبیه سازی عددی انتقال حرارت جابه جایی و تشعشعی تحت میدان مغناطیسی در محفظه ذوزنقه ای (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
80 شبیه سازی عددی به هم پیوستن دو حباب آزاد با استفاده از روش شبکه ی بولتزمن (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
81 شبیه سازی عددی تشکیل قطره درمیکروکانال هم مرکزاصلاح شده بااستفاده ازروش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
82 شبیه سازی عددی صعود قطره به کمک مدل شان-چن روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
83 شبیهسازی عددی انتقال حرارت جابهجایی آزاد در یک محفظه نیمدایرهای به روش بولتزمن شبکهای (دریافت مقاله) چهارمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
84 شبیهسازی عددی تغییر شکل قطره تحت جریان برشی با استفاده از مدل انرژی آزاد روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
85 طراحی مبدل حرارتی MSTHE برای ریکوپراتور یک سیکل فوق بحرانی دی اکسید کربن ده مگاواتی (دریافت مقاله) سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
86 کاربرد روش شبکه بولتزمن در شبیه سازی انتقال حرارت جابجایی طبیعی نانوسیال درون یک محفظه متوازی الاضلاع شکل با دو مانع مثلثی در حضور میدان مغناطیسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
87 کاربرد نانوسیال در شبیه سازی جریان رایلی بنارد دو بعدی با استفاده از روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی
88 کاربرد و مقایسه مدل های فلیملت در شبیه سازی عددی یک شعله گاز طبیعی پیش مخلوط مغشوش (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
89 لزوم تبدیل نیروگاه های گازی کشور به سیکل ترکیبی و اولویت آن نسبت به احداث نیروگاه های خورشیدی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس دینامیک شاره ها
90 مدل سازی سینتیکی تجزیة حرارتی پلکسی گلاس در دو محیط هوا و نیتروژن با استفاده از روش های مستقل از مدل و وابسته به مدل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
91 مدلسازی عددی جریان بخار فوق گرم درون خط لوله اصلی بخار نیروگاه حرارتی شازند اراک جهت بررسی توزیع دما و ضخامت بهینه در عایقها (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
92 مدلسازی و بررسی انواع مدلهای تشعشعی در جریان بخار فوق گرم درون لوله جهتبررسی توزیع دما در انواع عایقهای صنعتی و مقایسه با نتایج تجربی(نیروگاه حرارتی شازند اراک) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس نیروگاههای برق
93 مطالعه انتقال حرارت جابجایی آزاد در محیط متخلخل با استفاده از سیالات غیر نیوتنی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (۸)
94 مطالعه عددی انتقال حرارت جابجایی ترکیبی درون محفظه ذوزنقه ای شکل به روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
95 مطالعه عددی انتقال حرارت جابجایی ترکیبی درون یک محفظه K شکل در حضور میدان مغناطیسی به روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
96 مطالعه عددی انتقال حرارت جابه جایی طبیعی آشفته، هدایت و تشعشع سطحی در یک محفظه مجهزبه منبع حرارتی کنگره دار (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
97 مطالعه عددی تاثیر میدان مغناطیسی بر جابجایی طبیعی در محفظه با نانوسیال آب-اکسید مس با استفاده از مدل براونی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
98 مطالعه عددی جابه جایی طبیعی نانوسیال همراه با تشعشع تحت میدان مغناطیسی و تولید حرارت داخل محفظه شیب دار (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
99 مطالعه ی عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی و تشعشع سطحی در یک محفظه مربعی مانع دار (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
100 مطالعهی عددی تأثیر تشعشع بر جابهجایی ترکیبی در یک کانال بلند عمودی با مانع مثلثی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
101 مقایسه عملکرد حرارتی بخار و هوا به عنوان سیال خنک کننده در پره های یک توربین گاز (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش سالانه بین­ المللی مهندسی مکانیک ایران و نهمین همایش صنعت نیروگاهی ایران