دکتر حسن نقی زاده

دکتر حسن نقی زاده استاد دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

دکتر حسن نقی زاده

Dr. Hasan Naghizadeh

استاد دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 نقد روشگرایی از منظر هرمنوتیک فلسفی گادامر (دریافت مقاله) مجله جستارهایی در فلسفه و کلام دوره: 48، شماره: 1
2 «حقیقت» در حکمت متعالیه ملاصدرا و هرمنوتیک فلسفی گادامر (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی دوره: 9، شماره: 15
3 آیه ولم ا کمه و پیوند آن با دو مقوله خودسازی و دیگرسازی با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 12، شماره: 18
4 اراده ی خدا نسبت به افعال انسان از منظر فخر رازی و طبرسی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 10، شماره: 34
5 اصالت بخشی به ارزشیابی فرایندمحور در تربیت دینی به جای اتکا بر نتیجه محوری بر اساس آموزه های اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 7، شماره: 22
6 اصول و روش های تعامل با دیگری؛ برگرفته از مبانی انسان شناختی مکتب اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 8، شماره: 29
7 اعتبارسنجی رهیافت های کشف استدلالی غرض سوره های قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 21، شماره: 79
8 بازخوانی پیشینه مصطلح الحدیث شیعه (دریافت مقاله) مجله مطالعات فهم حدیث دوره: 1، شماره: 2
9 بازخوانی حجیت سنت صحابه، با تکیه بر آرا ابنتیمیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآن و عترت دوره: 2، شماره: 3
10 بازکاوی اعتبار رجالی محمدبن سنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 1، شماره: 2
11 بررسی آثار غذایی عسل بر ویژگی ها و رفتار انسان از دیدگاه قرآن، حدیث و علم پزشکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 45، شماره: 1
12 بررسی تاثیر عنصر مذهب درجرح و تعدیل راویان شیعه در آثار رجالی ذهبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حدیثی دوره: 2، شماره: 3
13 بررسی تحلیلی نظر علامه طباطبایی درباره قضا و قدر با رویکرد تفسیری روایی فلسفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی دوره: 10، شماره: 16
14 بررسی تحولات در خوانش از مفهوم انتظار فرج در دوران غیبت کبری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 7، شماره: 14
15 بررسی چالش های تاریخ تدوین حدیث شیعه از دیدگاه یحیی محمد در «مشکله الحدیث» (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 51، شماره: 1
16 بررسی دیدگاه مخالفان احادیث عرض در اهل سنت (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 46، شماره: 1
17 بررسی دیدگاه های سه مفسر در مساله خلق اعمال (زمخشری ، طبرسی و فخر رازی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 43، شماره: 2
18 بررسی روایات متعارض در باب «حجیت سوال از معصوم برای اثبات امامت» در کتاب کافی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 8، شماره: 31
19 بررسی روایات نحوست روز دوشنبه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 7، شماره: 2
20 بررسی گرایش فلسفی ابن سینا در تفسیر سوره اخلاص (توحید) (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 17، شماره: 28
21 بررسی مسیله تشابه در احادیث اعتقادی الکافی از نگاه مجلسی و مازندرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 8، شماره: 16
22 بررسی نظریه محدث بحرانی پیرامون نقش حداکثری تقیه در تعارض اخبار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اصولی دوره: 8، شماره: 29
23 بررسی و بازخوانی نظریه لوح محو و اثبات (دریافت مقاله) مجله جستارهایی در فلسفه و کلام دوره: 50، شماره: 1
24 بررسی و نقد مولفه های تفسیر کلامی زمخشری در انگاره طبرسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 52، شماره: 1
25 بن مایه های تفسیری - کلامی امامت در قصص قرآن در کلام شیخ مفید (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 13، شماره: 20
26 بن مایه های کلامی مهدویت در قصص قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 9، شماره: 18
27 بنت الشاطی و تفسیر بیانی سوره ی علق از نظریه تا عمل (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 53، شماره: 2
28 پیوند روح، نور و سکینه در قرآن و نقش آنها در حیات اخلاقی انسان با تکیه بر ارزیابی دیدگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 48، شماره: 1
29 تاثیر تربیتی نعمت در زندگی انسان از نگاه قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی دوره: 23، شماره: 112
30 تاثیر مبانی فلسفی ملاصدرا در برداشتهای حدیثی او در حوزه مباحث نفس و معاد (دریافت مقاله) مجله جستارهایی در فلسفه و کلام دوره: 47، شماره: 1
31 تاثیر واقدی بر تفاسیر قرآن کریم: مطالعه موردی آیات مرتبط با غزوه احد (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث دوره: 25، شماره: 65
32 تاملاتی در باره حدیث سدوا الابواب (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 48، شماره: 2
33 تاملی در حدیث نبوی من کذب علی متعمدا (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 40، شماره: 2
34 تبیین ادله و مستندات «نظام واره معنایی» قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 19، شماره: 35
35 تبیین طبایع چهارگانه در احادیث طبی اهل بیت (ع) و مقایسه آن با طب اخلاطی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 4، شماره: 3
36 تبیین مبانی حضور فراتاریخی قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 26، شماره: 99
37 تحلیل مقصود از «معنی» در معناشناسی قرآن (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 18، شماره: 2
38 تسامح در سند روایات طبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 44، شماره: 2
39 تطور دلالی و جایگاه آن در فهم غریب الحدیث؛ بررسی موردی واژه ی وضو (دریافت مقاله) مجله مطالعات فهم حدیث دوره: 3، شماره: 1
40 تطور معنای رفض و تشیع در منابع رجالی ـ فرقه ای اهل سنت (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 50، شماره: 1
41 جاهلیت عالمانه و شاخصه های آن در قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 16، شماره: 26
42 چالش نخستین نزول جمع بندی نوین از روایات نخستین سوره نازل شده بر پیامبر صلی الله علیه واله وسلم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 18، شماره: 69
43 حدوث و قدم نفس در آیینه قرآن و حدیث (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 33، شماره: 1
44 حدیث «من عرف نفسه فقد عرف ربه»، در بوته اعتبارسنجی (دریافت مقاله) مجله مطالعات فهم حدیث دوره: 8، شماره: 2
45 خصائص النبی(ص)و مسئله جاودانگی قرآن کریم: در پرتو آیات ۶، ۳۶ و ۵۳ سوره احزاب (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 41، شماره: 3
46 در آمدی بر استناد به قرآن کریم در علم اصول (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 42، شماره: 1
47 درجات معنای واژه ها در قرآن کریم با رویکرد به مفهوم واژه ی وحی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 4، شماره: 10
48 روش شناسی و اعتبارسنجی برداشت مبتنی بر دلالت اشاره از قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 17، شماره: 29
49 روش های به کارگیری قاعده جری و تطبیق در حوزه فهم قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 21، شماره: 80
50 سلفی گری در رویکرد تفسیری ابن کثیراز شهرت تا واقعیت با محوریت مبحث توحید (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 16، شماره: 25
51 شیوه‌ها‌ی توصیف غیبیّات در نهج البلاغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه علوی دوره: 10، شماره: 20
52 قاعده مدیریتی رعایت تناسب مشاغل با توانمندی ها در رهنمودهای امام علی علیه السلام (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 14، شماره: 3
53 گفتگوی خداوند با جهنم؛ واقعیت یا تمثیل (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 15، شماره: 23
54 مبانی، اصول و روشهای تربیت شهروند زیست محیطی از دیدگاه اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 24، شماره: 30
55 مدل قرآنی تحول نگرش یا تصحیح معیار ارزش گذاری انسان (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 17، شماره: 27
56 مراد از قرائت قرآن در آیه آخر سوره مزمل و حکم شرعی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 18، شماره: 34
57 معنای «صدیقین» و مراد از آنان در قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 33، شماره: 3
58 مفهوم شناسی «و الشّاخِصُ عَنکُم مُتدارَکٌ بِرَحمةٍ مِن رَبَّه» در خطبه سیزدهم نهج البلاغه و تحلیل آن (دریافت مقاله) مجله مطالعات فهم حدیث دوره: 7، شماره: 1
59 منابع و موانع معرفت حصولی و حضوری از نگاه قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 8، شماره: 21
60 نقد دیدگاه مسکویه درباره شاخصه انسانیت و رابطه آن با فضیلت و سعادت بر مبنای قرآن و حدیث (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 47، شماره: 1
61 نقد طبقه بندی های موجود از رویکردهای تربیت دینی و ارایه یک طبقه بندی مفهومی جدید (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 3، شماره: 1
62 نقش ظواهر الفاظ و آرایه های ادبی در فهم توصیفات نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه سراج منیر دوره: 12، شماره: 43
63 واکاوی راهبردهای ایجابی سلفیه در تفسیر متشابهات صفات (دریافت مقاله) پژوهشنامه کلام دوره: 2، شماره: 3
64 واکنش اهل باطل در مواجهه با ظهور حقیقت در عرصه قیامت تاملی در تفسیر دو آیه نخست سوره واقعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 42، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 روانی تاثیر فراشناختی الاکلنگ واژه های سه گانه در حفظ تعادل با نگاهی به نظریه شخصیت جرج کلی و تعادل در اسلام (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری