مرتضی عبدالجباری

 مرتضی عبدالجباری

مرتضی عبدالجباری

Morteza Abdoljabari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.