دکتر مهدی عزیزیه

دکتر مهدی عزیزیه استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

دکتر مهدی عزیزیه

Dr. Mehdi azizieh

استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی امکان ساخت نانوکامپوزیت سطحی AZ۳۱/Al۲O۳ به روش اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) فصلنامه مواد نوین دوره: 6، شماره: 22
2 بررسی تأثیر الیاف کربن بر خواص مکانیکی کامپوزیت ZrB2‌-SiC (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 29، شماره: 2
3 بررسی ریزساختار و ویژگیهای مکانیکی اتصال اصطکاکی اغتشاشی آلومینیوم۱۱۰۰ به AZ۳۱ (دریافت مقاله) فصلنامه مواد نوین دوره: 2، شماره: 6
4 بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر بر اکسیداسیون سرامیک دی بوراید زیرکونیوم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 31، شماره: 1
5 تاثیر پارامترهای فرآیند اصطکاکی اغتشاشی روی ریزساختار و خواص مکانیکی منیزیم (دریافت مقاله) فصلنامه مواد نوین دوره: 5، شماره: 18
6 تاثیر عیوب اولیه بر ترک خوردگی هیدروژنی فولاد کم آلیاژ استحکام بالا (دریافت مقاله) ماهنامه نفت و انرژی دوره: 8، شماره: 78
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اتصال سوپر آلیاژ پایه نیکلی Rene 80 مورد استفاده در پره توربین ها با استفاده از روش فاز مایع گذرا (TLP) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
2 اتصال لب به لب ورق های آلیاژ آلومینیوم T66061 به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی و بررسی اثر شیب شانه ابزار بر خواص مکانیکی اتصال (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
3 ارزیابی خواص سایشی جوش تعمیری فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 420 به روشGTAW (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
4 بررسی اثر تغییرتعداد پاسبر روی خواصمکانیکی و ریزساختار نانوکامپوزیت AL-AL₂CU ایجاد شده بصورت درجا به روش اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو
5 بررسی اثر تغییرسرعت چرخشو سرعت پیشروی و قطر پین ابزار بر روی خواص مکانیکی و ریزساختار نانوکامپوزیتAL-AL CU ایجاد شده بصورت درجا به روش اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
6 بررسی اثر سرعت چرخشی ابزار بر ریز ساختار و خواص مکانیکی ورق های آلیاژ آلومینیوم T66061 جوشکاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
7 بررسی اثر میزان حرارتدهی در تولید فوم نانو کامپوزیت ZrO2/Al ساخته شده با فرایند اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان
8 بررسی اثر نوع فلز پر کننده روی خستگی حرارتی فولاد H13 جوشکاری شده (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
9 بررسی اثر هندسه پین بر ریزساختار و میکروسختی ورق های آلیاژ آلومینیوم T66061 جوشکاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
10 بررسی اثر هندسه پین بر ماکروساختار و خواص مکانیکی ورق های آلیاژ آلومینیوم T66061 جوشکاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
11 بررسی افزایش سرعت چرخش و تعداد پاس بر روی ریز ساختار و سختی فوم نانو کامپوزیت ZrO2/Al ساخته شده با فرایند اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان
12 بررسی امکان تولید نانوکامپوزیت در جای (Al-Zn/Al(2)O(3 توسط فرآیند اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
13 بررسی تاثیر اندازه ذرات پودر مصرفی بر خواص نانو کامپوزیت درجای 3O2Zn/Al-Al تولید شده توسط فرآیند اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان
14 بررسی تاثیر سرعت چرخش ابزار بر خواص نانو کامپوزیت در جای (Al-Zn/Al(2)O(3 تولید شده توسط فرآیند اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
15 بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر خواصمکانیکی فلز جوشزیرپودری فولادAPI-X70 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
16 بررسی تاثیر قطر شانه ابزار بر خواص نانو کامپوزیت درجای (Al-Zn/Al(2)O(3 تولید شده توسط فرآیند اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
17 بررسی تاثیرشکل پین برریزساختارفلز منیزیم خالص ریختگی بوسیله ی فرآیند اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیرآهنی (مواد و فناوری های نوین کاربردی)
18 بررسی خواص اتصال لولههای فولادی X52 جوشکاری شده به روش اصطکاکی دورانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
19 بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی اتصال آلیاژآلومینیوم 7075 جوشکاری شده به روش اصطکاکی دورانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
20 بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیرهمجنس مس به فولاد St37 جوشکاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
21 بررسی سرعت چرخش روی ریس ساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت ZrO2، Al2O3/ Mg ساخته شده به روش اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
22 بررسی عوامل موثر بر عمر الکترود جوشکاری نقط های در شرایط عملی (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
23 بررسی فرآیندتولیدوساختارمتالورژیکی عیوب موجوددر لوله های تولیدی بروش مقاومت الکتریکی ERW و واکنش آنها در محیط گازترش H(2)S (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
24 بررسی متالورژیکی عیوب لوله های تولیدی ERW و نقش آن در خوردگی هیدروژنی (دریافت مقاله) سومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و انرژی
25 بررسی هندسه ابزار روی ریز ساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت Mg/Al2O3 ،ZrO2 ساخته شده به روش اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
26 بهبود خواص مکانیکی و ریز ساختاری فلز جوشفولادAPI-X 70 جوشکاری شده به روشزیرپودری با استفاده از عملیات حرارتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
27 بهبود ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم AZ31 با استفاده از فرآیند اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
28 بهبود مقاومت به ضربه فلز جوش فولادHSLA X-70 جوشکاری شده به روش زیرپودری چهارسیمه با استفاده از عملیات حرارتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عملیات حرارتی مواد
29 تاثیر پارامترهای جوشکاری روی خستگی حرارتی فولاد H13 جوشکاری شده (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
30 تاثیر سرعت پیشروی برروی توزیع ذرات و سختی نانوکامپوزیت Al/ZrO2 ساخته شده با فرآیند اصطحکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
31 تاثیر سرعت پیشروی و چرخش روی ریزساختار سختی و بافت کریستالی نانوکامپوزیت Al/MgO ساخته شده بوسیله فرآیند اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
32 تاثیر سرعت چرخشی ابزار بر ریز ساختار و خواص مکانیکی جوش اصطکاکی اغتشاشی آلومینیوم 2024 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
33 تاثیر سرعت چرخشی ابزار بر ریز ساختار و خواص مکانیکی جوشاصطکاکی اغتشاشی آلومینیوم 5055 (دریافت مقاله) اولین طرح تعاملی صنعت با دانشگاه: همایش سالانه پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و پایه
34 تاثیر سرعت حرکت بر روی سختی و بافت نانوکامپوزیت Al/ZrO2 ساخت شده بوسیله فرآیند اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو
35 تاثیر فلز پرکننده روی عمر کاری قالبهای تعمیر شده ریخته گری (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
36 تاثیرسرعت چرخش بربافت فلزمنیزیم خالص ریختگی بوسیله ی فرآیند اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیرآهنی (مواد و فناوری های نوین کاربردی)
37 تاثیرسرعت چرخش برریزساختارفلزمنیزیم ریختگی بوسیله ی فرآیند اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیرآهنی (مواد و فناوری های نوین کاربردی)
38 تاثیرسرعت چرخش برساختارماکروسکوپی فلزمنیزیم ریختگی بوسیله ی فرآیند اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیرآهنی (مواد و فناوری های نوین کاربردی)
39 تاثیرسرعت چرخش فرآیند اصطکاکی اغتشاشی برسختی سطحی فلزمنیزیم خالص ریختگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیرآهنی (مواد و فناوری های نوین کاربردی)
40 تأثیر سرعت چرخش بر خواص مکانیکی و ریزساختار محل اتصال لوله های فولادی25 X جوشکاری شده به روش اصطکاکی دورانی (دریافت مقاله) اولین طرح تعاملی صنعت با دانشگاه: همایش سالانه پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و پایه
41 تأثیر عیوب اولیه بر ترک خوردگی هیدروژنی فولاد کم آلیاژ استحکام بالا (دریافت مقاله) سومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و انرژی
42 تشکیل مذاب و ترکیبات بین فلزی در ساخت کامپوزیت زمینه منیزیمی با ذرات تقویت کننده آلومینیوم اکسید سطحی شده به روش FSP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
43 تولید کامپوزیت پایه منیزیمی به صورت درجا با استفاده از فرایند FSP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
44 جوشکاری غیر همسان آلیاژهای آلومینیوم 5055/2024 به روش اصطکاکی اغتشاشی و ارزیابی خواص اتصال در حالت عملیات حرارتی T6 (دریافت مقاله) اولین طرح تعاملی صنعت با دانشگاه: همایش سالانه پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و پایه
45 جوشکاری غیر همسان آلیاژهای آلومینیوم5055/2024 به روش اصطکاکی اغتشاشی و ارزیابی خواص اتصال (دریافت مقاله) اولین طرح تعاملی صنعت با دانشگاه: همایش سالانه پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و پایه
46 ساخت فوم پایه آلومینیوم با اضافه کردن نمک طعام به روش اصطکاکی – اغتشاشی (پین مربعی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین‌المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته
47 ساخت فوم پایه آلومینیوم با اضافه کردن نمک طعام به روش اصطکاکی –اغتشاشی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی
48 ساخت کامپوزیت سطحی درجای آلومینیوم منیزیم با استفاده از فرآیند اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان
49 ساخت نانو کامپوزیت درجای آلولینیوم - منیزیم به روش فرآیند اصطکاکی - اغتشاشی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
50 ساخت نانو کامپوزیت درجای تابعی آلومینیم اکسید تنگستن به روش فرآیند اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
51 لحیم کاری اصطکاکی اغتشاشی ورق های آهن گالوانیزه و آلومینیوم خالص (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
52 مطالعه خواص سایشی و مکانیکی جوش تعمیری فولاد زنگ نزن ماتنزیتی420 به روشGTAW (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران